Lokali
Tfal mill-Primarja ta’ Bormla l-ewwel li ‘skurjaw’

Studenti tar-raba’ sena mill-Iskola Primarja ta’ Bormla kienu l-ewwel grupp li rnexxielhom itemmu b’suċċess il-programm ‘Bil-Qari u l-Kitba Niskorja’.

Il-programm ta’ futbol u litteriżmu kien imfassal għal studenti li qegħdin fir-raba’ u l-ħames sena tal-iskejjel primarji tal-istat, li ngħataw l-opportunità jipparteċipaw f’attivitajiet ta’ qari u kitba relatati mal-futbol.

L-għan tal-programm huwa li permezz tal-passjoni u l-entużjażmu li t-tfal ikollhom għall-futbol, jitħajru jaqraw aktar u jesprimu ruħhom bil-kitba. B’mod partikolari, il-programm huwa maħsub għal subien li ma tantx iħobbu jaqraw u jiktbu bil-Malti u bl-Ingliż.

It-tfal li ħadu sehem fil-proġett pilota stqarrew li l-programm ħajjarhom jinnamraw mal-qari u ma jiddejqux jiktbu ħsibijiethom. Wieħed mis-subien kiteb bit-tablet tiegħu fuq il-paġna diġitali tal-programm: ‘‘Grazzi għal Ms Sarah u Mr Saviour, bdejt naqra. B’dak li għamiltu miegħi, irnexxielkom tikkonvinċuni.”

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Ilhom snin twal ikerrħu l-ambjent f’ċerti inħawi, iżda huma meħtieġa biex jitwassal servizz essenzjali: l-elettriku. Qed nirreferu għal arbli fil-kampanja b’cables imdendla magħhom. Li fihom tajjeb hu li jista’ jasal…

Lokali

Il-midja Taljana qed tkompli tirrapporta bi prominenza l-arrest ta’ Darren Debono ta’ 43 sena, li nqabad f’lukanda f’Lampedusa wara li kien imfittex b’rabta ma’ kuntrabandu tal-fjuwil mil-Libja. Debono, li kien…

Lokali

Jonathan Felice intbagħat disa’ snin ħabs wara li tilef l-appell b’rabta ma’ serqa bil-vjolenza li seħħet f’Ġunju 2006, meta huwa kien għad kellu 17-il sena. Dak iż-żmien anzjana ta’ 81…

Lokali

Il-Gvern ħabbar id-dettalji tar-rigal ta’ €1 miljun li se jkun offrut lil min jikxef informazzjoni konkreta li twassal biex ikun solvut il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Fi stqarrija l-Gvern qal…

Aktar