Lokali
ARA: Tkeċċa mill-armata talli xerred filmat ta’ suldat jinħaraq waqt it-taħriġ

Suldat li kien tkeċċa mill-Forzi Armati ta’ Malta wara erba’ snin ta’ servizz ma ngħatax raġun mill-Qorti, għaliex il-kawża kontra l-Kap Kmandant fetaħha erbat ijiem tard.

Joshue Agius talab kumpens għad-danni għaliex qal li kien tkeċċa inġustament, meta ngħata t-tort għal filmat li xxerred fuq il-midja soċjali u fuq Youtube, mingħajr ma saret investigazzjoni biex ikun stabbilit minn kien verament responsabbli.

Il-filmat kien inġibed b’mobile waqt taħriġ li kien qed isir fil-Barracks ta’ Ħal Safi f’Marzu 2015, fejn kollega ta’ Agius weġġa’ ħafif meta nħaraq bin-nar waqt it-taħriġ.

Agius, li kellu r-rank ta’ gunner, sostna li kulħadd kien konxju li qed jinġibed filmat bil-mobile. Qal li dan kien isir biex is-suldati jkunu jistgħu jaraw l-iżbalji li jkunu għamlu u jitgħallmu minnhom. Żied jgħid li kollegi oħra li nżammu responsabbli bħalu, ma ġewx imkeċċija.

Madankollu, fir-risposta tiegħu, il-Kap Kmandant qal li Agius kien ammetta li kien hu li xerred il-filmat permezz tal-Messenger u Whatsapp, u li ammetta wkoll li l-filmat li deher fuq Youtube kien dak li ġibed hu.

Barra minn hekk il-Kap Kmandant qal li l-kawża kienet infetħet tard, għaliex f’dawn il-każijiet il-liġi tistipula li għandha ssir fi żmien sitt xhur.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Imħallef Mark Chetcuti, ikkunsidrat li Agius kien tkeċċa verbalment fis-17 ta’ Marzu, u ngħata discharge sheet l-għada 18. Huwa fetaħ il-kawża fit-22 ta’ Settembru ta’ wara, u b’hekk kienu għaddew sitt xhur u erbat ijiem.

Il-Qorti għalhekk iddeċidiet li l-proċeduri ma setgħux ikomplu.

Ara hawn il-filmat tal-inċident:

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Pittura tal-Kardinal Malti Prospero Grech ingħaqdet mal-kollezzjoni tal-arti fil-Mużew tal-Katidral fl-Imdina. Il-pittura saret mill-artista Filippa Bianchi wara li studjat il-karattru tal-kardinal u semgħet mingħandu l-mod kif xtaq li tinħoloq ix-xbieha…

Unjoni Ewropea

Il-Kumitat tal-Parlament Ewropew dwar il-Kriminalità Finanzjajra u l-Evażjoni tat-Taxxa jrid li l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jżarmaw il-programmi tagħhom li bihom jagħtu ċittadinanza jew residenza b’investiment. F’abbozz ta’ rapport imħejji mill-kumitat…

Lokali

Bdiet taħdem l-ewwel sistema li permezz tagħha għadd ta’ karozzi elettriċi jistgħu jintużaw minn persuni differenti matul l-istess ġurnata. Din se titħaddem mill-kumpanija CAR2GO Israel bħala parti minn ftehim ma’…

Għawdex

Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana nediet ir-raba’ edizzjoni tal-kampanja ‘Naħseb Fik’. Din il-kampanja hi proġett li permezz tiegħu gruppi ta’ persuni identifikati jkunu jistgħu jagħmlu xewqat għal rigali partikolari u…

Aktar