Stejjer Umani
Titlob l-għajnuna wara li spiċċat tgħix fil-karozza ma’ wliedha żgħar u l-kelb tagħha

Problema soċjali kumplessa wasslu biex omm żagħżugħa b’żewġt itfal u kelb tispiċċa torqod f’karozza u tgħajjex lill-uliedha b’€500 fix-xahar. L-omm stqarret li ma setgħetx tmur f’shelter offrut mill-appoġġ minħabba fost oħrajn il-kelb u għadha tittama li tingħata akkomodazzjoni soċjali biex tibda paġna ġdida f’ħajjitha.

Omm ta’ żewġt itfal żgħar li se nsejħulha Jacqueline, spiċċat bla saqaf fuq rasha u qalet lil TVM li ilha mill-bidu ta’ Lulju tgħix f’karozza flimkien mal-kelb tagħhom.

“Niġri bit-tfal biex naħsilhom imur fejn il-beaches fejn hemm ix-showers, biex nipproteġihom mix-xemx immur ġo shopping complex, filgħaxija neħodhom sal-baħar u norqdu fil-karozza” qalet Jacqueline.

Stqarret li l-uniku ntrojtu tagħha huwa €500 bejn flus tar-relief u manteniment minn missier uliedha. Tgħid li qed tgħix ħajja diffiċli għax fiċ-ċirkostanza lanqas tista’ taħdem.

“Per eżempju filgħodu nagħmillhom is-cereal, imbagħad nixtrilhom il-yogurt, imbagħad nixtrilhom il-banana” qalet Jacqueline.

Jacqueline qalet li fittxet l-għajnuna inkluż l-Appoġġ li qalulha li ma tistax tidħol f’shelter bil-kelb magħha.

“U jien dik hija parti mill-familja tiegħi u ma nistax indaħħalha.”

Mistoqsija dwar missier uliedha, Jacqueline qalet li wara l-ewwel wild bdew jinqalgħu l-problemi u biex issalva l-familja tat ċans iżda fil-frattemp ħarġet tqila bit-tieni wild u l-affarijiet komplew sejrin għall-agħar. Qalet li missier it-tfal ma jridx jaf bihom. Qalet li ħabbtet il-bieb ta’ xi familjari li iżda qalulha li ma setgħetx tgħix fit-tul magħhom minħabba problemi ta’ saħħa.

“Ktibt żewġ ittri lill-awtoritajiet, ma tawx każ għax jien kellimt iktar minn 20 persuna, u għalxejn għalquli l-bibien f’wiċċi, sorry ngħid imma ma sibtx għajnuna mingħand ħadd” kompliet tgħid Jacqueline.

Jacqueline tgħid li bid-dħul tagħha lanqas tista’ tikri u tittama li tikseb akkomodazzjoni soċjali.

“Jgħidu li m’hawnx postijiet, imma postijiet naħseb li hawn, mara vulnerabbli li qiegħda b’żewġt itfal bil-pet ġo karozza kemm tista’ tkun gravi aktar minn hekk?” qalet Jacqueline.

Temmet tgħid li x-xewqa tagħha hi li jkollha darha u malli ż-żewġ itfal jidħlu l-iskola, toħroġ taħdem ħalli jkollha minn fejn trabbi lill-uliedha aħjar.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Għal 15-il sena sħaħ, Eileen Mercieca ilha ġġorr is-salib ta’ marda rari li tikkaġunala infjamazzjonijiet madwar ġisimha kollu u xi drabi jħalluha bla saħħa mitluqa fis-sodda għal jiem sħaħ. Dil-marda…

Lokali

Botta u risposta bejn l-Oppożizzjoni u l-Gvern dwar il-femiċidju bil-Partit Nazzjonalista jgħid li l-Ministru Helena Dalli għandha terfa’ r-responsabbiltà tan-nuqqasijiet fil-qasam tal-vjolenza domestika, u l-Gvern jgħid li l-Oppożizzjoni hija rresponsabbli…

Lokali

Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Suq tal-Proprjetà, Chris Agius stqarr li l-Gvern u s-settur privat jistgħu jaħdmu id f’id biex flimkien jipprovdu housing affordabbli. Is-sur Aguis kien qed jitkellem f’konferenza tal-Malta…

Lokali

Kompliet is-saga bejn attivisti ta’ Occupy Justice u l-awtoritajiet dwar it-twaħħil ta’ strixxuni u xemgħat b’tifkira ta’ Daphne Caruana Galizia mal-monument tal-Assedju l-Kbir li wara l-festa nazzjonali ta’ Jum il-Vittorja…

Aktar