Lokali
AĠĠORNAT: Il-Gvern b’sussidju akbar sa €5,000 jekk qed tikri post privat

Il-Gvern ser iwieżen b’sussidju akbar li jista jilħaq sa €5,000 fis-sena għall-kirjiet li jsiru mill-privat. Bħalissa 1,800 familja huma ntotlati għal dan is-sussidju u l-għadd tagħhom jista’ jiżdied.

F’konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna, u mis-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes tħabbru seba’ kategoriji ta’ familji li jistgħu jirċievu sussidju fuq il-kera li jvarja bejn €3,600 sa €5,000 fis-sena skont id-dħul tal-familja.

Bil-miżura tal-Budget, il-familji li qegħdin fil-kera u li għandhom persuna b’diżabilità jew qed jiffosterjaw ser jingħataw żieda addizzjonali fil-benefiċċju tal-housing.

B’allokazzjoni finanzjarja ta’ €5 miljun, il-Gvern se joffri benefiċċju sa €410 kull xahar lill-familji b’ċertu dħul biex jikru mill-privat.

L-iskema ġdida se tieħu post is-sussidju ta’ €166 li kien jingħata kull xahar, irrispettivament miċ-ċirkustanzi tal-applikanti jew mid-daqs tal-familja.

F’konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna qal b’din il-miżura tal-Budget li l-benefiċċju se jkun ikkalkulat mhux biss skont id-dħul tal-applikanti imma anki skont id-daqs tal-familja u n-nefqa tagħhom għal kera.

Il-Ministru għall-Finanzi, Edward Scicluna qal ”kif se tgħin li ma tistax tikkontrolla dawk il-kirjiet jew ma tridx tikkontrolla dawk il-kirjiet billi twieżen u tgħin lil min għandu għandu kirjiet minn dawk li jista’ jaffordja.”

Bl-iskema ġdida, persuna waħedha li qabel setgħet tieħu sa elf u sitt mitt ewro fis-sena issa tista’ tiġi mgħejjuna b’ammont li jista’ jilħaq tlett elef u sitt mitt ewro. Żewġ adulti mingħajr tfal li qabel setgħu jieħdu sa’ €1,900 fis-sena issa jistgħu jibbenefikaw sa massimu ta’ €3,600.

L-iskema tipprovdi wkoll massimu ta’ bejn erbat elef u tmien mitt ewro u ħamest elef ewro lill-koppji jew ġenitur wieħed li jgħixu ma’ wild wieħed jew żewġ ulied. Din hija żieda ta’ bejn €2,800 u €3,000 mqabbla mal-ammonti li kienu jieħdu qabel.

Il-benefiċċju l-ġdid se jipprovdi wkoll €125 addizzjonali fis-sena lill-familji li għandhom lil xi ħadd li għandu xi diżabbiltà, u lill-familji li jkunu aktar minn ħamsa.

Familji li jkollhom jgħixu magħhom tfal fostered se jingħataw €300 addizzjonali fis-sena.

Kategorija Membri tal-familja Dħul Massimu Benefiċċju Massimu
1 Persuna Waħedha € 14,700 € 3,600
2 Ġenitur Wieħed b’wild wieħed € 19,050 € 4,800
3 Ġenitur Wieħed b’żewġ ulied jew aktar € 23,400 € 5,000
4 Żewġ Adulti mingħajr tfal € 19,000 € 3,600
5 Koppja b’wild wieħed € 23,800 € 4,800
6 Koppja b’żewġ ulied jew aktar € 28,600 € 5,000
7 Tlett Adulti jew aktar jgħixu flimkien € 27,900 € 5,000

”Benefiċċji soċjali abbażi tal-income tal-familja, abbażi wkoll ta’ numru tal-persuni li jgħixu u skont il-kirja li għandhom… fejn qegħdin jgħixu… u allura imbagħad huma kważi jieħdu percentaġġ ikbar tal-għajununiet finanzjarji u soċjali” qal  is-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes.

Is-Sur Galdes qal li mistennija japplikaw bejn erbat elef u ħamest elef applikant għall-iskema u l-Awtorità tad-Djar se tiddetermina l-ammont ta’ benefiċċju li jingħata abbażi taċ-ċirkustanzi u l-mertu tal-applikanti.

Qal li dawk li diġà kienu jieħdu s-sussidju se jirċievu l-benefiċċju l-ġdid mingħajr il-ħtieġa li jerġgħu japplikaw.

Aħbarijiet Oħra
Infrastruttura

Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma minn għada se tibda tiswijiet fis-sistema ta’ katusi f’qiegħ il-baħar li jintuża għar-rimi ta’ drenaġġ trattat mill-impjant ta’ Għawdex. Il-ħidma delikata li għandha tieħu madwar tliet ġimgħat…

Kronaka

Raġel ta’ 33 sena weġġa’ gravi f’inċident bil-mutur f’Birkirkara. Il-Pulizija kienet infurmata bl-inċident fi Triq il-Wied għall-ħabta tal-4.45pm. Fi stqarrija l-Pulizija qalet li s-sewwieq, li jgħix il-Pietà, kien qed isuq…

Saħħa

F’Malta hawn madwar 7,000 persuna li għandhom id-demenzja, bl-istudji juru li l-għadd mistenni jiżdied għal mill-inqas 13,000 sal-2050. L-esperti jemmnu li din hija biss ix-xifer tal-istampa, minħabba li għadd ta’…

Stejjer Umani

Għalkemm il-Maltin ikunu qed jistennew is-sajf bil-ħerqa biex jaqtgħu xi ftit mir-rutina ta’ kuljum tax-xogħol, mhux l-istess jista’ jingħad għal Alfred Attard li ilu aktar minn 40 sena jiġbor il-melħ…

Aktar