Barranin
Tifel ifiq mil-leukemia eżatt kif it-tobba kienu qatgħu qalbhom

Tifel ta’ 8 snin ninn Lancashire, fir-Renju Unit, kien ilu marid bil-leukemia mindu kellu sentejn.  Bejn it-trapjanti tal-mudullun u l-kimoterapija, it-tobba għamlu minn kollox biex ifejquh iżda bla ebda riżultat.

Tant beda sejjer lura t-tifel, li f’ċertu punt, it-tobba ddeċidew li jwaqqfu l-kura li kien qed jingħata.  Huma bassru li t-tifel mhux se jagħmilha sal-Milied.  Madanakollu, f’daqqa waħda, meta kulħadd tilef kull tama, il-kundizzjoni ta’ saħħet it-tifel bdiet titjieb.

It-tobba qed iqisu dan bħala miraklu minħabba li l-każ ta’ Julian kien rari ħafna, l-uniku minn fost xi 7 biljun ruħ jgħaddu mis-sitwazzjoni li kien qed jiffaċċja t-tifel.  Issa t-tip ta’ kanċer rari li għandu Julian ċkien sostanzjalment u l-leukemia m’għadhiex titqies bħala akuta imma li tista’ titfejjaq.

Ommu Aneta hija konvinta li b’dieta speċjali li kienet titma’ lil binha, li tikkonsisti f’ħalib (magħmul minn pjanti u li jintuża bħala rimedju naturali għal min ikun marid), ilma bl-alkalina u frott frisk magħsur, wasslu biex Julian qaleb għall-aħjar u qed ifieq mill-marda terminali li kellu.

Għat-tobba dan huwa każ li seta’ jitfejjaq biss b’miraklu ma’ Julian!

Aħbarijiet Oħra
Barranin

Raġel fl-Etjopja kien arrestat wara li pprova jqajjem raġel mill-mewt u ma rnexxilux. Getayawkal Ayele, li jridha ta’ profeta, mar għand il-qraba ta’ raġel mejjet u kkonvinċihom li seta’ jqajmu…

Barranin

Il-pulizija f’Los Angeles, fl-Istati Uniti, arrestat raġel li żamm numru ta’ ostaġġi u għalaq lilu nnifsu f’ħanut. L-arrest temm tliet sigħat ta’ terrur għall-ostaġġi li matulhom l-agressur spara u qatel…

Temp

Fil-Ġappun aktar minn 30 persuna tilfu ħajjithom u mijiet oħra jinsabu l-isptar għall-kura kawża tas-sħana qawwija li ilha għaddejja sebat’ ijiem. It-temperatura qed tlaħħaq kważi 41 grad celcius li hija…

Annimali

Klieb ta’ razez differenti nġabru f’Londra biex jieħdu sehem fl-iswimming gala organizzata minn rover.com. Christopher Cederskog minn rover.com qal li l-klieb minbarra li jħobbu jesploraw kull fejn ikunu għandhom għal…

Aktar