Lokali
Vittmi tal-prostituzzjoni b’għajnuna minn Dar Hosea

Vittmi tal-prostituzzjoni li qed jiskontaw sentenza ta’ priġunerija se jingħataw għajnuna mill-professjonisti u l-voluntiera ta’ Dar Hosea.

Il-Gvern u s-Sorijiet tal-Karità ta’ Santa Giovanna Antide ffirmaw kuntratt li bih il-Gvern se jipprovdi €40,000 biex fit-tnax-il xahar li ġejjin isiru sessjonijiet ma’ dan il-grupp ta’ priġunieri fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin.

Sister Salvina Bezzina qalet li b’dan il-ftehim is-sorijiet se jsaħħu l-ħidma tagħhom man-nisa li jinħakmu fix-xibka tal-prostituzzjoni. Żiedet li wara li jiskontaw is-sentenza, il-vittmi tal-prostituzzjoni jistgħu jqattgħu ftit ħin fil-ġurnata f’Dar Hosea fejn jingħataw appoġġ biex jerġgħu lura fis-soċjetà.

Id-Direttur tal-Ħabs, il-Kurunell Alex Dalli qal li inizjattivi bħal din tgħin lill-priġunieri jerġgħu jintegraw fis-soċjetà wara li jkunu pattew għall-iżball li jkunu għamlu.

Is-Segretarju Parlamentari Julia Portelli Farrugia qalet li l-prijorità hija li tingħata tama ġdida lil nies li ma kellhomx għażla oħra ħlief li jirrikorru għall-prostituzzjoni.

Il-Ministru Michael Farrugia qal li r-rijabilitazzjoni ma tieqafx meta l-persuna tkun fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, iżda tkompli fi żmien ta’ wara. Żied li l-għajnuna għandha tingħata wkoll lil ulied il-priġunieri sabiex ma jidħlux fil-kriminalità.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Il-Qorti Kostituzzjonali ordnat lill-Gvern jikkumpensa €20,000 lill-koppja Cachia minn Tas-Sliema wara li nkiser id-dritt tagħhom li jgawdu l-proprjetà b’valur potenzjali ta’ €700,000 minħabba liġijiet antiki tal-kera li minħabba fihom id-dar…

Qorti

Il-Qorti tal-Appell Kriminali kkonfermat sentenza ta’ 10 snin ħabs li ngħata raġel li nstab ħati li abbuża sesswalment minn kuġintu fuq perjodu ta’ seba’ snin minn meta kellha seba’ snin….

Lokali

Tħabbret il-mewt tal-ex Kap Eżekkuttiv tal-BOV Mario Mallia. Mallia ħareġ bil-penzjoni f’Diċembru li għadda u miet meta nqalgħu xi kumplikazzjonijiet waqt operazzjoni li daħal jagħmilha llum. Hu kien serva bħala…

Parlament

L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ressqet abbozz ta’ liġi biex issaħħaħ il-protezzjoni tal-ġurnalisti mit-theddida ta’ SLAPP. Il-Partit Nazzjonalista qal li dan l-abbozz msejjaħ Att biex jipprovdi għall-protezzjoni kontra kawżi strateġiċi kontra l-parteċipazzjoni pubblika…

Aktar