Reliġjon
Tibda t-triq għal soru wara 18-il sena tikkumbatti s-sejħa

“Qisni ħassejt xi ħaġa tgħidli għax jien irridek tiegħi. Irridek soru. Niftakar x’ħin ħassejtha ġġennint bdejt ngħid jien? Lili trid Mulej? Taf li jien ma rridx nidħol soru. Nixtieq niżżewweġ, ikolli familja.”

Din kienet l-ewwel darba li fl-età ta’ 20 sena, Christine Farrugia ħasset is-sejħa għal vokazzjoni. Sakemm kellha 13-il sena, Christine kienet tgħin fil-Knisja u tmur il-quddies darbtejn f’ġimgħa. Ta’ 15-il sena bdiet toħroġ, tmur Paceville, u bdiet tesperjenza l-parties. Fir-relazzjoni li kellha ma’ ġuvni meta kellha 20 sena ma ħassitiex komda u kien hemmhekk li ħasset lill-Mulej isejħilha.

Madankollu ikkumbattiet din is-sejħa.

“Bdejt naħdem billejl, bdejt naħdem f’bars, after parties. Bdejt nara x’nivvinta biex żgur ma nisimgħux, anke ma mmurx quddies.”

Irrakkontat kif ħabiba tagħha stednitha għal irtir, u hawn biddlet ir-rotta ta’ ħajjitha. Bl-għajnuna ta’ saċerdot baqgħet titlob biex ikollha dawl fuq ħajjitha, u 18-il sena wara l-ewwel sejħa daħlet biex tibda l-mixja tagħha mas-sorijiet tal-Klarissi. Il-formazzjoni tagħha biex issir soru, issa se tieħu disa’ snin.

Il-Madre tas-Sorijiet tal-Klarissi, Suor Rose Ellis, li ilha 50 sena f’dan il-kunvent, spjegat x’jiġri meta tfajla tħabbtilhom u tgħidilhom li taħseb li qed tħoss is-sejħa għall-ħajja fil-monasteru.

“Jien nagħmilha kuraġġ, ngħidilha tibżax, għaliex b’mod naturali din is-sejħa kulħadd jibża minnha. Toqgħod taħseb jien se ngħix Klawsura, magħluqa għal ħajti kollha? Imma naċċertaha li jekk inti tkun msejħa ma tħossokx magħluqa imma tħossok f’postok b’ħafna paċi,” qalet Suor Ellis.

Il-Madre mbagħad tistedinha tibda tagħmel esperjenzi żgħar magħhom fil-kunvent, bħal nofstanhari jew tmiem il-ġimgħa sakemm tibda l-formazzjoni taghha. Bħalissa f’dan il-kunvent hemm 19-il soru bl-etaijiet minn 38 sa 86 sena, li fi kliem il-madre, fil-klawsura jghixu ħajja ta’ talb għall-umanità kollha.

Aħbarijiet Oħra
Immigrazzjoni

Il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, Leo Brincat, qal li s-sitwazzjoni ta’ persuni li qed ifittxu l-ażil f’pajjiżi bħall-Italja u l-Greċja, sejra mill-ħażin għall-agħar. Is-Sur Brincat, li kien l-awtur tar-rapport tal-Qorti Ewropea…

Ippjanar u bini

Applikazzjoni kontroversjali għal żvilupp fuq sit ta’ villa storika tas-seklu tmintax fiż-Żejtun, ġiet irtirata mill-iżviluppatur. L-applikazzjoni kienet qed titlob li l-Awtorità tal-Ippjanar tibdel iż-żona fejn tinsab Villa Bonici minn waħda…

Lokali

Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia, saħaq li l-Istat Malti għandu jagħmel użu mill-mezzi u l-proċeduri kollha għad-dispożizzjoni tiegħu skont il-liġi, inkluż dawk ta’ natura eċċezzjonali biex jinqabad min ordna, iffinanzja, u…

Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li ffirma ittra li permezz tagħha kkommetta ruħu li jirrakkomanda maħfra Presidenzjali ġaladarba suspettat li kien involuta fil-komplott tal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, jikxef dak…

Aktar