Torri tal-ilma fil-Floriana se jinfetaħ għall-pubbliku wara restawr ta’ €20,000

It-Torri tal-ilma Wignacourt fil-Floriana ġie rrestawrat mill-ħaddiema tal-Gvern bi spiża ta’ €20,000. Dan it-torri ta’ żmien il-Kavallieri jagħmel parti mis-sistema tal-akwadott li nbena mill-Gran Mastru Wignacourt biex iwassal l-ilma tax-xorb mir-Rabat għall-Belt Valletta.

B’fondi tal-Gvern u bil-ħaddiema mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet, fi żmien sena ġie rrestawrat it-torri Wignacourt fil-Floriana li kien inbena fis-seklu sbatax. It-torri sofra ħsarat kbar matul iż-żmien u l-faċċata tiegħu kienet sewda bit-tniġġiż tat-traffiku. Il-garigor fuq ġewwa kien tfarrak tant li kellu jinbena kważi mill-ġdid. Il-Perit Wendy Jo Mifsud li ħadet ħsieb dan il-proġett ta’ restawr spjegat li sfida oħra kienet skultura ta’ ljun li kellha tiġi mibdula għal kollox u ssir replika tagħha.

Il-Perit Wendy Jo Mifsud qalet, “tant kien deterjorat li ħadna d-deċiżjoni diffiċli mal-‘Planning Authority’ li jiġi mibdul, meta nibdlu xi ħaġa tkun l-aħħar ‘resort’ li jkollna.”

It-Torri tal-Ilma ta’ Wignacourt kien jifforma parti importanti mis-sistema tal-akwadott li nbena mill-kavallieri biex iwassal l-ilma mir-Rabat sal-Belt. Fl-1994, it-Torri tal-Ilma tpoġġa fir-Reġistru tal-Propjetà Skedati u huwa meqjus bħala Grad Wieħed fil-Lista tal-Monumenti u għalhekk għandu valur storiku u nazzjonali.

Il-Ministru tat-Trasport u Infrastuttura Joe Mizzi qal li l-Ministeru ilu għal dawn l-aħħar xhur jirrestawra postijiet storiċi kemm fil-Belt u anki fil-Kottonera għaliex il-Gvern irid li jżomm f’kundizzjoni tajba il-postijiet storiċi li jitgawdew mhux biss mill-pubbliku iżda anki mit-turisti.

Is-sindku tal-Floriana Davina Sammut Hili rringrazzjat lill-Gvern li bini storiku u importanti għall-lokalità tal-Floriana issa jista’ jitgawda mill-ġdid. Intqal kif sal-lum mill-vaska ta’ dan it-torri jixorbu bosta żwiemel tal-karozzini li jkunu fi triqithom lejn il-Belt.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Żewġ xufiera ta’ coaches dalgħodu rrikorrew għall-kura f’ċentru tas-saħħa wara ħabta fl-ajruport internazzjonali ta’ Malta. L-inċident seħħ għall-ħabta tas-6.00am bejn coach tal-Aviaserv u coach tal-AirMalta, li ma kinux qed iġorru…

Xogħol

Il-Ministru Edward Zammit Lewis, filwaqt li nieda l-Premju Nazzjonali Ħaddiem tas-Sena, qal li l-ekonomija tistrieħ fuq il-ħaddiem, u li dan il-premju jirrikonoxxi l-bżulija. Iċ-Chairperson tal-kumitat organizzattiv, Angela Agius, spjegat li…

Kultura

Waqt konferenza tal-aħbarijiet tħabbar il-kunċert innovattiv bis-sehem tal-mużiċisti tal-banda, Ħuġġieġa tal-Banda 12th May b’għajnuna ta’ fondi mill-Kunsill Malti għall-Arti. Il-banda 12th May ta’ Ħaż Żebbuġ bħalissa qed tipprepara għall-proġett Ħuġġieġa,…

Sigurtà

Il-kumpanija ARMS iċċarat li l-ħaddiema tagħha li jintbgħatu jaqraw il-meters tad-dawl u l-ilma jridu jkunu lebsin l-uniformi kif tidher fir-ritratt. TVM infurmat li fl-aħħar ġimgħat xi residenti esprimew tħassib dwar…

Aktar