Qorti
Tliet irġiel jinżammu arrestati fuq akkużi li stupraw tfajla f’għalqa

Quddiem il-Qorti llum beda jinstema’ każ deskritt mill-prosekuzzjoni bħala wieħed xokkanti. F’din is-seduta quddiem il-Maġistrat Doreen Clarke, tliet irġiel Maltin qed ikunu akkużati bi stupru ta’ tfajla vulnerabbli.

Il-każ beda meta t-tfajla, li għandha 20 sena, tkellmet mal-Pulizija dwar abbuż sesswali minn raġel, li jiġi ħu wieħed mit-tliet irġiel akkużati llum, u dan kien ġie akkużat f’kawża separata.

Jider iżda li qabel waħda mis-seduti, il-ġenituri tat-tfajla wissewha biex tgħid il-verità kollha meta titla’ fuq il-pedana tax-xhieda. Kien hawn li t-tfajla allegat li kien hemm iżjed abbuż, u identifikat lit-tliet irġiel, li huma mis-Siġġiewi u li l-età tagħhom tvarja bejn 23 u 25 sena.

Hija li qalet dawn kienu rabtuha u stuprawha f’daqqa, wara li wieħed minnhom stedinha biex tmur miegħu tara l-logħob tan-nar minn għalqa f’Ħaż-Żebbuġ.

It-tliet irġiel qed jiċħdu l-akkużi. Ingħad li wieħed minnhom għandu diżabbiltà intelletwali, u talab il-ħelsien mill-arrest biex ikun jista’ jibda kors barra minn Malta. Wieħed mill-akkużati l-oħra wkoll talab il-ħelsien mill-arrest.

L-Ispettur John Spiteri, li qed imexxi l-prosekuzzjoni, oġġezzjona għat-talbiet, u qal li r-raġel li xahar ilu ġie akkużat b’rabta mal-istess każ, kien ipprova jeqred l-evidenza.

Il-Qorti ordnat li t-tliet irġiel jinżammu arrestati, b’wieħed minnhom jitpoġġa fis-sezzjoni Forensika ta’ Monte Carmeli bil-għan li jiġi eżaminat mill-professjonisti.

L-avukati Stefano Filletti, Stephen Tonna Lowell, Leslie Cuschieri u Roberto Montalto qed jidhru għall-akkużati, filwaqt li l-avukati Arthur Azzopardi u Alfred Abela qed jidhru għall-vittma.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Jean Claude Micallef dalgħodu ħa l-ġurament bħala Membru Parlamentari, wara li kien elett b’elezzjoni każwali f’Diċembru li għadda. Is-Sur Micallef se jkun qed jokkupa s-siġġu vakat mill-eks Ministru Helena Dalli,…

Kronaka

Kaxxier ta’ 18-il sena kellu jingħata kura għal xokk wara li lbieraħ filgħaxija ħalliel wettaq serqa minn ħanut fi Triq Nazju Ellul il-Gżira. Is-serqa seħħet għall-ħabta tad-9.30 ta’ filgħaxija meta…

Politika

Il-Ministru għal Għawdex, Justyne Caruana, mistennija tirriżenja fis-sigħat li ġejjin. TVM infurmat li l-Prim Ministru Robert Abela mistenni jħabbar ir-riżenja tagħha llum. Dan wara li lbieraħ ġie rappurtat li r-raġel…

Aktar