Qorti
Titkellem fil-qorti t-tfajla li ġiet stuprata minn kuġinuha

Il-ġuri ta’ raġel ta’ 25 sena li qed jiffaċċja akkużi li abbuża sesswalment u stupra lill-kuġintu, semgħa x-xhieda tat-tfajla li llum għandha sittax-il sena u li allegatament kienet ilha tiġi fastidjata mindu kellha seba’ snin u ġiet stuprata ta’ għaxar snin.

Fix-xhieda tagħha b’video conference, it-tfajla qalet li l-avvenimenti li seħħew ħallew impatt negattiv. Meta l-Imħallef Consuelo Scerri Herrera staqsietha għaliex stenniet seba’ snin qabel tkellmet, it-tfajla qalet li ma kellhiex kuraġġ u kienet tibża’ li titkisser il-familja. Hija qalet li tkellmet l-ewwel darba wara li nkoraġġiha l-eks sieħeb tagħha u għamlet appuntament mal-guidance teacher.

Mistoqsija mill-Imħallef, dwar x’tifhem b’abbuż, it-tfajla wieġbet li tkun sfurzata tgħamel xi ħaġa kontra r-rieda tagħha kif kienet imġiegħla tagħmel minn kuġinha minn darba sa darbtejn fix-xahar. It-tfajla ddeskriviet ukoll meta kuġinha stupraha fil-kamra tal-ħasil meta kellha 10 snin u kuġinha kellu 17-il sena. Qalet li wara dik id-darba, kuġinha pprova jerġa’ jkollu x’jaqsam magħha darb’oħra iżda hi ma ħallitux. Mistoqsija dwar relazzjonijiet ma’ boyfriends tagħha, hija wieġbet li m’għamlet xejn mill-affarijiet li esperjenzat ma’ kuġinuha.

Fit-tieni jum tal-ġuri xehedu wkoll omm it-tfajla u l-guidance teacher. L-omm iddeskriviet lil bintha bħala tifla kwieta, riżervata u li ma kinetx taqla’ nkwiet. Qalet li qatt ma nnutat xejn, li bintha qatt ma qaltilha bl-abbuż u li dak kollu li taf, saret tafu mingħand il-pulizija.

Il-guidance teacher xehed dwar l-ewwel laqgħa li fiha t-tfajla kixfet l-allegat abbuż. Mistoqsi mill-avukat difensuri għaliex ma investigax jekk hux minnu dak li qed tgħid it-tfajla qabel irrefa l-każ lill-Appoġġ, il-guidance teacher wieġeb li mhux xogħlu li jinvestiga iżda xogħlu hu li jagħti appoġġ emozzjonali u psikoloġiku.

Ara wkoll:

Żagħżugħ akkużat li kien ilu seba’ snin jabbuża lil kuġintu

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Il-Parruċċani ta’ Ħal Luqa minn tmiem din il-ġimgħa qed igawdu dehra ġdida fil-knisja parrokkjali tagħhom. Dan għaliex wara proġett li kien ilu għaddej disa’ snin, ġie inawgurati xogħlijiet ta’ pittura,…

Lokali

B’esperjenza vasta fil-qasam tal-ġurnaliżmu, l-Avukat Joe Micallef Stafrace, illum irtirat, iżda xorta isegwi dak li għaddej u jistqarr li ċerti principji sagrosanti tal-ġurnalizmu professjonali qed jigu imxelfa minn uħud. L-Avukat…

Lokali

Victor Scerri, terraq it-toroq tal-Belt fejn kompla jfittex u jiltaqa’ ma’ karattri – minn imħallfin sa karattri komuni tat-triq, li għamlu isem għalihom u għall-kapitali. Ghalkemm mhux belti mit-twelid, sar…

Lokali

Xogħol li jitlob li min jagħmlu jbakkar minn kmieni filgħodu, iżda li fih ukoll is-sodisfazzjon tiegħu. Melanie Saliba ilha tarma l-monti ‘l fuq minn għoxrin sena. Ma’ TVM, Melanie wriet…

Aktar