Lokali
Tixhed it-tfajla li rat lil Liam Debono jtajjar lill-Kuntistabbli

Fil-kumpilazzjoni tax-xhieda fl-kaz tal-Liam Debono li huwa akkużat b’47 akkuża fosthom bl-attentat ta’ qtil tal-kuntistabbli Simon Schembri li seħħ fil-15 ta’ Mejju li għadda, xehdet it-tfajla li kienet l-ewwel waħda li rrapurtat il-każ lill-Pulizija.

Il-Qorti ordnat li isem it-tfajla ma jixxandarx u anke xehdet bis-sistema tal-video Conferencing. Hija ddeskriviet dak li rat għall-ħabta tat-tmien neqsin kwart ta’ filgħodu meta kienet fuq l-istage qed tistenna tal-linja fejn rat lill-kuntistabbli jieqaf quddiem il-karozza Mercedes biex warajh waqfet il-karozza misjuqa minn Liam Debono.

Hija qalet li huma waqfu żewġ metri biss ‘il bogħod minnha u spjegat li l-kuntistabbli waqqaf lill-karozza Mercedes u meta mar ħdejn ix-xufier u talbu l-ID card, ix-xufier għamel sinjal b’rasu li ma riedx. Qalet li l-kuntistabbli mar lura ħdejn il-mutur ikellem lil xi ħadd. Qalet li sadanitant Debono beda jsuq il-karozza bil-mod u l-Kuntistabbli mar quddiem il-karozza jipprova jwaqqfu iżda l-akkużat baqa’ jsuq.

Interrogata mill-Ispettur Fabian Fleri hija indikat ukoll lill-Qorti min kien ix-xufier fejn spjegat li kien waħdu fil-karozza. L-Avukat Difensur Amadeus Cachia li qed jidher għall-akkużat flimkien mal-Avukat Franco Debono staqsa lit-tfajla jekk il-kunstitabbli kienx quddiem il-karozza meta pprova iwaqqaf lis-sewwieq bit-tfajla twieġeb iva.

Il-Prosekuzzjoni mmexxija minn Pierguido Saliba u Fabian Fleri talbu wkoll lill-Qorti biex l-espert tal-Qorti jinghata l-password tal-mobile ta’ Liam Debono iżda d-difiża rrifjutat. L-ispettur Fleri talab il-Qorti biex tordna li l-espert jara jiftaħx il-mobile mingħajr il-password bil-Maġistrat Joe Mifsud approva t-talba.

Aħbarijiet Oħra
Parlament

L-għafsa ta’ qalb tan-nanniet li huma mċaħda min-neputijiet minħabba sitwazzjonijiet familjari reġgħet tqajmet fil-Parlament waqt sessjoni speċjali li kienet iddedikata lin-nanniet. Tressqet ukoll petizzjoni biex isiru emendi fil-liġijiet li jissalvagwardjaw…

Infrastruttura

Il-proġett sar b’inizjattiva tal-Kunsill Lokali tal-belt Victoria li għalih kiseb ukoll fondi mill-Unjoni Ewropea. Il-post ilu jservi ta’ spazju rikreattiv għat-tfal għal kważi ħamsin sena. Is-Sindku, Samuel Azzopardi, qal li…

Qorti

Raġel li kien qed isuq mutur bla liċenzja meta ntlaqat minn karozza, xorta waħda kien ikkumpensat għad-diżabbiltà li sofra kawża tal-inċident. Massimo Bonello ta’ 45 sena fetaħ kawża quddiem il-Qorti…

Xogħol

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li x-xahar li għadda kien hemm 1,787 persuna jirreġistraw għax-xogħol. Dan juri li kien hemm tnaqqis fil-qgħad ta’ 702 persuni meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena…

Aktar