Lokali
Tibqa’ bla kumpens wara li ħallset l-ispejjeż għal ħsara kawża tal-maltemp

Kumpanija tal-assigurazzjoni baqgħet b’xiber imnieħer wara li ċint waqa’ fuq karozza kawża tal-maltemp.

Il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Francesco Depasquale semgħet li s-sid tal-karozza pparkkja l-karozza tiegħu fi Triq il-Fliegu, San Pawl il-Baħar, biswit ħajt li kien jagħlaq propjetà.

Huwa pparkkjaha hemm nhar is-7 ta’ Novembru, 2014, ġurnata ddominata minn maltempata kbira, li l-istess sid tal-karozza ddeskrivieha bħala tempesta kbira.

Fil-Qorti nstema’ li l-għada meta mar għall-karozza sab il-ħajt waqa’, bil-karozza kellha ħsarat estensivi. Kawża tal-inċident, huwa kellu ħsarat b’valur ta’ €8,338, liema flus tħallsu mill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħu.

Min-naħa tagħha l-kumpanija tal-assigurazzjoni fittxet is-sid tal-art fejn kien hemm il-ħajt.

Filwaqt li d-difiża argumentat li l-ħajt ma kienx miżmum tajjeb, il-perit qal li l-ħajt kien imtella’ tajjeb, madankollu minħabba li l-ħajt kien boundary wall, kien suġġett għall-possibbiltà li jaqa’ f’każ ta’ ċiklun.

Il-Qorti nnotat li dakinhar l-Uffiċċju Metereoloġiku ta’ Malta avża li Malta kienet milquta minn ċiklun żgħir imlaqqam Medicane. Innotat ukoll li anke skont ir-rapportaġġ tat-temp fuq il-mezzi tax-xandir il-maltemp kien ħalla ħsarat kbar.

Il-Qorti qalet li l-ħajt waqa’ kawża tal-maltemp u għalhekk ma laqgħetx it-talba tal-kumpanija tal-assigurazzjoni biex is-sid tal-ħajt iħallas id-danni.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Kważi 70 membru tal-iscouts li ġejjin minn tliet pajjiżi ħadu sehem fi programm kulturali li fethilhom tieqa fuq kulturi differenti. Il-programm kien organizzat mill-assoċjazzjoni tal-iscouts u fih ħadu sehem membri…

Annimali

L-Enemalta dal-lejl kellha taqta’ l-elettriku minn cables viċin Popeye Village biex membri tal-Protezzjoni Ċivili jkunu jistgħu jneħħu bla periklu fjamingu li nqabad fil-wires. Il-Protezzjoni Ċivili qalet li l-fjamingu weħel f’wires…

Gazzetti

Din hija ħarsa ħafifa lejn il-gazzetti ppubblikati llum il-Ħadd 19 t’ Awwissu 2018: Fl-ewwel paġna ta’ The Sunday Times of Malta insibu ritratt tal-funeral statali li sar ilbieraħ f’Genova għall-vittmi…

Aktar