Ikel
Varata l-Għaqda Bdiewa Attivi

Il-mixtla ta’ Wied Inċita f’Ħ’Attard serviet ta’ sfond biex ġiet varata l-Għaqda Bdiewa Attivi li tittama li hija stess tkun mixtla li tkattar l-interess mil-konsumaturi mill-prodotti friski tal-biedja lokali waqt li tkun tarka li tħares l-interess tal-bdiewa. L-Għaqda diġà għandha aktar minn mitt membru.

Twaqfet l-Għaqda Bdiewa attivi li fost oħrajn għandha l-għan li twassal messaġġ lill-konsumaturi Maltin dwar il-ġenwinità tal-prodotti tal-biedja Maltija. Fi żmien meta l-bdiewa qed iħabbtu wiċċhom ma’ bosta sfidi inkluż it-temp u l-ħafna prodotti impurtati, l-għaqda ser tħabbrek biex turi li l-prodotti tal-bdiewa Maltin jaslu fuq il-mejda tal-konsumaturi fi żmien 24 siegħa u għaldaqstant m’għandhomx priservattivi.

Il-Kordinatur tal-Għaqda Bdiewa Attivi Malcolm Borg qal l-għaqda ser taħdem ukoll fuq kwistjonijiet oħra li jmissu mill-qrib il-biedja lokali.

Malcolm Borg qal “il-prijorità tal-għaqda huma l-pitkalija u l-bexx imma l-kwisjtoni tal-ammont ta’ bexx għoli li kien irrapurtat ftit ta’ żmien ilu u allura l-Għaqda ser tittekilja dik l-ewwel, hemm sfidi oħrajn iżda l-importanti huwa li l-bdiewa għandhom għaqda li tirrappreżentahom.”

Il-bidwi Joseph Muscat ilmenta li l-konsumatur kultant jiġi ingannat bi prodotti impurtati.

Joseph Muscat qal “speċjalment il-kompetizzjoni mill-prodotti barranin u problema oħra hija li l-konsumatur minħabba ċertu abbużi qed jixtri prodotti li qed jinbiegħu bħala ta’ Malta iżda mhux Maltin”.

Is-Sur Muscat qal li importanti ħafna li l-prodott lokali jkun preżentat b’mod li jintgħaraf minn prodotti barranin ħalli l-konsumatur ikun jaf x’qed jixtri. Il-bidwi Marjan Cini sejjaħ biex il-bdiewa li verament jaħdmu l-għelieqi jkunu protetti minn kompetizzjoni inġusta.

Marjan Cini qal “ma aħniex rikonoxxuti fuq bdiewa li huma rikreattivi jew m’huma bdiewa xejn. Il-prodotti tagħna jista’ faċilment jitħallat ma’ ta’ barra u jinbiegħ bħal ebda kontrolli u bla ebda u liġijiet li jiġu infurzati.”

L-Għaqda Bdiewa Attivi qalet li l-bdiewa jaħdmu mingħajr waqfien kontra l-elementi naturali u diffikutajiet oħra fosthom amministrattivi u finanzjarji biex il-prodotti tagħhom ikunu ta’ kwalità għolja. Sostniet li jenħtieġ li l-qasam agrikolu jingħata l-appoġġ biex dan is-settur ikun sostenibbli u b’hekk jibqa’ jipprovdi l-ikel bnin fis-suq lokali.

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Jekk hemm aspett li jispikka fuq oħrajn fil-ġrajja tal-mewt ta’ Ġesà hi t-tbatija. Il-knisja parrokkjali tal-Fontana, f’Għawdex, għandha statwa ġdida li tirrappreżenta mument partikulari ta’ tbatija: il-flaġellazzjoni, b’Ġesù marbut ma’…

Teknoloġija

Tnieda fond ta’ żewġ miljun ewro ta’ GO Ventures, immirat lejn kumpaniji żgħar fil-qasam tat-teknoloġija. Fit-tnedija tal-fond, is-Segretarju Parlamentari Silvio Schembri qal li biex Malta tibqa’ fuq quddiem tar-rivoluzzjoni diġitali…

Stejjer Umani

Irġiel u nisa b’diżabbiltà llejla ġeddew mument mill-Aħħar Ikla ta’ Ġesù mad-dixxipli tiegħu. Hekk kif il-Knisja Kattolika tat bidu għat-Tridu tal-Għid, iċ-ċelebrazzjoni ewlenija tal-lejla fil-parroċċi tfakkar it-twaqqif tal-Ewkaristija u tinkludi…

Kronaka

Persuna ta’ 63 sena mir-Rumanija ġiet rikoverata wara li ttajret fil-Gżira. Il-Pulizija qalet li kienet infurmata bl-inċident fi Triq il-Gżira għall-ħabta tal-5.30 pm. Mill-ewwel stħarriġ ħareġ li l-persuna ntlaqtet minn…

Aktar