Qorti
Tressaq il-Qorti fuq allegat stupru ta’ sentejn ilu

Student Għawdxi ta’ 21 sena ngħata l-libertà proviżorja wara li tressaq il-Qorti akkużat li allegatament strupra lill-ex sieħba tiegħu tliet snin ilu.

Iż-żagħżugħ, li jgħix Malta waqt li jattendi għal-lezzjonijiet l-università, wieġeb li mhux ħati li stupra lilll-ex sieħba tiegħu ta’ 20 sena.

Fil-Qorti ħareġ li l-allegata vittma għamlet rapport f’April li allegatament ġiet stuprata mill-eks sieħeb tagħha meta t-tnejn kellhom tmintax-il sena.

L-Avukat Difensur ikkontestat il-validità tal-arrest u rrimarkat li minkejja li l-allegazzjonijiet jmorru lura għal Diċembru 2016, it-tfajla rrappurtat f’April li għadda. Żiedet li ż-żagħżugħ ikkopera fl-investigazzjoni u wieġeb għall-mistoqsijiet kollha.

L-Avukat qalet li l-allegata vittma baqgħet tkellem liż-żagħżugż fuq WhatsApp sa Mejju tas-sena l-oħra u anke qalet li ħadet gost.

Il-Maġistrat Nadine Lia laqgħet it-talba għall-ħelsien mill-arrest b’għadd ta’ kundizzjonijiet. Il-Qorti ħarġet ordni ta’ protezzjoni għat-tfalja.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Din hija ħarsa ħafifa lejn il-gazzetti ppubblikati llum il-Ħadd 21 ta’ Lulju 2019 Fl-ewwel paġna ta’ The Sunday Times of Malta insibu l-istorja dwar il-fdalijiet ta’ katavru li l-pulizija sabet…

Saħħa

Studju internazzjonali wera li l-każi li l-kanċer tal-għonq tal-utru qegħdin jonqsu drastikament tant li hu maħsub li din il-marda tista’ tiġi eradikata. Dan huwa grazzi għat-tilqima li tingħata lit-tfajliet kontra…

Tfal

Skont l-aġenzija appoġġ, madwar mitt tifel u tifla ngħataw għall-kura għand foster carers wara talba mill-ġenituri tagħhom stess minħabba li spiċċaw f’diffikultajiet fosthom mard serju jew spiċċaw bla saqaf fuq…

Edukazzjoni

L-edukazzjoni ma tieqafx mal-età obbligatorja! Id-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja beda jilqa’ applikazzjonijiet mingħand adulti li fis-sena skolastika li jmiss jistgħu jsegwu xi wieħed minn 450 kors, kemm f’oqsma akkademiċi kif…

Aktar