Lokali
ARA: Tkeċċa mill-armata talli xerred filmat ta’ suldat jinħaraq waqt it-taħriġ

Suldat li kien tkeċċa mill-Forzi Armati ta’ Malta wara erba’ snin ta’ servizz ma ngħatax raġun mill-Qorti, għaliex il-kawża kontra l-Kap Kmandant fetaħha erbat ijiem tard.

Joshue Agius talab kumpens għad-danni għaliex qal li kien tkeċċa inġustament, meta ngħata t-tort għal filmat li xxerred fuq il-midja soċjali u fuq Youtube, mingħajr ma saret investigazzjoni biex ikun stabbilit minn kien verament responsabbli.

Il-filmat kien inġibed b’mobile waqt taħriġ li kien qed isir fil-Barracks ta’ Ħal Safi f’Marzu 2015, fejn kollega ta’ Agius weġġa’ ħafif meta nħaraq bin-nar waqt it-taħriġ.

Agius, li kellu r-rank ta’ gunner, sostna li kulħadd kien konxju li qed jinġibed filmat bil-mobile. Qal li dan kien isir biex is-suldati jkunu jistgħu jaraw l-iżbalji li jkunu għamlu u jitgħallmu minnhom. Żied jgħid li kollegi oħra li nżammu responsabbli bħalu, ma ġewx imkeċċija.

Madankollu, fir-risposta tiegħu, il-Kap Kmandant qal li Agius kien ammetta li kien hu li xerred il-filmat permezz tal-Messenger u Whatsapp, u li ammetta wkoll li l-filmat li deher fuq Youtube kien dak li ġibed hu.

Barra minn hekk il-Kap Kmandant qal li l-kawża kienet infetħet tard, għaliex f’dawn il-każijiet il-liġi tistipula li għandha ssir fi żmien sitt xhur.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Imħallef Mark Chetcuti, ikkunsidrat li Agius kien tkeċċa verbalment fis-17 ta’ Marzu, u ngħata discharge sheet l-għada 18. Huwa fetaħ il-kawża fit-22 ta’ Settembru ta’ wara, u b’hekk kienu għaddew sitt xhur u erbat ijiem.

Il-Qorti għalhekk iddeċidiet li l-proċeduri ma setgħux ikomplu.

Ara hawn il-filmat tal-inċident:

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

Ġie ffirmat ftehim bejn il-Gvern u l-Birdlife Malta dwar l-amministrazzjoni tas-Salini tal-Melħ fis-Salina. Bi ftehim mal-Gvern, il-Birdlife ser tmexxi dan is-sit li huwa l-ikbar riżerva naturali f’Malta. Is-Salini tal-Melħ fis-Salina,…

Agrikultura

Il-ġbejniet tradizzjonali Maltin mistennija jkunu aktar abbundanti b’tibdil fil-liġi li ser tippermetti raħħala żgħar kważi jirduppjaw il-produzzjoni tagħhom. Madankollu dal-pass xejn mhu jogħġob lir-raħħala u produtturi l-kbar li kienu obbligati…

NGOs

Qabel kiseb suċċess fil-karriera mużikali bħala tenur, Cliff Zammit Stevens għadda minn esperjenzi qarsa, b’ommu ssofri quddiemu vjolenza fiżika kontinwa fir-relazzjonijiet tagħha. Disa’ xhur wara mewtha, Cliff irrakkonta l-ġrajjiet koroh…

Kronaka

Raġel ta’ 41 sena weġġa’ gravi wara li ħabat bil-mutur fil-Fgura. L-inċident seħħ għall-ħabta tas-2.00 ta’ waranofsinhar fi Triq San Tumas. Il-Pulizija qalet li mill-ewwel tagħrif jirriżulta li seħħet ħabta…

Aktar