Qorti
Tibqa’ arrestata wara li tressqet il-Qorti akkużata b’pussess ta’ 72 pakkett droga

Roxanne Grech ta’ 29 sena mill-Imsida, tressqet il-Qorti akkużata b’pussess ta’ 72 pakkett droga kokaina, eroina u kannabis f’ċirkostanzi li juru li ma kinux għall-użu personali tagħha.

L-ispettur Justine Grech qalet li l-karozza tal-akkużata twaqqfet minn uffiċjali tal-pulizija qrib is-suq tal-ħut il-Belt Valletta, wara li l-pulizija irċievet informazzjoni kunfidenzjali.

L-akkużata wieġbet li mhix ħatja għall-akkużi li nġiebu kontriha.

Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għall-ħelsien mill-arrest tagħha minħabba li Grech saret ukoll reċediva  għax wettqet reat waqt perjodu operattiv ta’ sentenza sospiża ta’ priġunerija li kienet ngħatat mill-Qrati ta’ Malta.

Il-Maġistrat Neville Camilleri ċaħad it-talba għall-ħelsien mill-arrest għax qal li m’huwiex sofisfatt li l-akkużata m’hijiex se terġa tikkometti r-reati li kienet akkużata bihom.

Ara wkoll:

Mara arrestata fil-pussess tad-droga fil-Belt Valletta

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

Il-mediċina u l-ikel huma fost l-aktar prodotti essenzjali li mingħajrhom Malta ma tgħaddix fi żmien ta’ pandemija. Tliet xufiera Maltin li jaħdmu ma’ kumpanija lokali tal-loġistika rifsu Malta għall-ewwel darba…

Lokali

Fil-fehma tad-Dekan tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà, il-Professur Andrew Azzopardi, il-ġlieda kontra d-droga u l-kultura tal-flus huma kruċjali biex iż-żgħażagħ ma jaqbdux it-triq tal-kriminalità li studju juru li jekk jidħlu fiha minn…

Kronaka

Il-pulizija qed tfittex raġel li wara nofsinhar daħal jisraq minn dar ta’ anzjana f’San Ġiljan. Il-pulizija qalet li ġiet informata bis-serqa minn residenza fi Triq Ċensu Tabone li tinsab fiż-żona…

Infrastruttura

Dik li kienet il-Biċċerija l-Antika lejn in-naħa t’isfel tal-Belt, mix-xahar id-dieħel se tkun il-Valletta Design Cluster – proġett li ser ikun wirt ieħor li jibqa’ minn fost kullana ta’ inizjattivi…

Aktar