Qorti
Waddab ċilindru tal-gass għal isfel għax ma sabx il-mara d-dar

Raġel li saħnitlu rasu fuq kwistjoni familjari spiċċa quddiem il-Qorti akkużat li għamel ħsara fuq vettura u ħanut f’San Pawl il-Baħar.

Il-każ seħħ f’Awwissu tas-sena l-oħra, meta Vasilica Tiberiu Ciubotaru, li kien xurban, wasal id-dar u ma sabx lil martu u lil binhom.

F’dagħdigħa, huwa beda jsejjaħ għall-pulizija, waqt li jwaddab oġġetti ‘l barra mill-appartament, fosthom ċilindru tal-gass, żiemel tal-ħwejjeġ, u pala u xkupa. Konsegwenza ta’ hekk għamel ħsara lill-ħanut ta’ taħtu, kif ukoll lill-Land Rover ta’ sid il-ħanut.

Fil-Qorti ntqal li Ciubotaru mill-ewwel kien wera rimors għal għemilu, u offra li jħallas għad-danni. Madanakollu, meta sid il-ħanut talbu kważi €7,000,  Ciubotaru m’aċċettax li jħallashom għax ħass li kienu wisq.

Wara li ġiet ippreżentata l-evidenza fil-Qorti, l-ispejjeż reali kienu jammontaw għal €3,460, b’Ciubotaru din id-darba jaċċetta li jħallashom.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello, irrimarkat li ma’ dan ir-reat hemm marbuta piena ta’ ħabs, iżda meta qieset iċ-ċirkostanzi kollha, fosthom li l-akkużat qatt ma nstab ħati ta’ reati oħra, ħelsitu bil-kundizzjoni li ma jwettaqx reat ieħor fi tliet snin.

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

Il-Wasteserv bdiet il-proċess biex tkabbar il-faċilitajiet tagħha fil-Magħtab. Madwar għoxrin bidwi fl-inħawi li bejniethom għandhom madwar 250,000 metru kwadru ta’ raba’ ġew infurmati li l-Wasteserv qed tikkunsidra li tespropja din…

Kronaka

Raġel ta’ nazzjonalità barranija ġie arrestat wara li allegatament saq fuq uffiċjal tal-pulizija. L-inċident seħħ għall-ħabta tas-17:30 fl-akkwati ta’ Buġibba u ġie arrestat ftit tal-ħin wara fil-Mellieħa. Aktar dettalji fil-ħin…

Lokali

Il-kumpanija Steward Health Care Malta ppreżentat lill-Awtorita tal-Ippjanar applikazzjoni ta’ żvilupp għall-Isptar San Luqa biex fi kliemha jerġa’ jingħata l-ħajja bħala sptar modern li jinkludi aċċessibiltà aħjar għall-ispazji miftuħin u…

Għawdex

Għadha attiva ħafna fuq l-aġenda tal-gvern l-idea li Malta jkollha sistema ta’ metro, tant li l-Ministru Ian Borg ikkonferma ma’ TVM li l-istudju dwar dan jinsab fl-aħħar fażi tiegħu u…

Aktar