Lokali
Tmexxija ġdida għall-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali

James Pearsall inħatar Chairman tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, l-MCESD. Hu se jieħu post John Beniċini li mexxa l-kunsill fl-aħħar seba’ snin.

Is-Sur Pearsall, li kien serva bhala membri fl-MCESD bħala President tal-General Workers Union, qal li l-pass ‘il quddiem huwa li l-MCESD jinvolvi ruħu iżjed fir-riċerka għad-diskussjonijiet tiegħu bejn l-imsieħba soċjali.

“L-MCESD ta l-kontribut siewi u l-parteċipazzjoni tiegħu għal pjan ekonimiku ta’ riġenerazzjoni. Jidher artċipazzjoni b’saħħitha minn kulħadd u l gvern irreagixxxa pożittivament. Jien ma nemminx fin negattività. Irrid inneħħi d-doom to gloom għax irridu nimxu ‘l quddiem.”

Il-Minisitru responsabbli fost oħrajn mid-djalogu soċjali Carmelo Abela qal li s-Sur Pearsall ġie nominat mill-Gvern wara konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali membri fi ħdan il-Kunsill. Awgura li b’din il-ħatra l-MCESD, l-imsieħba soċjali jkomplu jsibu bażi komuni biex ikomplu jaħdmu flimkien.

“Il-liġijiet tax-xogħol, diskussi f’dettall fl-employment relations baord imma jrid ikollna direzzjoni min-naħa tal-MCESD fejn irridu mmorru. L-ekonokmija ta pajjiżna, fejn irridu neħduha, x’inhuma l-attivitajiet ekonomiċi li pajjiżna għandu jaħdem fuqhom u fuq dak kollu li jaffetwa il-ħajja tagħna.”

Il-Ministru Abela saħaq fuq il-bżonn li l-MCESD ikompli jiġġeded fil-mod kif jaħdem u kif issir id-diskussjoni fi ħdanu. Huwa radd ħajr lis-Sur Bencini għal servizz li ta fil-Kunsill meta fost oħrajn saru bidliet anke fil-paga minima nazzjonali.