Lokali
Tiżdied il-fiduċja fl-Unjoni Ewropea

Skont stħarriġ mill-Parlament Ewropew, il-Maltin huma l-aktar fost iċ-ċittadini Ewropej li jħossuhom mhedda mit-terroriżmu u l-immigrazzjoni mhux kontrollata.

L-istħarriġ wera li aktar minn nofs il-Maltin intervistati jridu li l-Unjoni Ewropea tagħti aktar prijorità lill-ambjent waqt li żdied l-għadd ta’ Maltin li jemmnu li l-pajjiż mar aħjar bis-sħubija fl-Unjoni.

Disgħa minn kull għaxar Maltin intervistati wiċċ imb’wiċċ bejn l-aħħar ta’ Settembru u l-bidu ta’ Ottubru jemmnu li meta wieħed iqis kollox, Malta marret aħjar bħala membru tal-Unjoni Ewropea. Ir-rata medja fl-Unjoni Ewropea hi ta’ 64%.

Kważi żewġ terzi tal-ħames mitt Malti u Maltija intervistati jaħsbu li b’mod ġenerali s-sħubija ta’ Malta kienet xi ħaġa tajba, madwar seba’ perċentwali ogħla mill-medja fl-Unjoni Ewropea.

37 % tal-Maltin qalu li t-tliet raġunijiet ewlenin għaliex jemmnu li Malta gawdiet mill-Unjoni Ewropea huma għax ikkontribwiet għat-tkabbir tal-ekonomija Maltija, tejbet il-livell t’għixien u għax offriet opportunitajiet ġodda ta’ xogħol.

L-akbar theddid li tħasseb lil-Maltin hija t-terroriżmu, b’63% tal-Maltin jibżgħu mit-terroriżmu u 56% jibgħu mill-migrazzjoni mhux ikkontrollata.  Dawn huma l-ogħla rata meta mqabbel maċ-ċittadini l-oħrajn kollha intervistati li kważi nofshom semmew il-qgħad bħala kwistjoni li tinkwitihom. Mistoqsija liema qasam l-UE għandha  tagħti aktar priorità, 53% tal-Maltin semmew l-ambjent u wara d-drittijiet tax-xogħol.

Nofs il-Maltin jemmnu li l-vuċi tagħhom tgħodd fl-Unjoni Ewropea, żieda ta’ erba’ perċentwali mqabbel mal-istħarriġ ta’ Marzu li għadda waqt li 46% tal-Maltin għandhom impressjoni pożittiva tal-Parlament Ewropew u 41% oħra għandhom impressjoni newtrali. Il-Maltin huma fost l-aktar li jemmnu (56% tagħhom) li l-Parlament Ewropew għandu jkollu sehem aktar importanti.

Fl-istħarriġ ħareġ li l-Maltin huma s-seba’ l-aktar interessati fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2019. L-Iktar interessati huma l-Olandiżi u l-Iżvediżi waqt li l-inqas huma ċ-Ċeki u s-Slovakki.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Din hija ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali tal-lum l-Erbgħa 20 ta’ Ġunju 2018: THE MALTA INDEPENDENT jirrapporta li l-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna lbieraħ esprima l-fiduċja tiegħu fil-ħaddiema tal-Financial Intelligence Analysis…

Lokali

Il-Parlament ta l-approvazzjoni finali għall-emendi fil-liġi dwar il-protezzjoni tal-embrijun li ghaddew b’34 vot favur u 27 vot kontra. Qabel ittieħed il-vot, il-Whip tal-Gvern informa lill-Kamra li tliet deputati tal-Gvern kienu…

Lokali

Wieħed mill-istilisti magħrufa tal-kantanta internazzjonali Lady Gaga, l-istilist mill-Kroazja, Matija Cop li nġieb Malta f’attività edukattiva għall-istudenti tal-MCAST mill-Fondazzjoni, Malta Chamber of Fashion. F’Malta wieħed mill-istilisti li taħdem miegħu l-kantanta…

Lokali

Mara ta’ 58 sena qaltilna li ilha priġuniera ġo darha għal dawn l-aħħar 9 snin għax minħabba mard ma tiflaħx tinżel żewġ sulari taraġ. Il-mara, Rita Gatt hija armla b’erbat’…

Aktar