Qorti
Waddab ċilindru tal-gass għal isfel għax ma sabx il-mara d-dar

Raġel li saħnitlu rasu fuq kwistjoni familjari spiċċa quddiem il-Qorti akkużat li għamel ħsara fuq vettura u ħanut f’San Pawl il-Baħar.

Il-każ seħħ f’Awwissu tas-sena l-oħra, meta Vasilica Tiberiu Ciubotaru, li kien xurban, wasal id-dar u ma sabx lil martu u lil binhom.

F’dagħdigħa, huwa beda jsejjaħ għall-pulizija, waqt li jwaddab oġġetti ‘l barra mill-appartament, fosthom ċilindru tal-gass, żiemel tal-ħwejjeġ, u pala u xkupa. Konsegwenza ta’ hekk għamel ħsara lill-ħanut ta’ taħtu, kif ukoll lill-Land Rover ta’ sid il-ħanut.

Fil-Qorti ntqal li Ciubotaru mill-ewwel kien wera rimors għal għemilu, u offra li jħallas għad-danni. Madanakollu, meta sid il-ħanut talbu kważi €7,000,  Ciubotaru m’aċċettax li jħallashom għax ħass li kienu wisq.

Wara li ġiet ippreżentata l-evidenza fil-Qorti, l-ispejjeż reali kienu jammontaw għal €3,460, b’Ciubotaru din id-darba jaċċetta li jħallashom.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello, irrimarkat li ma’ dan ir-reat hemm marbuta piena ta’ ħabs, iżda meta qieset iċ-ċirkostanzi kollha, fosthom li l-akkużat qatt ma nstab ħati ta’ reati oħra, ħelsitu bil-kundizzjoni li ma jwettaqx reat ieħor fi tliet snin.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Żewġ xufiera ta’ coaches dalgħodu rrikorrew għall-kura f’ċentru tas-saħħa wara ħabta fl-ajruport internazzjonali ta’ Malta. L-inċident seħħ għall-ħabta tas-6.00am bejn coach tal-Aviaserv u coach tal-AirMalta, li ma kinux qed iġorru…

Xogħol

Il-Ministru Edward Zammit Lewis, filwaqt li nieda l-Premju Nazzjonali Ħaddiem tas-Sena, qal li l-ekonomija tistrieħ fuq il-ħaddiem, u li dan il-premju jirrikonoxxi l-bżulija. Iċ-Chairperson tal-kumitat organizzattiv, Angela Agius, spjegat li…

Kultura

Waqt konferenza tal-aħbarijiet tħabbar il-kunċert innovattiv bis-sehem tal-mużiċisti tal-banda, Ħuġġieġa tal-Banda 12th May b’għajnuna ta’ fondi mill-Kunsill Malti għall-Arti. Il-banda 12th May ta’ Ħaż Żebbuġ bħalissa qed tipprepara għall-proġett Ħuġġieġa,…

Sigurtà

Il-kumpanija ARMS iċċarat li l-ħaddiema tagħha li jintbgħatu jaqraw il-meters tad-dawl u l-ilma jridu jkunu lebsin l-uniformi kif tidher fir-ritratt. TVM infurmat li fl-aħħar ġimgħat xi residenti esprimew tħassib dwar…

Aktar