Lokali
ARA: Tkeċċa mill-armata talli xerred filmat ta’ suldat jinħaraq waqt it-taħriġ

Suldat li kien tkeċċa mill-Forzi Armati ta’ Malta wara erba’ snin ta’ servizz ma ngħatax raġun mill-Qorti, għaliex il-kawża kontra l-Kap Kmandant fetaħha erbat ijiem tard.

Joshue Agius talab kumpens għad-danni għaliex qal li kien tkeċċa inġustament, meta ngħata t-tort għal filmat li xxerred fuq il-midja soċjali u fuq Youtube, mingħajr ma saret investigazzjoni biex ikun stabbilit minn kien verament responsabbli.

Il-filmat kien inġibed b’mobile waqt taħriġ li kien qed isir fil-Barracks ta’ Ħal Safi f’Marzu 2015, fejn kollega ta’ Agius weġġa’ ħafif meta nħaraq bin-nar waqt it-taħriġ.

Agius, li kellu r-rank ta’ gunner, sostna li kulħadd kien konxju li qed jinġibed filmat bil-mobile. Qal li dan kien isir biex is-suldati jkunu jistgħu jaraw l-iżbalji li jkunu għamlu u jitgħallmu minnhom. Żied jgħid li kollegi oħra li nżammu responsabbli bħalu, ma ġewx imkeċċija.

Madankollu, fir-risposta tiegħu, il-Kap Kmandant qal li Agius kien ammetta li kien hu li xerred il-filmat permezz tal-Messenger u Whatsapp, u li ammetta wkoll li l-filmat li deher fuq Youtube kien dak li ġibed hu.

Barra minn hekk il-Kap Kmandant qal li l-kawża kienet infetħet tard, għaliex f’dawn il-każijiet il-liġi tistipula li għandha ssir fi żmien sitt xhur.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Imħallef Mark Chetcuti, ikkunsidrat li Agius kien tkeċċa verbalment fis-17 ta’ Marzu, u ngħata discharge sheet l-għada 18. Huwa fetaħ il-kawża fit-22 ta’ Settembru ta’ wara, u b’hekk kienu għaddew sitt xhur u erbat ijiem.

Il-Qorti għalhekk iddeċidiet li l-proċeduri ma setgħux ikomplu.

Ara hawn il-filmat tal-inċident:

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Minkejja li 30 sena ilu tilef nofs wiċċu u sofra ġrieħi gravi meta ġġarraf b’ajruplan żgħir, il-bdot Ivan Gatt ma jibżax jirkeb l-ajruplan, la bħala bdot u lanqas bħala passiġġier….

Lokali

Numru ta’ proprjetajiet tal-Gvern li mhumiex jintużaw ser jgħaddu f’idejn għaqdiet mhux governattivi li joffru programmi ta’ housing bħala parti minn skema ġdida mnedija mis-Segretarjat Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali. Is-sejħa għall-applikazzjonijiet…

Lokali

L-Awtorità tal-Ippjanar qalet li għamlet spezzjoni fil-barriera tal-Imqabba li skont artiklu fuq il-ġurnal The Times of Malta għexieren ta’ ħaddiema Torok li jaħdmu għal Taca Construction diġà qed jgħixu fis-sit, fejn…

Toroq

Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar fl-uffiċċju tal-Ombudsman ma sabx li kienx hemm amministrazzjoni ħażina mill-awtoritajiet konċernati fl-iżvilupp ta’ Triq Louis Wettinger f’Ta’ Masrija, magħrufa bħala l-bypass tal-Mellieħa. Dan joħroġ mir-rapport tal-investigazzjoni…

Aktar