Politika Lokali
Titnieda t-tieni strateġija għall-ugwaljanza ta’ persuni LGBTIQ

Il-Gvern ħabbar it-tieni strateġija u pjan ta’ azzjoni għall-ugwaljanza tal-persuni LGBTIQ. Dawn ikopru 54 miżura f’oqsma bħas-saħħa, l-edukazzjoni, il-familja u l-isport, u jkopru perjodu ta’ erba’ snin sħaħ.

Dan seħħ lejlet li l-komunità LGBTIQ tiċċelebra d-diversità tagħha bil-pride march fil-Belt, bit-tibdil li kien hemm fil-liġijiet ikun segwit bi pjan li jiffoka fuq il-progress ta’ dawn il-persuni.

Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, Helena Dalli, qalet li l-istrateġija ġdida li tkopri sal-2022, taħseb biex tingħeleb kull forom ta’ diskriminazzjoni kontra persuni LGBTIQ. “Ħa tgħin lil kull persuna li tgħix f’dan il-pajjiż li tilħaq il-potenzjal tiegħu jew tagħha… issa morna pass ieħor fejn qed naraw għall-implimentazzjonijiet tal-liġijiet,” spjegat il-Ministru Dalli.

Il-pjan ta’ azzjoni fih għaxar sezzjonijiet b’54 miżura li għandhom iwasslu għal titjib fil-kwalità tal-ħajja ta’ dawn il-persuni fi kwalunkwe qasam ta’ ħajja mill-edukazzjoni għas-saħħa, familja, opportunitajiet tax-xogħol, u sport. Uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija se jingħataw ukoll taħriġ dwar kif għandhom jirreaġixxu għal rapporti ta’ diskors ta mibegħda kontra persuni LGBTIQ.

Dr Dalli qalet li l-pjan ta’ azzjoni se jkun segwit minn moniteraġġ kontinwu b’rapport li jitħejja kull tliet xhur li jevalwa l-progress li jkun sar.

Il-Ministru Dalli qalet li Malta diga hija kkunsidrata bħala l-iktar pajjiż Ewropew li għamel avvanzi f’dan il-qasam u b’dan il-pjan se tkun fil-quċċata tal-iktar pajjiżi inklussivi anki fuq livell internazzjonali.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Mandy Vella li għandha 24 sena biss qed tgħix bi tbatija kbira minħabba li tbati b’Cystic Fibrosis. Hija tgħid li din qed taffettwalha l-pulmun u l-firxa, tbati bil-qtugħ ta’ nifs…

Avjazzjoni

Fl-istorja Maltija tal-avvjazzjoni, l-1969 ma kinitx l-isbaħ paġna. F’temp ta’ tliet xhur, nofs seklu ilu, seħħew żewġ disgrazzji tal-ajru b’ajruplani militari. L-istorja tagħhom hija fost kważi elf inċident tal-ajruplan li…

Lokali

Il-Fondazzjoni Blue Light, imwaqqfa mis-Surġent Simon Schembri mistennija tiftaħ l-ewwel dar tagħha biex tilqa’ fiha uffiċjali tal-forzi dixxiplinati li jweġġgħu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. Il-Ħadd filgħodu f’Ħal Safi saret attività…

Għawdex

Dalgħodu f’Dar Arka, Għajnsielem, saret quddiesa mmexxija mill-Isqof ta’ Għawdex, Mario Grech bħala talba ta’ radd il-ħajr lil Alla fi tmiem il-mandat tal-President Marie-Louise Coleiro Preca. Fi kliem il-President, l-Ewkaristija…

Aktar