Barranin
Twelled meta kienet f’koma, it-tarbija ssalva

Paola Frizzarin, psikoterapista ta’ 49 sena minn Desenzani del Garda fi Brescia, welldet lit-tarbija meta kienet tinsab f’koma.  Il-mara kienet ilha tixtieq issir omm u meta welldet lit-tarbija ma kellhiex ix-xorti li żżomm lit-tarbija f’idejha u tgħannaqha magħha.

Frizzarin kien ħassha ħażin meta kienet f’konferenza tal-mediċina f’Pisa.  Kienet ħasset uġiegħ ta’ ras ftit ġimgħat qabel kellha twelled.  Meta ttieħdet l-isptar ta’ Pisa, instab li kienet qed issofri minn emoroġija f’moħħha, it-tobba kienu kostretti jwelldu lit-tarbija b’urġenza.

Wara li għamlulha ċesarja, it-tarbija ġiet salvata.  Il-kundizzjoni tal-omm bdiet teħżien minn jum għall-ieħor tant li spiċċat mietet ġimgħatejn wara li welldet.