Lokali
Turisti Maltin jgħodduha b’waħda meta ġew wiċċ imb wiċċ mat-traġedja fuq White Island

Turisti Maltin li kienu fuq cruise jistgħu jgħodduha b’waħda meta l-vjaġġ tagħhom ġabhom wiċċ imb wiċċ mat-traġedja fuq White Island u l-iżbroff tal-vulkan Whakaari fi New Zealand.

Esperjenza li ħassdithom mhux ftit hija dik li għaddew minnha grupp ta’ turisti Maltin li kienu fuq l-istess vapur mal-vittmi, ħafna minhom Awstraljani tal-iżbroff tal-vulkan Whakaari, fuq White Island fi New Zealand. Colin Aquilina li qiegħed jivvjaġġa mal-grupp ta’ Maltin iddeskriva x-xena li ra wara l-iżbroff bħala waħda tal-biża’.

“Ix-xena li rajt jien partikolari hija xena gravi li ġiet deskritta minn nies li marru jagħtu l-ewwel għajnuna, qisa xena ta’ Chernobyl.

B’xorti tajba l-grupp ta’ 43 Malti li kellu miegħu, għalkemm kienu l-art meta seħħ l-iżbroff, ma ħadux l-excursion lejn il-vulkan. Huwa kien iktar fortunat għaliex kien preparat li jitla’ fuq il-vulkan.

“Għandi t-tifel il-kbir interesat fil-vulkani u għidt immur s’hemm biex nieħu xi ritratti u nurihomlu. Inzerta li persuna li kien miegħi ħassu ma jiflaħx u għidt ahjar ma ninżilx għax jekk jaqbdu xi ħaġa, inkun miegħu.”

Is-Sur Aquilina rrakkonta kif il-kaptan wasslilhom l-aħbar li kien hemm passiġġieri magħhom li tilfu ħajjithom fl-iżbroff tal-vulkan u għalhekk il-vapur Ovation of The Seas baqa’ sorġut sakemm il-pulizija telgħu abbord u ġabru kampjuni mill-kmamar biex ikunu jistgħu jikkonfermaw id-DNA tal-vittmi.

L-attività volkanika għadha għaddejja fuq White Island bl-awtoritajiet ta’ New Zealand waqfu l-ħidma ta’ salvataġġ għal disa’ persuni li għadhom rappurtati nieqsa. S’issa ġew konfermati mejta sitt persuni filwaqt li 28 oħra għadhom l-isptar fi New Zealand bi ġrieħi serji u ieħor li ttieħed l-Awstralja għal iktar kura intensiva.

Aħbarijiet Oħra
Parlament

L-Ispeaker Anġlu Farrugia f’ruling li ta fil-bidu tas-seduta Parlamentari qal li prima facie hemm każ ta’ ksur ta’ privileġġ mid-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi fil-konfront tad-Deputat Chris Cardona. Dr Cardona talab…

Politika

L-ex Ministru Justyne Caruana qalet li se terġa’ tikkontesta fl-elezzjoni li jmiss u żżid il-maġġoranza f’Għawdex. Fuq post fuq Facebook hija rringrazzjat lil kull min qed juriha soliderjetà f’dan iż-żmien…

Politika

Il-Ministru għal Għawdex, Clint Camilleri ta xi kummenti lil TVM qabel ma ltaqa’ l-Kabinett dalgħodu. Huwa qal li se jassigura li l-Ministeru ta’ Għawdex se jkun Ministeru ta’ kulħadd, tal-Għawdxin…

Politika

Veteran fil-politika mal-Partit Laburista, elett fi tmien elezzjonijiet ġenerali konsekuttivi, deputat għal aktar minn tnejn u tletin sena u b’esperjenza fil-kabinett f’żewġ leġislaturi, l-Avukat Anton Refalo nghata l-ġurament tal-ħatra mill-President…

Aktar