Lokali
Il-Europol qed tipprova tirkupra l-filmati mill-SD card b’rabta mal-każ ta’ DCG

Fil-bidu tax-xahar id-dieħel, il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Claire Stafrace Zammit mistennija tiddeċiedi jekk tawtorizzax il-proċess sabiex ikun irkuprat il-filmat minn SD cards li nġibdu fil-baħar fis-6 ta’ Diċembru li għadda min-membri tal-Forzi Armati.

Fil-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ tal-aħwa Degiorgio u Vince Muscat li jinsabu akkużati bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, reġa’ xehed l-espert nominat mill-Qorti Keith Cutajar li tqabbad biex jipprova jirkupra dawn il-filmati minħabba diffikultajiet tekniċi fl-SD card.

Huwa nforma lill-Qorti li l-SD card ma setgħetx tinqara u għamel kuntatt mal-Europol li qal għandhom tagħmir apposta għal sitwazzjonijiet bħal dawn. Żied jgħid iżda li dan it-tagħmir iżarma l-SD card u r-rata ta’ suċċess biex tkun irkuprata l-informazzjoni hija ta’ 40%.

L-Ispettur Keith Arnaud qal li għall-prosekuzzjoni, l-filmat fuq il-card huwa bonus għax min ġabar l-affarijiet mill-baħar diġà xehed. Qal li l-card kif inhi ma tistax tintuża u għalhekk talab li jsir il-proċess sabiex possibbilment tiġi rkuprata l-informazzjoni mill-card. Id-difiża se tippreżenta r-risposta tagħha permezz ta’ nota sa qabel is-seduta li jmiss.

Fis-seduta xehdet ukoll Charmain Abela li fis-16 ta’ Ottubru ċemplet l-għassa tal-Mosta biex tirrapporta fuq l-isplużjoni li qatlet lil Daphne Caruana Galizia. Hija kienet għaddejja bil-karozza mill-Bidnija meta seħħet l-isplużjoni.

Intant, il-Maġistrat Stafrace Zammit qalet li fis-seduta li jmiss fl-4 ta’ Lulju ser tisma’ l-partijiet u tiddeċiedi fuq ir-rikors tal-avukati difensuri għall-ħelsien mill-arrest tat-tliet akkużati.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Kważi 70 membru tal-iscouts li ġejjin minn tliet pajjiżi ħadu sehem fi programm kulturali li fethilhom tieqa fuq kulturi differenti. Il-programm kien organizzat mill-assoċjazzjoni tal-iscouts u fih ħadu sehem membri…

Annimali

L-Enemalta dal-lejl kellha taqta’ l-elettriku minn cables viċin Popeye Village biex membri tal-Protezzjoni Ċivili jkunu jistgħu jneħħu bla periklu fjamingu li nqabad fil-wires. Il-Protezzjoni Ċivili qalet li l-fjamingu weħel f’wires…

Gazzetti

Din hija ħarsa ħafifa lejn il-gazzetti ppubblikati llum il-Ħadd 19 t’ Awwissu 2018: Fl-ewwel paġna ta’ The Sunday Times of Malta insibu ritratt tal-funeral statali li sar ilbieraħ f’Genova għall-vittmi…

Aktar