Lokali
Tiżdied il-fiduċja fl-Unjoni Ewropea

Skont stħarriġ mill-Parlament Ewropew, il-Maltin huma l-aktar fost iċ-ċittadini Ewropej li jħossuhom mhedda mit-terroriżmu u l-immigrazzjoni mhux kontrollata.

L-istħarriġ wera li aktar minn nofs il-Maltin intervistati jridu li l-Unjoni Ewropea tagħti aktar prijorità lill-ambjent waqt li żdied l-għadd ta’ Maltin li jemmnu li l-pajjiż mar aħjar bis-sħubija fl-Unjoni.

Disgħa minn kull għaxar Maltin intervistati wiċċ imb’wiċċ bejn l-aħħar ta’ Settembru u l-bidu ta’ Ottubru jemmnu li meta wieħed iqis kollox, Malta marret aħjar bħala membru tal-Unjoni Ewropea. Ir-rata medja fl-Unjoni Ewropea hi ta’ 64%.

Kważi żewġ terzi tal-ħames mitt Malti u Maltija intervistati jaħsbu li b’mod ġenerali s-sħubija ta’ Malta kienet xi ħaġa tajba, madwar seba’ perċentwali ogħla mill-medja fl-Unjoni Ewropea.

37 % tal-Maltin qalu li t-tliet raġunijiet ewlenin għaliex jemmnu li Malta gawdiet mill-Unjoni Ewropea huma għax ikkontribwiet għat-tkabbir tal-ekonomija Maltija, tejbet il-livell t’għixien u għax offriet opportunitajiet ġodda ta’ xogħol.

L-akbar theddid li tħasseb lil-Maltin hija t-terroriżmu, b’63% tal-Maltin jibżgħu mit-terroriżmu u 56% jibgħu mill-migrazzjoni mhux ikkontrollata.  Dawn huma l-ogħla rata meta mqabbel maċ-ċittadini l-oħrajn kollha intervistati li kważi nofshom semmew il-qgħad bħala kwistjoni li tinkwitihom. Mistoqsija liema qasam l-UE għandha  tagħti aktar priorità, 53% tal-Maltin semmew l-ambjent u wara d-drittijiet tax-xogħol.

Nofs il-Maltin jemmnu li l-vuċi tagħhom tgħodd fl-Unjoni Ewropea, żieda ta’ erba’ perċentwali mqabbel mal-istħarriġ ta’ Marzu li għadda waqt li 46% tal-Maltin għandhom impressjoni pożittiva tal-Parlament Ewropew u 41% oħra għandhom impressjoni newtrali. Il-Maltin huma fost l-aktar li jemmnu (56% tagħhom) li l-Parlament Ewropew għandu jkollu sehem aktar importanti.

Fl-istħarriġ ħareġ li l-Maltin huma s-seba’ l-aktar interessati fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2019. L-Iktar interessati huma l-Olandiżi u l-Iżvediżi waqt li l-inqas huma ċ-Ċeki u s-Slovakki.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Raġel ta’ 38 sena weġġa’ gravi f’ħabta bejn mutur u karozza f’Birkirkara. L-inċident seħħ għall-ħabta tad-9.00am fi Triq Mannarino. Il-Pulizija tad-Distrett marru fuq il-post fejn sabu ħabta bejn mutur ta’…

Lokali

Ingħalaq għalkollox is-sub post office tal-Maltapost fi Triq Ċensu Busuttil fl-Iklin. Dan ħabbitu l-kumpanija Maltapost, li fi stqarrija qalet li l-klijenti li kienu jinqedew mill-Iklin issa jridu jmorru fin-Naxxar. L-uffiċċju…

Lokali

Il-Partit Laburista qal li dd-deputat tal-Partit Nazzjonalista, Karol Aquilina, b’għemilu wera li ma jafx x’inhi governanza tajba. Fi stqarrija l-PL irrefera għall-mistoqsija parlamentari mwieġba lbieraħ, li qal uriet li fil-jum…

Lokali

Bejn Ġunju u Diċembru tal-2017, Transport Malta ħarġet total ta’ €144,475 f’multi li jikkoncernaw il-puntwalità u affidabilità lill-operatur tat-trasport pubbliku. Dan ħareġ wara li l-Ministru għat-Trasport Ian Borg wieġeb mistoqsija…

Aktar