Lokali
“Binti kienet kontinwament tiġi segwita. Kont imħassba għax kienet tgħix f’post imwarrab”

Is-smigħ tax-xhieda mill-bord tal-inkjesta dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Carauana Galizia, kien ikkaratteriżżat minn rakkonti ta’ dak li esperjenzaw il-qraba tas-Sinjura Caruana Galizia. Il-bord semma’ wkoll xhieda bil-magħluq ta’ ġurnalista u ddeċieda li jippreserva l-files ta’ lokalizzazzjoni tal-mobile tal-Ministru Chris Cardona meta allegatament żar burdell fil-Ġermanja.

Fit-tieni seduta tal-inkjesta pubblika indipendenti, il-bord sema’ bil-magħluq x-xhieda ta’ ġurnalista li ma ġietx identifikat wara li l-avukat tal-familja Therese Comodini Cachia qalet li din kellha informazzjoni li mhix magħrufa pubblikament li qalet tista tagħti direzzjoni lil din l-inkjesta. Fi żvilupp ieħor, il-bord tal-inkjesta presedut mill-Imħallef Emeritu Michael Mallia, qabel li jżomm fil-kustodja tiegħu mingħajr ma jinfetħu l-file tal-lokazzjoni tal-mobile tal-Ministru Chris Cardona meta Daphne Caruana Galizia allegat li mar f’burdell f’Acapulco fil-Ġermanja.

Fis-seduta komplew jixhdu membri tal-familja Caruana Galizia fosthom ommha Rose Vella. Fi stqarrija miktuba, hija tat elenku ta’ diversi okkażjonijiet li fihom qalet li bintha kienet intimidata. Is-sinjura Vella stqarret li bintha kienet kontinwament qed tiġi segwita u kienet imħassba minħabba li kienet toqgħod f’post imwarrab.

Xehed ukoll missier il-vittma, Michael Vella li qal li kien hemm kampanja ta’ assassinju tal-karatru ta’ bintu. Huwa qal li l-intimidazzjoni fuq bintu żdiedet meta nbidel il-Gvern fl-2013, partikolament meta nbidel il-Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo. Qal li meta ħareġ ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali li għaddiet, diversi partitarji Nazzjonalisti waħlu t-telfa f’bintu u qal li kien hemm min kiteb li jeħtieġ li ‘itajjruha’.

Is-sur Vella qal li s-sitwazzjoni baqgħet sejra għall-agħar wara l-ħatra ta’ Adrian Delia bħala Kap tal-Partit Nazzjonalista meta bintu baqgħet tiġi skreditata. Is-Sur Vella qal iżda li hija baqgħet tgawdi appoġġ minn qarrejja lokali u internazzjonali u baqgħet tikteb u tikxef aktar korruzzjoni waqt li magħhom baqa jiżdied it-theddid. Temm jgħid li kieku l-awtoritajiet għamlu xogħolhom, bintu għadha ħajja.

In-neputijiet tal-ġurnalista Meghan u Amy Mallia, semmew kif ħajjithom ġiet affetwata, b’nies jitkellmu b’mibegħda lejn zithom minħabba dak li kitbet. In-neputijiet qalu kif anke wara mewtha, huma baqgħu suġġetti għall-intimidazzjoni u theddid.

Xehdu ukoll tnejn mit-tliet aħwa ta’ Daphne Caruana Galizia – Helene Asciak u Mandy Mallia. Is-Sinjura Asciak qalet li l-fatt li ġurnalista titpoġġa taħt l-iskrutinju mill-politiċi minflok bil-maqlub, tmur kontra kull sens ta’ demokrazija. Iż-żewġt aħwa semmew meta flimkien mal-ġenituri tagħhom kienu intimidati fosthom meta jmorru jpoġġu fjuri fuq il-monument tal-Assedju il-Kbir fil-Belt.

Is-Sinjura Mallia qalet li ħabiba tagħha allegat kif l-infermiera li kienu fis-sala tal-operazzjonijiet tal-isptar Mater Dei wara li splodiet il-bomba, iċċelebraw malli waslet l-aħbar li oħtha nqatlet. Qalet li fil-post fejn saret l-ispluzjoni, raw nies li għaddew bil-karozzi li għajtu ‘boom boom boom…Joseph il-king”.

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

Fl-aħħar 24 siegħa ħarġu 55 każ ġdid u fiequ 13-il persuna. B’hekk b’kollox hawn 528 każ attiv. Dan wara li saru rekord ta’ swab tests – 2,485. Fl-aġġornament mediku, il-Ministeru…

Lokali

Is-Segretarju Parlamentari għall-Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva, Silvio Parnis ħabbar li se ssir is-seba’ edizzjoni tal-Premju Anzjanità Attiva 2020, b’din id-darba se jiġu ntrodotti żewġ premji ġodda, Premju għall-anzjanità attiva…

Edukazzjoni

Nhar l-Erbgħa, it-12 ta’Awwissu, l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu bi sħab mal-Ministeru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar, nediet kompetizzjoni bil-għan li tkompli tqajjem kuxjenza fuq l-importanza li nibżgħu għall-bajjiet u l-ambjent marittimu…

COVID-19

Ta’ kuljum qed isiru ammonti kbar ta’ testijiet għall-coronavirus. F’dan ix-xenarju, Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm qed mill-ġdid ifakkar li dawk il-persuni li jkunu qed jistennew biex jagħmlu t-test, jew ikun…

Aktar