Ambjent
Tħossha fis-seba’ sema bil-falkunerija

Dorianne Borg hija waħda mill-ftit nisa bid-delizzju tal-falkunerija – prattika antika li tinvolvi l-kaċċa bil-falkun jew tajr tal-priża li jkunu ġew mgħallma minn sidhom.

Dorianne Borg ilha għal dawn l-aħħar seba’ snin tipprattika l-falkunerija. Qalet li b’dan id-delizzju meta timraħ fil-widien fejn iltaqgħet ma’ falkuniera oħra tħossha fis-seba’ sema.

Dorianne Borg qalet “kont nitla’ ħafna Ħad-Dingli u kont narahom itajru u dejjem kont ngħid xi darba jrid ikolli tajra sabiħa u ddeċidejt li jkolli l-Peregrine Falcon; xi ħaġa fast ħafna u ttik ħafna eċitament.”

Ma’ dan il-Falkun, li semmietu Perry, żviluppat relazzjoni b’saħħitha biex meta ttajru jerġa’ jiġi lura għandha. Qalet li tagħmel dan billi tqatta’ ħafna ħin miegħu fit-taħriġ.

Dorianne Borg qalet “kuljum tiżnu, tara li qiegħed fil-piż adattat. Meta jkun wasal għat-titjir tibda tnaqqaslu l-piż. Wara dan tibda tħarrġu. Aħna nħarrġuh bil-lenza. L-ewwel tibda tħarrġu ftit ftit bl-ikel tiegħu. Meta jasal fil-piż tiegħu ikun lest biex jittajjar.”

Għalkemm dan id-delizzju f’Malta jaf il-bidu tiegħu mil-lanqas fi żmien il-Kavallieri, illum saħansitra tintuża t-teknoloġija moderna kif spjegalna l-President tal-Fridericus Rex Malta Falconers Jean Carl-Grech.

Jean Carl Grech qal “it-transmitter jitqabbad mas-sieq, ma’ dahru jew ma’ denbu.”

Apparti minn hekk, qed tintuża sistema tal-GPS. Dan huwa iktar eżatt biex tkun taf fejn hu l-għasfur tiegħek meta jitbiegħed aktar milli suppost u jgħidlek ukoll l-ispeed li jkun għaddej bih.

Is-Sur Grech qal li f’Malta hawn madwar 40 falkuniera membri f’żewġ għaqdiet.

F’attività tal-klabb tal-Fridericus Rex Malta Falconers, bil-kollaborazzjoni tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Falkunerija u l-Konservazzjoni tat-Tajr tal-Priża, il-membri kellhom sessjonijiet ta’ tagħrif dwar it-tajr tal-priża waqt seminar fi Xrobb l-Għaġin.

Aħbarijiet Oħra
Xogħol

L-iskema ta’ xogħol fil-komunità li bdiet fl-2016 kienet taħt il-lenti tal-Awditur Ġenerali li f’rapport li ippreżenta lill-Ispeaker ta ċertifikat pjuttost tajjeb lill-iskema għalkemm iħeġġeġ lill-entitajiet governattivi involuti biex itejjbu l-moniteraġġ…

Ambjent

Malta, flimkien ma’ 8 pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea u żewġ stati assoċjati, se tkun qed tnaddaf il-bajjiet tagħha f’dak li dak jissejjaħ bħala l-Blue Mediterranean Clean-Up Week. Fl-ewwel ġimgħa ta’…

Blockchain

Erba’ xhur wara li Malta saret l-ewwel pajjiż fid-dinja li użat is-sistema tal-blockchain fil-ħruġ taċ-ċertifikati għall-istudenti, it-teknoloġija tal-blockchain se tibda tintuża għal kuntratti tal-kirjiet, meta fil-jiem li ġejjin se tkun…

Qorti

Il-Pulizija ressqet il-Qorti żagħżugħ u xlietu li bejn Frar u Mejju wettaq ħames serqiet ta’ flus u ġojjelli minn residenzi fl-Imsida u San Pawl il-Baħar. Aliosha Emnadze, Ġorġjan ta’ 24…

Aktar