Lokali
Tibqa’ bla kumpens wara li ħallset l-ispejjeż għal ħsara kawża tal-maltemp

Kumpanija tal-assigurazzjoni baqgħet b’xiber imnieħer wara li ċint waqa’ fuq karozza kawża tal-maltemp.

Il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Francesco Depasquale semgħet li s-sid tal-karozza pparkkja l-karozza tiegħu fi Triq il-Fliegu, San Pawl il-Baħar, biswit ħajt li kien jagħlaq propjetà.

Huwa pparkkjaha hemm nhar is-7 ta’ Novembru, 2014, ġurnata ddominata minn maltempata kbira, li l-istess sid tal-karozza ddeskrivieha bħala tempesta kbira.

Fil-Qorti nstema’ li l-għada meta mar għall-karozza sab il-ħajt waqa’, bil-karozza kellha ħsarat estensivi. Kawża tal-inċident, huwa kellu ħsarat b’valur ta’ €8,338, liema flus tħallsu mill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħu.

Min-naħa tagħha l-kumpanija tal-assigurazzjoni fittxet is-sid tal-art fejn kien hemm il-ħajt.

Filwaqt li d-difiża argumentat li l-ħajt ma kienx miżmum tajjeb, il-perit qal li l-ħajt kien imtella’ tajjeb, madankollu minħabba li l-ħajt kien boundary wall, kien suġġett għall-possibbiltà li jaqa’ f’każ ta’ ċiklun.

Il-Qorti nnotat li dakinhar l-Uffiċċju Metereoloġiku ta’ Malta avża li Malta kienet milquta minn ċiklun żgħir imlaqqam Medicane. Innotat ukoll li anke skont ir-rapportaġġ tat-temp fuq il-mezzi tax-xandir il-maltemp kien ħalla ħsarat kbar.

Il-Qorti qalet li l-ħajt waqa’ kawża tal-maltemp u għalhekk ma laqgħetx it-talba tal-kumpanija tal-assigurazzjoni biex is-sid tal-ħajt iħallas id-danni.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Raġel minn Tal-Pietà weħel multa talli xerred filmat pornografiku li fih kien hemm l-eks sieħba tiegħu. John Ebejer ta’ 37 sena ġie akkużat li xerred il-filmat onlajn li juri lilu…

Kunsilli Lokali

Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Gvern Lokali u l-Komunitajiet, Silvio Parnis, appella lill-Kunsilli Lokali biex jużaw b’responsabilità l-fondi li jallokalhom il-Gvern. Fi preżentazzjoni lill-Kunsilli Lokali, is-Sur Parnis spjega kif se jitqassmu l-€53…

Għawdex

L-attività li t-tfal ġibdu l-Arċipriet taż-Żebbuġ Għawdex f’karozza qajmet reazzjonijiet varji b’uħud jaqblu u oħrajn le. Nhar il-Ħadd li għadda l-Kanonku Ġwann Sultana ħa l-pussess tiegħu. Matul il-pussess l-Arċipriet kien…

Aktar