Kurżitajiet
Tista’ tkompli tiekol l-għaġin għax ma jħaxxinx skont l-esperti

Kulħadd jibża’ xi ftit jew wisq imiss il-karboidrati meta jipprova joqgħod attent biex inaqqas ftit mill-piż.

Sforz li m’hu faċli xejn meta wieħed jikkunsidra kemm hemm ikel li nħobbu li huwa mimli karboidrati bħall-għaġin, il-patata u l-ħobż. Iżda, jeżisti xaqq ta’ dawl għaliex studju li sar f’St Michael’s Hospital fil-Kanada sab li l-għaġin mhu minnu xejn li jħaxxen.

B’differenza mill-biċċa l-kbira tal-karboidrati ‘raffinati’ li jiġu assorbiti malajr fid-demm, l-għaġin għandu indiċi gliċemiku baxx li jfisser li jipprovoka żieda minima fil-livelli ta’ zokkor fid-demm meta mqabbel ma’ dawk li jikkawżaw żieda għolja ta’ zokkor fid-demm.

L-istudju li qabbel 30 riċerka li nvolvew madwar 2,500 persuna li kielu l-għaġin flok karboidrati oħra sab li, dawk li kielu l-għaġin la żiedu fil-piż u lanqas żiedilhom ix-xaħam f’ġisimhom.

Fir-realtà, qal l-istudjuż John Sievenpiper, l-analiżi li saret uriet li dawk li kielu l-għaġin aktar tilfu piż milli żieduh. Dan ifisser li għal kuntrarju tal-biża’ li għandna marbut mal-għaġin, dan jista’ jkun parti minn dieta sana għaliex jikkontribwixxi għal livell gliċemiku baxx.

Iżda, l-istudjużi qed jgħidu li l-aktar ħaġa importanti hija li l-għaġin niekluh kif it-Taljani jħobbu jsajjruh ‘al dente’ – fejn ma ngħalluhx għal ħafna ħin. Dan jiffavorixxi l-metaboliżmu tal-ikel.  Jekk l-għaġin inħalluh isir wisq fuq in-nar, il-ġisem se jżid awtomatikament l-insulina li fl-aħħar mill-aħħar tikkontribwixxi għall-ħxuna u piż żejjed.

Biex l-għaġin ma jħaxxinx apparti l-fatt li m’għandux jitħalla jsir iż-żejjed, l-esperti wissew ukoll fuq zlazi li jħaxxnu u porzjonijiet kbar li jaqbżu t-80 gramma għall-irġiel u s-70 gramma għan-nisa.

Aħbarijiet Oħra
Temp

Meta jaħkem il-maltemp, ħafna nies ifittxu l-irdoss ta’ darhom, u għalhekk ftit huma dawk li jirnexxielhom jaraw il-pajsaġġ Malti mixgħul u mdallam mill-elementi. Għadd kbir ta’ ritratti li ttieħdu fl-aħħar…

Waqt il-Kafé

WAQT IL-KAFÉ… ma’ Joe Julian Farrugia   Fil-ktieb “Fuq il-Għajn ta’ San Bastjan”, Kilin isemmi kif kienu jinġabru fuq is-Sur tal-Imdina f’Santa Marija biex jaraw in-nar tas-seba’ rħula fejn jiċċelebraw…

Kurżitajiet

Fiċ-Ċina, tifel ħarab lil missieru fi stazzjon tal-ferroviji ta’ Xiaolan, fil-belt ta’ Zhongshan.  Meta suppost kellu jgħaddi mill-kontrolli tas-sigurtà tal-istazzjon, il-missier ma sabx lil ibnu u beda jinkwieta. It-tifel instab…

Barranin

Qed ikun meqjus bħala miraklu meta t-tarbija, li meta kienet għadha prematura waqfitilha qalbha għal 22 minuta, iċċelebrat l-ewwel għeluq sninha. Lacey Sherriff, li twieled ta’ 27 ġimgħa tiżen 635…

Aktar