Saħħa
Tqum minn koma 27 sena wara li kienet involuta f’inċident ikrah

Mara li sofriet minn ġrieħi serji f’moħħha wara li kienet involuta f’inċident ikrah tat-traffiku fl-Emirati Għarab Magħquda qamet minn koma li kienet fiha għal kważi 3 diċenji.

Munira Abdulla kienet ħabtet bil-vettura tagħha ma’ xarabank tal-iskola fl-1991 wara li marret tiġbor lil binha Omar ta’ 4 snin mill-iskola fil-belt ta’ Al Ain.  It-tifel kien ħelisha ħafif, bi tbenġila fuq moħħu, iżda ommu li dak iż-żmien kellha 32 sena kienet sofriet minn ġrieħi serji.

It-tobba kellhom dubju dwar kienet se tirkupra u qatt terġa’ tiftaħ għajnejha.  Iżda 27 sena wara l-inċident, il-mara reġgħet ġiet f’sensieha meta kienet qed tingħata l-kura fi sptar fil-Ġermanja.  Il-familja tagħha ħarġu fil-pubbliku jitkellmu dwar il-progress li għamlet u qed iqisuh bħala miraklu.

It-tifel Omar, li llum għandu 32 sena, qal lil ġurnal fl-Emirati Għarab Maqgħuda li qatt ma qata’ qalbu li ommu għad tirkupra u tqum mill-koma.  Il-mara se tkompli tirċievi l-kura f’Abu Dhabi, wara li kienet taħt osservazzjoni fi sptarijiet differenti f’diversi pajjiżi, inkluż f’Londra.