Lokali
Tilbes ta’ buffu qabel l-operazzjoni tal-kanċer, bid-daħqa tagħha trid tagħmel differenza

Mara ta’ 36 sena li ftit tax-xhur ilu fieqet minn kanċer aggressiv fis-sider qalet li temmen li l-pożittività, l-attitudni ferrieħa u t-twemmin f’Alla jgħinu ferm biex wieħed itawwal il-ħajja jew ifiq.

Kull min jaf lil Antonella Rogers minn San Ġiljan, jafha dejjem bit-tbissima. Is-sena li għaddiet Antonella ħargilha kanċer aggressiv fis-sider, li kien kanċer avvanzat u wieħed rari. Bħala parti mill-kura Antonella għamlet operazzjoni biex tneħħi sidirha kompletament u għamlet tratament bir-raġġi u l-kimoterapija. Minkejja t-tbatija li ġġib magħha din il-marda, Antonella qalet li l-unika triq li sabet biex hi u ta’ madwarha jħossuhom aħjar hi li baqgħet titbissem u tipprova bl-aħjar mod li tista’ tgawdi l-ħajja. Anki qabel operazzjoni, ma kienet tiddejjaq xejn, tilbes ta’ buffu.

Antonella Rogers tgħid li “hekk inħobb nagħmel nidħaq, inħobb nidħaq, nemmen ħafna li wiehed għandu jferraħ, jien qed qed inferraħ ħafna lill-mama tiegħi…dak hu l-għan biex bid-daħqa tiegħi, nagħmel differenza lin-nies ta’ madwari”.

Ftit wara li Antonella fieqet mill-kanċer, ħadet l-aħbar li ommha ta’ 66 sena mardet bil-kanċer ukoll. Antonella xorta tibqa’ temmen li l-unika triq hi li tibqa’ tibqa’ żżomm sod.

“Jien dejjem ngħid li mhux importanti kif se tmut imma kif se tgħix, sakemm qiegħed hawn għix, ibqa’ pożittiv sal-aħħar, l-importanti li tkun pożittiv, tferraħ in-nies ta’ madwarek u dak hu s-sabiħ tal-ħajja”.

Antonella kienet taħdem bħala kok għal diversi snin iżda issa qed tistudja l-Università biex issir social worker biex tibda taħdem mal-Caritas. Hija appellat biex min għaddej mill-kancer, ma jieqaf qatt joħlom. Qaltilna li anke se toħroġ ktieb biex tibqa’ tferraħ u tagħti ftit dawl lil min qed jara d-dlam.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

B’digriet ta’ Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna, il-Knisja Parrokkjali Matriċi ta’ Stella Maris ġiet mgħollija għad-dinijtà ta’ Knisja Arċipretali. Hekk, il-kappillan tal-Parroċċa, fil-preżent Mons. Anton Portelli, jkollu wkoll it-titlu ta’…

Lokali

Xena mill-isbaħ tal-bajja ta’ Mġarr ix-Xini kif probabbli qatt ma rajtha. Dan ir-ritratt, li ttieħed mill-astronomu Joseph Caruana, jagħtina ħjiel tal-ġmiel naturali li kienu jgawdu missirijietna, u li llum sfortunatament…

Lokali

Fl-1 ta’ Lulju, fil-pjazza ewlenija tal-Qala, l-Għaqda Briju San Ġużepp b’kollaborazzjoni mal-Ministeru għal Għawdex se jorganizza l-‘Festa Għawdxija’. Dan l-avveniment se jsir proprju meta l-istaġun tal-festi f’pajjiżna jkun fl-aqwa tiegħu….

Lokali

Raġel mgħammad u armat b’sikkina seraq €100 flus kontanti minn ħanut tal-merċa f’Ħal Tarxien. Il-każ seħħ fi Triq Karlu Maratta għall-ħabta tan-nofsiegħa. Ir-raġel talab lill-kaxxiera biex tagħtih il-flus kollha, kif…

Aktar