Lokali
Tfal mill-Primarja ta’ Bormla l-ewwel li ‘skurjaw’

Studenti tar-raba’ sena mill-Iskola Primarja ta’ Bormla kienu l-ewwel grupp li rnexxielhom itemmu b’suċċess il-programm ‘Bil-Qari u l-Kitba Niskorja’.

Il-programm ta’ futbol u litteriżmu kien imfassal għal studenti li qegħdin fir-raba’ u l-ħames sena tal-iskejjel primarji tal-istat, li ngħataw l-opportunità jipparteċipaw f’attivitajiet ta’ qari u kitba relatati mal-futbol.

L-għan tal-programm huwa li permezz tal-passjoni u l-entużjażmu li t-tfal ikollhom għall-futbol, jitħajru jaqraw aktar u jesprimu ruħhom bil-kitba. B’mod partikolari, il-programm huwa maħsub għal subien li ma tantx iħobbu jaqraw u jiktbu bil-Malti u bl-Ingliż.

It-tfal li ħadu sehem fil-proġett pilota stqarrew li l-programm ħajjarhom jinnamraw mal-qari u ma jiddejqux jiktbu ħsibijiethom. Wieħed mis-subien kiteb bit-tablet tiegħu fuq il-paġna diġitali tal-programm: ‘‘Grazzi għal Ms Sarah u Mr Saviour, bdejt naqra. B’dak li għamiltu miegħi, irnexxielkom tikkonvinċuni.”

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Persuni li l-ġimgħa li għaddiet żaru ċ-ċimiterju tal-Addolorata f’Raħal Ġdid stqarrew ma’ tvm.com.mt li baqgħu ddiżgustati bl-iskart goff mormi barra dan iċ-ċimiterju. L-iskart intlemaħ barra l-ħitan taċ-ċimiterju, mid-daħla ta’ Triq…

Lokali

Fl-intervent tiegħu llum fil-Parlament, il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia kkritika s-sitwazzjoni fil-Korp tal-Pulizija li qal ġie żarmat mir-riżorsi bit-tluq ta’ diversi uffiċjali għolja u fl-istess waqt qal li daħlu 27 pulizija…

Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar il-pjan tal-Gvern għall-Airmalta meta kien qed jindirizza l-Parlament.  Huwa appella għal ftehim mal-unions għax wissa li l-pjani tal-Gvern għat-tkabbir tal-Air Malta ma jkunx sostennibli…

Lokali

Fil-jiem li għaddew bosta kkummentaw fuq il-media soċjali dwar l-inkonvenjent li ħoloq vann meta kien qed jimblokka l-bankina fi Triq it-Torri tas-Sliema. Jirriżulta li l-vann tħalla pparkjat mill-iktar żoni ffrekwentati…

Aktar