Infrastruttura
Tlesta x-xogħol fis-sistema tal-provvista tal-ilma fin-Nofsinhar ta’ Malta

Ħaddiema tal-Korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma lestew xogħol ta’ immodernizzar fis-sistema tal-provvista tal-ilma lejn in-Nofsinhar ta’ Malta.

Il-Korporazzjoni qalet li x-xogħol li sar f’Ħaż-Żabbar għandu jwassal biex f’każ ta’ qtugħ fil-provvista, il-lokalitajiet fin-naħa t’isfel jkunu jistgħu jiġu fornuti bil-provvista tal-ilma iktar malajr.

Residenti fin-naħa t’isfel ta’ Malta mistenni li jkollhom inqas inkonvenjent f’każi ta’ qtugħ fil-provvista tal-ilma hekk kif ħaddiema tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għadhom kif tejbu s-sistema ta’ distribuzzjoni f’ħames lantijiet differenti fid-daħla ta’ Ħaż-Żabbar.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni, l-Inġinier Richard Bilocca qal li x-xogħol huwa parti mill-istrateġija tal-Korporazzjoni biex jittejjeb is-servizz.

“Meta jkollna ħsarat din iż-żona ħa tkun tista’ tiġi mitmugħa minn sors ieħor, qabel meta kien ikollna ħsara ridna noqgħodu nsibuha u sakemm tissewwa n-nies kienu jkunu mingħajr ilma u issa b’din il-connection, in-nies se nkunu jistgħu ntuhom l-ilma biex b’hekk il-qtugħ ikun minimu.”

Il-Ministru għall-Enerġija u s-servizzi tal-ilma, Joe Mizzi qal li x-xogħol fuq il-mejnijiet sar matul il-lejl biex jitnaqqas l-inkonvenjent għar-residenti waqt li se jwassal biex żoni li kienu jbatu minn pressa tal-ilma baxxa ser ikollhom titjib sinifikanti fis-servizz.

Il-Korporazzjoni qalet li sal-lejla, is-servizz mistenni lura għan-normal fil-lokalitajiet kollha.

Kull min jibqa’ jesperjenza xi problema fis-servizz huwa mħeġġeġ iċempel fuq free phone 8007 6400.

Aħbarijiet Oħra
Sajd

Idejh jafu jinsġu l-qasab għan-nases, anke b’għajnejh magħluqa. Bis-sengħa tan-nases fid-demm, Ġanni Xuereb, magħruf bħala Ġanni l-Pipi, illum jgħodd iktar minn 80 sena, u għadu ma telaqx in-namra max-xogħol tiegħu, …

Edukazzjoni

Is-sajf wasal biex jintemm u dħalna fl-aħħar ġimgħa qabel ma jerġgħu jibdew l-iskejjel. Iżda x’inhuma s-sentimenti tal-ġenituri u l-istudenti dwar l-bidu tas-sena skolastika ġdida? TVM tkellem mal-ġenituri u l-istudenti. Mal-wieħed…

Lokali

Waqt l-aħħar tislima li ngħatat lil Enrica lbieraħ fil-knisja ta’ San Ġiljan, inġabru €10,000 għal Puttinu Cares. Enrica kienet tgħożż il-familja ta’ Puttinu li tant tawha kuraġġ u sabar waqt…

Edukazzjoni

The Rotary Malta Clubs are calling for applications from residents of Malta wishing to pursue a post-graduate degree. The scholarship offered to Maltese residents is worth $ 30,000 and is…

Aktar