Saħħa
Tiddaħħal l-isptar tarbija maħkuma mill-meninġite

Fi stqarrija, l-Awtoritajiet tas-Saħħa kkonfermaw li ddaħlet tarbija l-isptar maħkuma mill-mikrobu tal-meninġite.

Qalu li t-tip ta’ meningite li ħakmet lit-tarbija ma ttieħditx mill-isptar u lanqas m’hi marbuta mal-mewt tat-tifel ta’ 4 snin li miet bil-meninġite ftit tal-jiem ilu.

L-istqarrija kompliet tgħid li ż-żewġ każijiet ma ġewx ikkaġunati mill-istess mikrobu u li l-infezzjoni tal-meninġite tista’ tiġi kkawżata minn tipi differenti ta’ mikrobi. Dik li qed taffettwa lit-tarbija hija waħda li taħkem lit-trabi biss fl-ewwel tliet xhur ta’ ħajjithom.

F’Malta, jiġu rrappurtati mal-4 każijiet ta’ meninġite fit-trabi fis-sena.

Din it-tip ta’ meninġite fit-trabi tista’ ttiġi mfejqa bl-antibijotiċi u ma teżisti l-ebda tilqima biex tipprevjeni kontra l-infezzjoni.

L-awtoritajiet qalu li, biex wieħed jipprevjeni tali infezzjonijiet għandu, jaħsel idejh ta’ spiss, speċjalment jekk qiegħed f’kuntatt mill-viċin mat-trabi li huma aktar suxxettibbli li taħkimhom din il-marda.

Ara wkoll:

Imut tifel ta’ 4 snin aktarx bil-meninġite

 

 

Aħbarijiet Oħra
Sigurtà

‘Il fuq minn ħamest elef atleta, żewġ terzi minnhom barranin, kienu fuq ix-xwiek biex għada, il-Ħadd filgħodu, jieħdu sehem fil-maratona ta’ Malta. Iżda b’xorti ħażina, il-maratona tħassret ftit tal-ħin ilu…

Lokali

F’riċerka għad-dottorat dwar il-kriminalità fil-familji Maltin, Janice Formosa Pace sabet li l-familja tista’ tkun dik li tippromwovi l-kriminalità. Kontra dak li jseħħ fl-Eworpa, f’Malta hija komuni li l-ġenituri u l-ulied…

Sport

Waqt logħba tat-Tieni Diviżjoni bejn Oratory Youths u Qala Saints, ir-referee Joseph Agius spiċċa qala’ daqqa ta’ ponn wara li ta żewġ karti sofor lil plejer tal-Qala. Il-logħba li saret…

Edukazzjoni

Il-Fondazzjoni President’s Trust kompliet tqassam tagħmir lil tfal li għandhom diffikultà bil-vista biex tgħinnhom fil-mixja edukattiva tagħhom. B’kollox il-fondazzjoni qassmet b’kemm jiswa €150,000 f’tagħmir tal-informatika lil 65 tifel u tifla….

Aktar