Saħħa
Tiddaħħal l-isptar tarbija maħkuma mill-meninġite

Fi stqarrija, l-Awtoritajiet tas-Saħħa kkonfermaw li ddaħlet tarbija l-isptar maħkuma mill-mikrobu tal-meninġite.

Qalu li t-tip ta’ meningite li ħakmet lit-tarbija ma ttieħditx mill-isptar u lanqas m’hi marbuta mal-mewt tat-tifel ta’ 4 snin li miet bil-meninġite ftit tal-jiem ilu.

L-istqarrija kompliet tgħid li ż-żewġ każijiet ma ġewx ikkaġunati mill-istess mikrobu u li l-infezzjoni tal-meninġite tista’ tiġi kkawżata minn tipi differenti ta’ mikrobi. Dik li qed taffettwa lit-tarbija hija waħda li taħkem lit-trabi biss fl-ewwel tliet xhur ta’ ħajjithom.

F’Malta, jiġu rrappurtati mal-4 każijiet ta’ meninġite fit-trabi fis-sena.

Din it-tip ta’ meninġite fit-trabi tista’ ttiġi mfejqa bl-antibijotiċi u ma teżisti l-ebda tilqima biex tipprevjeni kontra l-infezzjoni.

L-awtoritajiet qalu li, biex wieħed jipprevjeni tali infezzjonijiet għandu, jaħsel idejh ta’ spiss, speċjalment jekk qiegħed f’kuntatt mill-viċin mat-trabi li huma aktar suxxettibbli li taħkimhom din il-marda.

Ara wkoll:

Imut tifel ta’ 4 snin aktarx bil-meninġite

 

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Mal-faċċata ta’ waħda mill-binjiet tal-Isptar Mater Dei, dalgħodu niżlu għadd ta’ super eroj. Dawn kienu membri tal-grupp tal-Iscouts tal-Mosta f’inizjattiva sorpriża għat-tfal li fil-btajjel tal-Għid jinsabu rikoverati l-isptar. Spiderman, Superman,…

Enerġija

Fl-aħħar sebà snin tqassmu kważi €50 miljun minn fondi Ewropej, biex familji investew f’panelli fotovoltajċi. F’diversi skemi li saru, ġew stallati kważi 20,000 sistema ta’ pannelli. Bejniethom, is-sena li għaddiet…

Politika

Il-mexxej tal-Partit Demokratiku, Dr. Godfrey Farrugia, iddeċieda li joħroġ għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Meta ħabbar it-tliet kandidati tiegħu, il-PD kien indika li dawn in-nomini kienu finali, u li ma kinux se…

Kronaka

Qed issir tfittxija għal Mary Muscat li ġiet irrappurtata nieqsa fit-18 t’April 2019 għall-ħabta tat-15:00. Hija dehret l-aħħar nhar is-17 t’April 2019 għall-ħabta tal-23:35. Mary Muscat tbati bid-Dimenzja. Kull min…

Aktar