Stejjer Umani
Titlob l-għajnuna wara li spiċċat tgħix fil-karozza ma’ wliedha żgħar u l-kelb tagħha

Problema soċjali kumplessa wasslu biex omm żagħżugħa b’żewġt itfal u kelb tispiċċa torqod f’karozza u tgħajjex lill-uliedha b’€500 fix-xahar. L-omm stqarret li ma setgħetx tmur f’shelter offrut mill-appoġġ minħabba fost oħrajn il-kelb u għadha tittama li tingħata akkomodazzjoni soċjali biex tibda paġna ġdida f’ħajjitha.

Omm ta’ żewġt itfal żgħar li se nsejħulha Jacqueline, spiċċat bla saqaf fuq rasha u qalet lil TVM li ilha mill-bidu ta’ Lulju tgħix f’karozza flimkien mal-kelb tagħhom.

“Niġri bit-tfal biex naħsilhom imur fejn il-beaches fejn hemm ix-showers, biex nipproteġihom mix-xemx immur ġo shopping complex, filgħaxija neħodhom sal-baħar u norqdu fil-karozza” qalet Jacqueline.

Stqarret li l-uniku ntrojtu tagħha huwa €500 bejn flus tar-relief u manteniment minn missier uliedha. Tgħid li qed tgħix ħajja diffiċli għax fiċ-ċirkostanza lanqas tista’ taħdem.

“Per eżempju filgħodu nagħmillhom is-cereal, imbagħad nixtrilhom il-yogurt, imbagħad nixtrilhom il-banana” qalet Jacqueline.

Jacqueline qalet li fittxet l-għajnuna inkluż l-Appoġġ li qalulha li ma tistax tidħol f’shelter bil-kelb magħha.

“U jien dik hija parti mill-familja tiegħi u ma nistax indaħħalha.”

Mistoqsija dwar missier uliedha, Jacqueline qalet li wara l-ewwel wild bdew jinqalgħu l-problemi u biex issalva l-familja tat ċans iżda fil-frattemp ħarġet tqila bit-tieni wild u l-affarijiet komplew sejrin għall-agħar. Qalet li missier it-tfal ma jridx jaf bihom. Qalet li ħabbtet il-bieb ta’ xi familjari li iżda qalulha li ma setgħetx tgħix fit-tul magħhom minħabba problemi ta’ saħħa.

“Ktibt żewġ ittri lill-awtoritajiet, ma tawx każ għax jien kellimt iktar minn 20 persuna, u għalxejn għalquli l-bibien f’wiċċi, sorry ngħid imma ma sibtx għajnuna mingħand ħadd” kompliet tgħid Jacqueline.

Jacqueline tgħid li bid-dħul tagħha lanqas tista’ tikri u tittama li tikseb akkomodazzjoni soċjali.

“Jgħidu li m’hawnx postijiet, imma postijiet naħseb li hawn, mara vulnerabbli li qiegħda b’żewġt itfal bil-pet ġo karozza kemm tista’ tkun gravi aktar minn hekk?” qalet Jacqueline.

Temmet tgħid li x-xewqa tagħha hi li jkollha darha u malli ż-żewġ itfal jidħlu l-iskola, toħroġ taħdem ħalli jkollha minn fejn trabbi lill-uliedha aħjar.

Aħbarijiet Oħra
Kunsilli Lokali

Erba’ Kunsilli lokali ngħataw bejniethom €81,000 għaż-żamma u l-manutenzjoni ta’ proġetti li saru mill-Gvern ċentrali. Il-flus huma parti minn fond ta’ €200,000 li tnieda fil-budget wara lis-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis…

Familja

Wada mill-agħar konsegwenzi tat-tilwim bejn il-ġenituri speċjalment f’każi ta’ separazzjoni hija dik magħrufa bħala parental alienation, meta ġenitur jgħawwi lill-ulied kontra l-ġenitur l-ieħor. Fil-jum li fih qed titqajjem kuxjenza dwar…

Kronaka

Garaxx ħa n-nar fis-Swatar. TVM infurmat li l-garaxx jinsab fi Triq Borg Olivier. Fuq il-post issejħu membri tal-Protezzjoni Ċivili. Aktar dettalji fil-ħin li ġej.  

Aktar