Lokali
Tirrakkonta kif għamlulha ċirkonċiżjoni f’dar maħmuġa meta kellha 5 snin

Diversi organizzazzjonijiet tan-nisa ngħaqdu biex isaħħu l-vuċi tal-mara fis-soċjetà. L-inizjattiva tħabbret fil-jum dedikat lil bniet u li fih il-President Marie Louise Coleiro Preca ħeġġet biex in-nisa jingħataw widen u d-drittijiet tagħhom ma jibqgħux imkasbra.

Twaqqfet entità li se tgħaqqad 17-il organizzazzjoni tan-nisa biex jaħdmu flimkien favur l-ugwaljanza.

Lorraine Spiteri, li tmexxi l-konfederazzjoni Maltija tal-għaqdiet tan-nisa, qalet li huwa att simboliku li l-entità, emPOWer twaqqfet fil-jum internazzjonali ddedikat lill-bniet. Hija qalet li dil-għaqda għandha tkun strumentali biex jirsistu għad-drittijiet tal-mara.

“Aħna nixtiequ wkoll li naħdmu ma’ rġiel validi li jafu jkunu l-aħjar ambaxxaturi għal dan il-għan,” qalet Spiteri.

Il-President Marie Louise Coleiro Preca qalet li Malta trid tkun determinata biex sal-2030, tikseb l-ugwaljanza u tkun soċjetà inklussiva. Qalet li dan jinkiseb mhux biss fuq livell leġiżlattiv iżda wkoll b’mentalità u attitudnijiet pożittivi.

TVM staqsa lil Jennifer Polidano li tmexxi network għal mexxejja żgħażagħ għaliex ma jattendux l-irġiel f’attivitajiet li jikkonċernaw l-ugwaljanza bejn is-sessi. “Biex ikollok parteċipazzjoni indaqs għandek bżonn l-għajnuna tal-irġiel… mingħajr irġiel , in-nisa qatt ma jistgħu jkunu indaqs daqs l-irġiel.”

L-attività kienet indirizzata mill-politikanta Belġjana Assista Kanko, li hija ambaxxatriċi tal-Girl2Leader. Hija rrakkontat kif fi tfulitha kellha l-ħolm tagħha ttrasformat fi stejjer tal-orrur minħabba li nzertat tifla f’soċjetà patrijarka u ddominata minn mentalitajiet sessisti fil-Burkina Faso, l-Afrika.

Hija qalet li għaddiet minn esperjenza ta’ ċirkonċiżjoni f’dar abbundunata u maħmuġa meta kellha ħames snin, u li kien biss missierha li inkoraġġiha biex ma’ taqtax qalba. Assita qalet li b’determinazzjoni rnexxielha twettaq il-ħolm tagħha u llum tikkampanja biex in-nisa, tfajliet u bniet ma jgħaddux mill-martirju tagħha.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-eks Ministru Tonio Fenech instab ħati ta’ malafama f’kawża ta’ libell li saret kontrih mill-Avukat Martin Fenech, is-Sur Joseph Cordina u s-Sur Charles Scerri dwar allegazzjonijiet li kien għamel fil-konfront…

Lokali

Il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca ffirmat l-att li jemenda l-liġi għall-Protezzjoni tal-Embirjuni u qalet li dan għamlitu b’lealtà biss lejn il-Kostituzzjoni u l-proċess demorkatiku. Il-liġi għaddiet jumejn ilu b’34…

Lokali

Malta tilfet il-kawża fil-Qorti Ewropea fil-Kawża tal-Kummissjoni Ewropea kontra kontra l-applikazzjoni ta’ deroga minn Malta għall-insib fuq seba’ speċi ta’ għasafar tal-għana fl-istaġun tal-ħarifa. Għalkemm id-deċiżjoni mhix appellabbli, il-Gvern qal…

Lokali

Għall-Caritas kien jum ta’ ċelebrazzjoni b’għaxar persuni ddikjarati ħielsa mid-droga wara li temmew b’suċċess programm ta’ riabilitazzjoni mid-droga fil-Komunità Terapewtika ta’ San Blas, fil-limiti ta’ Ħaż-Żebbuġ. Il-grupp li inkluda 3…

Aktar