Edukazzjoni
Victor Fenech onorat bil-midalja Ġieħ l-Akkademja tal-Malti

L-Akkademja tal-Malti waqt li fakkret id-99 sena mit-twaqqif tagħha, onorat li l-awtur Victor Fenech bil-Midalja tad-Deheb ‘Ġieħ l-Akkademja tal-Malti’ b’għarfien għall-kontribut qawwi li ta tul is-snin lil-letteratura Maltija u lil-lingwa Maltija.

Ilu jikteb kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti, għal dawn l-aħħar 60 sena. Victor Fenech kien beda jikteb meta kien għadu student fl-Università

Illum għandu 84 sena. Magħruf għall-poeżiji b’temi soċiopolitiċi. Ħa l-fama bħala l-poeta tal-protesta bil-poeżiji tiegħu fost oħrajn dwar il-ħarsien tal-ambjent, il-familja u s-soċjetà.

Minkejja għomtu u żmienu jikteb għad għandu ħolma xi jwettaq.

“Jien għaddejt il-gwerra, għaddejt minn ħafna affarijiet u nixtieq li bil-mod il-mod niktibhom. Ktieb tal-memorji.”

Il-ħidma letterarja ta’ Victor Fenech ġiet rikonoxxuta bil-Midalja tad-Deheb ‘Ġieħ l-Akkademja tal-Malti’. L-investitura saret f’Jum l-Akkademja mill-President George Vella waqt serata fil-Palazz ta’ Sant’Anton.

Fost il-mistednin kien hemm uħud mill-imsieħba tal-Akkademja tal-Malti li ċċelebraw ukoll id-99 sena mit-twaqqif tal-Akkademja, li twaqfet bħala l-għaqda tal-kittieba tal-Malti.

Il-President Vella feraħ lis-sur Fenech u ddeskrivih bħala bniedem li ddistingwa ruħu l-aktar b’ħidma fuq tul ta’ żmien għall-iżvilupp tal-Ilsien Malti u tal-letteratura Maltija. Qal li l-valuri mħaddna mill-Maltin u li mal-mixja tal-hekk imsejjaħ progress intilfu jew intesew huma minquxin fil-kitbiet tiegħu.

Il-President Vella qal din l-okkażjoni tkompli ssaħħaħ il-ħidma li diġà nediet il-Presidenza biex titqajjem kuxjenza akbar dwar il-Malti.

Din kienet ir-raba’ Midalja tad-Deheb ‘Ġieħ l-Akkademja tal-Malti’ li ngħatat. Fl-2016 ingħatat lil Oliver Friggieri, is-sena ta’ wara lil monsinjur Lawrence Cachia u s-sena l-oħra lil Trevor Zahra.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Jean Claude Micallef dalgħodu ħa l-ġurament bħala Membru Parlamentari, wara li kien elett b’elezzjoni każwali f’Diċembru li għadda. Is-Sur Micallef se jkun qed jokkupa s-siġġu vakat mill-eks Ministru Helena Dalli,…

Kronaka

Kaxxier ta’ 18-il sena kellu jingħata kura għal xokk wara li lbieraħ filgħaxija ħalliel wettaq serqa minn ħanut fi Triq Nazju Ellul il-Gżira. Is-serqa seħħet għall-ħabta tad-9.30 ta’ filgħaxija meta…

Politika

Il-Ministru għal Għawdex, Justyne Caruana, mistennija tirriżenja fis-sigħat li ġejjin. TVM infurmat li l-Prim Ministru Robert Abela mistenni jħabbar ir-riżenja tagħha llum. Dan wara li lbieraħ ġie rappurtat li r-raġel…

Aktar