Saħħa
Titnieda l-istrateġija għas-saħħa mentali 2020-2030

Il-Gvern nieda l-istrateġija għas-Saħħa Mentali għall-għaxar snin li ġejjin. L-istrateġija se tibda tiġi implimentata mis-sena d-dieħla fuq erba’ binarji: promozzjoni; titjieb fis-servizz tas-saħħa mentali; apoġġ lill-qraba li ħafna drabi jġorru l-piż tal-problemi tas-saħħa mentali u l-ħaddiema fis-settur.

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne qal li kull persuna li tgħix f’Malta għandha dritt għal stat ta’ saħħa mentali b’saħħitha daqs kemm għandha dritt li jkollha saħħa fiżika tajba.

“Aħna rridu nikkrejaw aktar ambjent li wieħed jgħix ħajja tajba anke mentalment, mhux neċessarjament ikollu bżonn il-problemi tiegħu. Imma mbagħad qed niddentifikaw gruppi, żgħażagħ, nies anzjani, immigranti, nies li missew ma’ abbuż ta’ droga jew ta’ alkoħol, li dawn ħa jkollhom bżonn aktar għajnuna biex ma jaqgħux fil-problemi ta’ saħħa mentali. Imbagħad iridu nsaħħu l-komunità jiġifieri aħna hemmhekk għandha pjanijiet ta’ kif inkomplu nagħtu servizzi anke fid-djar tal-pazjenti. Iridu ndaħħlu mediċini ġodda fuq il-formolarju tal-gvern.”

Il-Gvern nieda l-istrateġija għas-saħħa mentali għall-għaxar snin li ġejjin, li fost oħrajn tindirizza l-ħtieġa li meta hu possibbli l-kura tingħata lil hinn mill-isptar.

Il-Ministru Fearne spjega li l-istrateġija taħseb biex il-kura tas-saħħa mentali ma tibqax maqtugħa għaliha, kif kienet għal ħafna snin fl-isptar Monte Carmeli, imma tkun integrata aħjar mal-kura tas-saħħa fiżika.

Il-konsulenta għas-saħħa pubblika, Natasha Azzopardi Muscat qalet li l-istrateġija qanqlet interess tajjeb fost il-pubbliku tant li l-viżjoni li ġiet ippreżentata f’Diċembru nbidlet wara l-konsultazzjoni li saret. Spjegat li se tingħata aktar attenzjoni lill-familja li ħafna drabi ġġorr hi ukoll il-piż tal-problemi tas-saħħa mentali, lill-ħaddiema fis-settur u anke l-użu tal-informazzjoni diġitali fil-qasam tas-saħħa mentali.

Dr Azzopardi Muscat żiedet tgħid li diġà twaqqaf servizz ta’ emerġenza fl-isptar Mater Dei, li se jkompli jissaħħaħ. Fi kliemha l-isptar il-ġdid fuq il-kampus ta’ Mater Dei ser ikun simbolu ta’ kif l-affarijiet se jsiru fil-ġejjieni. Qalet li permezz ta’ dan l-isptar se titneħħa l-istigma minn fuq l-istituzzjoni għall-kura tas-saħħa mentali.

Mistoqsi dwar l-irwol tal-isptar Monte Carmeli f’din l-istrateġija, il-Ministru Fearne qal li bħalissa għaddej xogħol infrastrutturali u titjib għax se jkun hemm bżonnu għal għadd ta’ snin.

“La darba jkollna l-isptar mentali ġdid u la darba jkollna s-servizzi fil-komunità, Monte Carmeli jkun jista’ jinbidel l-irwol tiegħu. Ħa jkun aktar sptar għall-pazjenti li jkollhom bżonn ta’ għajnuna fit-tul b’rijabilitazzjoni u tipi ta’ servizzi bħal dawn.”

L-istrateġija għas-saħħa mentali tibda tiġi implimentata mis-sena d-dieħla, sal-2030.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Omm Maltija ta’ żewġt itfal żgħar ilha sitt ġimgħat ma tara lil uliedha, u tisħaq li ma tafx x’sar minnhom. L-omm, li isimha mhux qed jixxandar fl-interess tat-tfal, ix-xahar li…

Kultura

Aktar minn 100 kwadru ta’ arti fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti tneħħew minn posthom minħabba l-moffa li żviluppat fil-binja. F’kummenti lil TVM, il-Kuratur tal-MUŻA, Kenneth Cassar, spjega li l-opri tal-arti tneħħew minn…

Qorti

Raġel ta’ 31 sena li joqgħod Birżebbuġa wkoll ingħata l-ħelsien mill-arrest b’depożitu ta’ elf ewro u garanzija ta’ għaxart elef ewro wara li tressaq il-Qorti mixli li attakka, insulta, hedded…

Qorti

Raġel ta’ 26 sena mix-Xewkija li jaħdem fil-kafeterija tal-vapuri tal-Gozo Channel wieġeb mhux ħati li seraq €1,500 mill-basket ta’ mara li ħallietu warajha fuq mejda. Fil-Qorti, il-prosekuzzjoni ppreżentat filmati tas-CCTV…

Aktar