Barranin
Twissija oħra għal Venezja

F’Venezja ħarġet twissija oħra għal għada hekk kif il-livell tal-ilma mistanni jaqbeż il-metru u nof. Tħabbar li l-pagamenti li r-residenti ta’ Venezja jħallsu għad-djar tagħhom se jiġu sospiżi għal sena bil-għan li jkunu jistgħu jlaħħqu mal-ispejjeż. Is-Sindku ta’ Venezja Luigi Brugnaro qal li l-ħsarat jaqbżu l-biljun ewro. Sadanittant, minħabba l-livell għoli tal-ilma, għada l-Ħadd, mhux se jiġu ċelebrati quddies fil-Bażilika ta’ San Mark u fi knejjes oħra ta’ Venezja.

Numru ta’ voluntiera ħadu ħsieb li jiġbru u jsalvaw mijiet ta’ manuskritti tal-mużika antiki ħafna u kotba mill-konservatorju tal-mużika Benedetto Marcello.

Fi żvilupp ieħor, il-Prim Ministru tal-Italja Giuseppe Conte ta kelmtu li se jiġi konkluż il-proġett kontra l-għargħar f’Venezja imsejjaħ MOSE, li ġie ddisinjat fl-1984.