Qorti
Tliet irġiel jinżammu arrestati fuq akkużi li stupraw tfajla f’għalqa

Quddiem il-Qorti llum beda jinstema’ każ deskritt mill-prosekuzzjoni bħala wieħed xokkanti. F’din is-seduta quddiem il-Maġistrat Doreen Clarke, tliet irġiel Maltin qed ikunu akkużati bi stupru ta’ tfajla vulnerabbli.

Il-każ beda meta t-tfajla, li għandha 20 sena, tkellmet mal-Pulizija dwar abbuż sesswali minn raġel, li jiġi ħu wieħed mit-tliet irġiel akkużati llum, u dan kien ġie akkużat f’kawża separata.

Jider iżda li qabel waħda mis-seduti, il-ġenituri tat-tfajla wissewha biex tgħid il-verità kollha meta titla’ fuq il-pedana tax-xhieda. Kien hawn li t-tfajla allegat li kien hemm iżjed abbuż, u identifikat lit-tliet irġiel, li huma mis-Siġġiewi u li l-età tagħhom tvarja bejn 23 u 25 sena.

Hija li qalet dawn kienu rabtuha u stuprawha f’daqqa, wara li wieħed minnhom stedinha biex tmur miegħu tara l-logħob tan-nar minn għalqa f’Ħaż-Żebbuġ.

It-tliet irġiel qed jiċħdu l-akkużi. Ingħad li wieħed minnhom għandu diżabbiltà intelletwali, u talab il-ħelsien mill-arrest biex ikun jista’ jibda kors barra minn Malta. Wieħed mill-akkużati l-oħra wkoll talab il-ħelsien mill-arrest.

L-Ispettur John Spiteri, li qed imexxi l-prosekuzzjoni, oġġezzjona għat-talbiet, u qal li r-raġel li xahar ilu ġie akkużat b’rabta mal-istess każ, kien ipprova jeqred l-evidenza.

Il-Qorti ordnat li t-tliet irġiel jinżammu arrestati, b’wieħed minnhom jitpoġġa fis-sezzjoni Forensika ta’ Monte Carmeli bil-għan li jiġi eżaminat mill-professjonisti.

L-avukati Stefano Filletti, Stephen Tonna Lowell, Leslie Cuschieri u Roberto Montalto qed jidhru għall-akkużati, filwaqt li l-avukati Arthur Azzopardi u Alfred Abela qed jidhru għall-vittma.

Aħbarijiet Oħra
Politika

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ikkundanna l-aggressività murija minn attivisti tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront ta’ ġurnalisti quddiem id-Dar Ċentrali ftit tal-jiem ilu. Fi stqarrija l-IGM qal li qatt mhuwa aċċettabbli li l-ġurnalisti jiġu…

Traffiku

Fl-2017 kien hemm medja ta’ 68 vettura kuljum li nħarġitilhom liċenzja biex jinstaqu fit-toroq Maltin, għal total ta’ aktar minn 370,000 vettura liċenzjata. Mir-rapport annwali dwar it-trasport f’Malta maħruġ mill-Uffiċċju…

Knisja Maltija

Oriġinarjament magħrufa bħala Casa della Madonna di Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof parti integrali mill-istorja reliġjuża u soċjali ta’ Malta. Fl-arkivju jinstabu bosta dokumenti fuq dak li seħħ f’Malta mis-seklu sittax ‘il…

Aktar