MEUSAC
Tlift il-passaport jew il-karta tal-identità barra minn Malta? X’tagħmel?

Għalkemm meta nivvjaġġaw, il-passaport jew il-karta tal-identità jsiru wħud mill-aktar oġġetti importanti li nieħdu magħna, jista’ jiġrilna li nitilfuhom jew jinsterqulna waqt li nkunu barra minn Malta. Din tista’ tfisser inkonvenjenza kbira.

Permezz ta’ Direttiva tal-Unjoni Ewropea, jekk fil-pajjiż li nkunu qegħdin fih, ma jkunx hemm rappreżentanza ta’ konsulat jew ambaxxata, bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea nistgħu nużaw is-servizzi ta’ konsulati jew ambaxxati ta’ pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Din tapplika wkoll għal meta nkunu f’pajjiżi oħra li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea.

Huwa stmat li madwar seba’ miljun ċittadin isiefru jew jgħixu f’pajjiż li fih il-pajjiż li jkunu ġejjin minnu m’għandux ambaxxata jew rappreżentanza konsulari.

Iktar ma ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jsiefru u anki jmorru jgħixu f’pajjiżi differenti, din it-tip ta’ assistenza qed issir iktar importanti, speċjalment għal ċittadini li ġejjin minn pajjiżi żgħar bħal Malta u li m’għandhomx rappreżentanza konsulari jew ambaxxati mferrxin mad-dinja kollha.

Tajjeb li wieħed ikun jaf li din l-assistenza ma tapplikax biss għall-passaporti jew karti tal-identità mitlufa jew misruqa iżda wkoll f’każ ta’ arrest jew detenzjoni tal-individwu, meta tisfa’ vittma tal-kriminalità, ikollok inċident jew mard serju u anke mewt.

Din id-direttiva tkompli tagħti drittijiet importanti liċ-ċittadini kemm bħala aċċess kif ukoll trattament ugwali għal kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea.

Tagħrif miġbur minn:

Aħbarijiet Oħra
Budget

Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta’ Min Iħaddem, Joe Farrugia qal li l-baġit juri li hemm xejriet makro ekonomiċi pożittivi ħafna. Qal li l-baġit kien wieħed bla skossi b’enfasi fuq is-sostenabbilità. Qal…

Budget

Il-Kap Eżekuttiv għall-Kamra tal-Kummerċ Għawdxija, Daniel Borg, qal li l-Kamra tilqa’ t-tkomplija tal-Gozo Employment Scheme, il-Film Fund u l-ħolqien tal-Awtorità Reġjonali għal Għawdex, għalkemm qal li wieħed għandu jaħseb ukoll…

Budget

Is-Segretarju Ġenerali tal-GWU, Josef Bugeja qal li l-baġit kien wieħed bilgħaqal. Qal li l-GWU sodisfatta li l-Gvern daħħal diversi tal-GWU fil-baġit. Ara l-kumment ta’ Josef Bugeja:

Budget

B’reazzjoni għall-baġit il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista qal li l-baġit ma ppreżenta l-ebda pjan kif se jlaħħaq mat-traffiku u ż-żieda fil-karozzi, u lanqas kif se jtaffi t-tniġġis. Fost oħrajn, qal…

Aktar