Barranin
Tlett itfal fost 16 feruti fi splużjoni f’Ruma, sindku f’qagħda gravi

Splużjoni fiċ-ċentru ċiviku ta’ Rocca di Papa, fl-Italja, ilbieraħ ħalliet 16-il persuna feruta, fosthom lis-sindku u tlett itfal.

L-isplużjoni fil-provinċja ta’ Ruma seħħet għall-ħabta tal-11.15 ta’ filgħodu, fi blokka li tinsab viċin skola għal tfal żgħar, u ftit qabel kein irrappurtat li bdiet tinxtamm riħa qawwija ta’ gass.

Is-sindku Emanuele Crestini huwa fost dawk feruti gravi, hekk kif sofra ħruq f’35% ta’ ġismu. Impjegata tal-kunsill qalet kif kien is-sindku li għajjat biex kulħadd jiġri ‘l barra, u kien huwa l-aħħar wieħed li ħareġ mill-bieb.

Feruta gravi wkoll tifla ta’ ħames snin, li flimkien ma’ tnejn minn sħabha fil-klassi ntlaqtet minn ħġieġ u oġġetti oħra li nkisru bl-isplużjoni.

Filwaqt li għadu mhux ċar kif seħħet l-isplużjoni, huwa maħsub li kienet marbuta max-xogħlijiet li kienu qed isiru biex jiġu mgħoddija servizzi tal-gass. Fil-każ infetħet inkjesta li mistennija tistabbilixxi min kien responsabbli.