VRT kull sena għal vetturi b’160,000 kilometru

Il-baġit 2016 fih ukoll 26 inizjattiva u 11 -il miżura ambjentali. Dawn jinkludu vot ta’ €8 miljun għall-Awtorita’ ġdida għall-Ambjent u r-Riżorsi.

Ħafna mill-miżuri ambjentali huma kontra t-tniġġis fl-arja. Se jkun hemm bidla fit-test tal-VRT. Sidien ta’ karozzi u vannijiet tax-xogħol b’kilometraġġ ta’ iktar minn 160,000 iridu jibdew jagħmlu l-VRT kull sena u mhux kull sentejn.

Il-Gvern ħabbar li se jistalla cameras apposta biex jikkontrolla aħjar min isuq il-karozza mingħajr il-liċenzja mħallsa u l-vetturi fil-pajjiż, bi pjanċi barranin.

125ccIl-baġit jinċentiva l-użu tal-muturi b’magni żgħar. Il-Ministru tal-Finanzi qal li kull min għandu il-liċenzja B jista’ jsuq ukoll muturi b’makna inqas minn 125cc li l-liċenzja tagħhom se torħos għal €5.

Miżuri fis-seħħ li se jkomplu huma: l-iskemi għall-skrappjar ta’ vetturi biex jinxtraw oħrajn ġodda u l-għotja finanzjarja għal min irid jibdel il-makna tal-karozza biex taħdem bl-autogas.

B’fond ta’ €200,000, il-Gvern se jagħti għotjiet li jvarjaw bejn €707,000 biex jew jinbidlu l-makni tal-vetturi kummerċjali għal ewro 5 jew 6, jew inkella jinxtraw vetturi elettriċi u hybrid. Il-gvern se jgħin importaturi tal-karozzi biex jinvestu fl-apparat meħtieġ għall-vetturi elettriċi u anke f’iktar charging points madwar il-pajjiż.

plastik_flixkenDwar l-immaniġġjar tal-iskart, il-Gvern qal li s-sena d-dieħla irid ifassal sistema kif jibdew jinġabru aħjar il-flixken tal-plastic vojta. Il-Gvern se janalizza l-impjanti għall-iskart goff għandhomx jiġu operati mill-privat. Qal ukoll li se jneħħi l-eko-kontribuzzjoni fuq iktar prodotti ħalli tiġi implimentata iktar id-direttiva tal-iskart elettroniku u elettriku.

Bħala tisbiħ u riġenerazzjoni, il-Ministru tal-Finanzi ħabbar li s-sena d-dieħla Xatt is-Sajjieda f’Marsaxlokk se jinbidel kollu f’żona pedonali. Intqal se jibda x-xogħol biex ikun żviluppat park ġdid fin-nofsinhar ta’ Malta li jibda mill-post magħruf bħala l-Għassa tal-Munxar u tul il-kosta bejn il-Ponta taż-Żonqor f’Wied il-Għajn u l-Blata l-Bajda fix-Xgħajra.

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

In-nuqqas ta’ ilma f’żewġ skejjel tal-gvern f’Raħal Ġdid wasal biex il-union tal-għalliema, l-MUT ħarġet direttiva lill-edukaturi kollha fiż-żewġ skejjel primarji ta’ Raħal Ġdid biex minn għada ma jirrapurtawx għax-xogħol fiż-żewg…

Politika

L-Assoċjazzjoni ta’ Min Iħaddem appellat lill-Prim Ministru Robert Abela biex jintervjeni ħalli jiżgura li l-kumpaniji lokali kollha fl-industrija tal-films ma jkunux diskriminati u żvantaġġjati. L-Assoċjazzjoni għamlet dan l-appell wara li…

Trasport

F’kummenti ma’ Television Malta l-Ministru għat-Trasport Ian Borg qal li wasal iż-żmien li ssir diskussjoni dwar trasport sostenibli fil-Belt Valletta. Dr Borg qal li fid-dawl taż-żieda fl-attività ekonomika, kulturali u…

Politika

Fil-jiem li ġejjin ser jiġi preżentat fil-Kabinett tal-Ministri abbozz ta’ liġi ġdid rigward il-koabitazzjoni. Dan ħabbru l-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza, Edward Zammit Lewis, li ltaqa’ għall-ewwel darba b’mod formali…

Aktar