Stejjer Umani
Twieldet mill-ġdid xahrejn ilu meta sarilha trapjant tal-fwied fl-Ingilterra

It-tifla Ellie Portelli, li kienet ilha aktar minn sentejn tistenna trapjant tal-fwied reġgħet lura Malta mill-Ingilterra wara li xahrejn ilu saritilha l-operazzjoni li tant kienet ilha tistenna. Għalkemm l-operazzjoni għaddiet b’wiċċ il-ġid, Ellie jonqosha operazzjoni oħra biex tkun tista’ tgħix ħajja normali.

Iċ-ċkejkna Ellie Portelli għalqet tliet snin ġimagħtejn ilu iżda fil-verità twieldet mill-ġdid xahrejn ilu meta sarilha trapjant tal-fwied fl-Ingilterra biex issa tista’ tkompli b’ħajjitha.

Għal sentejn u xahrejn, Ellie kellha tibqa’ fl-appartament ta’ Puttinu fl-Ingilterra, tistenna u tittama li jinqala’ fwied li jkun jaqbel magħha. It-telefonata tant mistennija waslet għand ommha Jeclohan fis-sitta ta’ filgħodu tat-tlieta ta’ Settembru. Bdew minnufih it-testijiet biex it-tobba jikkonfermaw li l-fwied jaqbel ma’ Ellie li kellha tinżamm sigħat sajma sakemm l-infermiera ikkonfermat li l-operazzjoni se ssir.

”Nifraħ bil-ferħ għax qabel il-fwied u se ssir l-operazzjoni. Intant, tibda tibża’, taqbdek ċertu biża’ fik, li ma mmurx jinqala’ xi ħaġa fit-theatre.”

L-operazzjoni tat-trapjant tal-fwied damet tmien sigħat li matulhom il-ġenituri ta’ Ellie kienu infurmati b’dak li kien għaddej. Ftit ġranet wara l-operazzjoni Ellie nħarġet mill-isptar King’s College imma kellha tibqa’ l-Ingilterra sa tmiem il-ġimgħa li għaddiet.

Ellie trid tibqa’ tieħu l-mediċini u jonqosha operazzjoni oħra minħabba li l-fwied kien ħarira kbir għaliha u l-muskolu ta’ ġewwa kellu jitħalla miftuħ sakemm il-fwied jieħu postu.

”Għalissa Ellie ma tista’ tmur imkien, fl-għeluq speċjalment, skola għax jekk taqa’ d-daqqa jieħdu l-fwied, għax m’hemmx muscle. Kif tingħalaq tkun tista’ tgħix ħajja normali.”

Jeclohan qalet li tirringrazzja lil Alla li l-operazzjoni saret u lid-donatur li f’ħajtu ffirma li l-organi tiegħu jistgħu jingħataw għat-trapjanti. Sostniet li tant hi grata, li permezz tal-kordinatur tal-organi fl-Ingilterra se tipprova tiltaqa’ mal-familja tad-donatur fil-ġejjieni.

Omm Ellie spjegat li dawn is-sentejn u xahrejn l-Ingilterra fissru sagrifiċċji kbar, mhux biss minħabba li kellhom jgħixu hemmhekk u ma setgħux lanqas joħorġu wisq lit-tifla.

”Hi kienet tieħu l-UV light, trid tagħmel 12-il siegħa taħthom, bil-paċenzja kollha tiegħi noqgħod nilgħab magħha u naljenaha biex kienet toqgħod taħt id-dawl.”

Jeclohan qalet li dan kollu kien possibbli bl-għajnuna fost l-oħrajn ta’ Puttinu, il-Malta Community Chest Fund, u tas-saċerdoti Franġiskani Konventwali li qed iservu lill-Maltin li jitilgħu l-Ingilterra għall-kura.

Aħbarijiet Oħra
Unjoni Ewropea

Tliet proġetti b’budget ta’ aktar minn €60,000 bejniethom minn fondi tal-Unjoni Ewropea ħallew fiż-Żejtun wirt restawrat fil-knisja, tagħmir ġdid fosthom għat-tagħlim tal-mużika f’wieħed mill-każini tal-banda, waqt li grupp ta’ żgħażagħ…

Edukazzjoni

Tul is-sena akkademika li għaddiet, l-Università ta’ Malta kellha madwar 1,500 student internazzjonali jsegwu xi kors. Bħall-istudenti kollha, din is-sena l-istudji tagħhom kienu affettwati mill-pandemija. F’dawn iċ-ċirkustanzi madwar terz mill-istudenti…

Pulizija

Pulizija li jirrapporta pulizija ieħor li jkun qed jabbuża jew jixxaħħam mhux se jibqa’ jirriskja li jittieħdu passi kontrih. Dan wara li fuq rakkomandazzjoni tal-GRECO saret bidla fil-liġi biex fi…

Aktar