Qorti
Titkellem fil-qorti t-tfajla li ġiet stuprata minn kuġinuha

Il-ġuri ta’ raġel ta’ 25 sena li qed jiffaċċja akkużi li abbuża sesswalment u stupra lill-kuġintu, semgħa x-xhieda tat-tfajla li llum għandha sittax-il sena u li allegatament kienet ilha tiġi fastidjata mindu kellha seba’ snin u ġiet stuprata ta’ għaxar snin.

Fix-xhieda tagħha b’video conference, it-tfajla qalet li l-avvenimenti li seħħew ħallew impatt negattiv. Meta l-Imħallef Consuelo Scerri Herrera staqsietha għaliex stenniet seba’ snin qabel tkellmet, it-tfajla qalet li ma kellhiex kuraġġ u kienet tibża’ li titkisser il-familja. Hija qalet li tkellmet l-ewwel darba wara li nkoraġġiha l-eks sieħeb tagħha u għamlet appuntament mal-guidance teacher.

Mistoqsija mill-Imħallef, dwar x’tifhem b’abbuż, it-tfajla wieġbet li tkun sfurzata tgħamel xi ħaġa kontra r-rieda tagħha kif kienet imġiegħla tagħmel minn kuġinha minn darba sa darbtejn fix-xahar. It-tfajla ddeskriviet ukoll meta kuġinha stupraha fil-kamra tal-ħasil meta kellha 10 snin u kuġinha kellu 17-il sena. Qalet li wara dik id-darba, kuġinha pprova jerġa’ jkollu x’jaqsam magħha darb’oħra iżda hi ma ħallitux. Mistoqsija dwar relazzjonijiet ma’ boyfriends tagħha, hija wieġbet li m’għamlet xejn mill-affarijiet li esperjenzat ma’ kuġinuha.

Fit-tieni jum tal-ġuri xehedu wkoll omm it-tfajla u l-guidance teacher. L-omm iddeskriviet lil bintha bħala tifla kwieta, riżervata u li ma kinetx taqla’ nkwiet. Qalet li qatt ma nnutat xejn, li bintha qatt ma qaltilha bl-abbuż u li dak kollu li taf, saret tafu mingħand il-pulizija.

Il-guidance teacher xehed dwar l-ewwel laqgħa li fiha t-tfajla kixfet l-allegat abbuż. Mistoqsi mill-avukat difensuri għaliex ma investigax jekk hux minnu dak li qed tgħid it-tfajla qabel irrefa l-każ lill-Appoġġ, il-guidance teacher wieġeb li mhux xogħlu li jinvestiga iżda xogħlu hu li jagħti appoġġ emozzjonali u psikoloġiku.

Ara wkoll:

Żagħżugħ akkużat li kien ilu seba’ snin jabbuża lil kuġintu

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Ċifri tal-Uffiċċu Nazzjonali tal-Istatistika juru li sal-aħħar tas-sena li għaddiet, id-dejn tal-Gvern kien kważi €5,665 miljun  jew €18-il miljun inqas milli kien fl-aħħar tal-2017. L-NSO qal li r-rata tad-dejn meta…

Kronaka

Fuq il-mezzi soċjali qed idur filmat ta’ raġel li allegatament prova jisraq fir-Rabat. Kelliem għall-Pulizija kkonferma ma’ TVM li daħlilhom rapport u li l-Pulizija qed tinvestiga każ ta’ raġel li…

Elezzjoni

Il-Mexxej tal-Partit Demokratiku Godfrey Farrugia qal li wara li jitħabbru r-riżultati tal-Kunsilli Lokali, l-Eżekuttiv tal-Partit, inkluż hu, jirriżenjaw. Ma’ TVM Godfrey Farrugia qal li wara li jsiru r-riżenji jitwaqqaf steering committee li…

Kronaka

Ħaddiem weġġa’ gravi wara li waqa’ żewġ sulari f’sit ta’ kosruzzjoni. L-inċident seħħ għall-ħabta tal-10.30am fi Triq il-Ħaddiem, il-Marsa. Il-Pulizija tad-Distrett marru minnufih fuq il-post fejn minn stħarriġ preliminari li…

Aktar