MEUSAC
Tlift il-passaport jew il-karta tal-identità barra minn Malta? X’tagħmel?

Għalkemm meta nivvjaġġaw, il-passaport jew il-karta tal-identità jsiru wħud mill-aktar oġġetti importanti li nieħdu magħna, jista’ jiġrilna li nitilfuhom jew jinsterqulna waqt li nkunu barra minn Malta. Din tista’ tfisser inkonvenjenza kbira.

Permezz ta’ Direttiva tal-Unjoni Ewropea, jekk fil-pajjiż li nkunu qegħdin fih, ma jkunx hemm rappreżentanza ta’ konsulat jew ambaxxata, bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea nistgħu nużaw is-servizzi ta’ konsulati jew ambaxxati ta’ pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Din tapplika wkoll għal meta nkunu f’pajjiżi oħra li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea.

Huwa stmat li madwar seba’ miljun ċittadin isiefru jew jgħixu f’pajjiż li fih il-pajjiż li jkunu ġejjin minnu m’għandux ambaxxata jew rappreżentanza konsulari.

Iktar ma ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jsiefru u anki jmorru jgħixu f’pajjiżi differenti, din it-tip ta’ assistenza qed issir iktar importanti, speċjalment għal ċittadini li ġejjin minn pajjiżi żgħar bħal Malta u li m’għandhomx rappreżentanza konsulari jew ambaxxati mferrxin mad-dinja kollha.

Tajjeb li wieħed ikun jaf li din l-assistenza ma tapplikax biss għall-passaporti jew karti tal-identità mitlufa jew misruqa iżda wkoll f’każ ta’ arrest jew detenzjoni tal-individwu, meta tisfa’ vittma tal-kriminalità, ikollok inċident jew mard serju u anke mewt.

Din id-direttiva tkompli tagħti drittijiet importanti liċ-ċittadini kemm bħala aċċess kif ukoll trattament ugwali għal kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea.

Tagħrif miġbur minn:

Aħbarijiet Oħra
Temp

L-Uffiċċju Metereoloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta qed iwissi b’riħ qawwi sal-lejla. Ir-riħ mill-Majjistral it-Tramuntana ser ikun qawwi fuq il-Gżejjer Maltin. Din it-twissija tibqa’ fis-seħħ sal-11pm.

Lokali

Il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici ħabbar li fit-tmintax ta’ Diċembru se jiġu separati formalment il-funzjonijiet tal-Avukat Ġenerali li kien jaqdi doveri ta’ konsulent leglai tal-gvern u fl-istess hin kien il-prosekutur f’kazi…

Qorti

Raġel ta’ 31 sena miż-Żurrieq ġie ordnat iħallas kumpens t’iktar minn €114,000 wara li nstab responsabbli għall-mewt ta’ tifla ta’ 10 snin f’inċident tat-traffiku. L-inċident seħħ f’Lulju tal-2010 fi Triq…

Lokali

L-Għaqda Mużikali Sant’Andrija ta’ Ħal Luqa f’dawn il-jiem kellha l-privileġġ li tesebixxi ħiliet artistiċi ta’ membri tagħha f’Ruma u fil-Vatikan. Bandisti jdoqqu marċi u għanjiet tal-Milied fi Pjazza San Pietru…

Aktar