Lokali
Waqt li ommi kienet qed tiġi operata sirna nafu li anke oħti kellha kanċer f’sidirha

Fredrick Attard stqarr li m’għandux kliem biex jirringrazzja lid-donaturi tad-demm li bil-ġest tagħhom jistgħu jsalvaw lil ommu u lil oħtu li jeħtiġilhom trasfużjoni tad-demm bħala parti mill-kura kontra l-kanċer tas-sider li ħarġilhom f’Diċembru li għadda. Is-Sur Attard kien mal-kollegi tiegħu fil-Ministeru tas-Saħħa li taw id-demm f’inizjattiva tal-għoti tad-demm mill-ħaddiema tal-ministeru.

Ix-xahar li għadda, il-familja ta’ Fredrick Attard kellha bħal sajjetta fil-bnazzi li ħarbtitilhom il-festi tal-Milied.

Omm Fredrick, Gessie, reġa’ ħarġilha l-kanċer tas-sider wara tmien snin.

Fredrick qal “ser jitneħħielha sidirha kollu, iż-żewġ naħiet, jiġifieri jista’ jkun li tingħata trasfużjoni tad-demm.”

ll-familja Attard inqalalha iżjed gwaj bil-mard.

Fredrick qal “dakinhar stess li ommi kienet qed tiġi operata biex jitneħħielha t-tumur minn sidirha skoprejna wkoll li oħti ta’ 52 sena wkoll kellha l-breast cancer”.

Fredrick irrakonta dawn l-esperjenzi personali meta kien mal-kollegi tiegħu li jaħdmu fil-Ministeru tas-Saħħa li marru jagħtu donazzjoni d-demm fiċ-ċentru tat-trasfuzzjoni tad-demm fi G’Mangia.

Fredrick qal “ħassejtni obbligat biex flimkien mal-kollegi tiegħi nuru l-appoġġ u s-sostenn tiegħi għal din l-inizjattiva li qed tittieħed mill-Ministeru tas-Saħħa biex inħeġġu lin-nies jagħtu wkoll id-demm għax qatt ma taf meta se jkollok bżonnu.”

Kif jgħidu l-kelma tqanqal u l-eżempju jkaxkar. Din kienet okkażjoni li fiha Carmen Sammut tat id-demm għall-ewwel darba.

Carmen qalet “li rajt l-istorja ta’ Fredrick mingħajr ma trid tibda titħajjar biex tagħmel xi ħaġa u min-naħa l-oħra meta rajt li se nkunu grupp flimkien hemm daqsxejn appoġġ tagħmel iżjed kuraġġ u fl-aħħar mill-aħħar il-biża’ kienet għalxejn; ġejna hawnhekk u bilkemm tinduna li għaddiet il-biċċa xogħol”.

Għal Terrance Ellul din kienet is-sitt darba li ta d-demm u ser jibqa’ jagħmel dan sakemm ittih saħħtu.

Terrance Ellul qal “darba kull tliet xhur, issib dik in-nofs siegħa; siegħa biex tiġi tgħin lil ħaddieħor.”

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearne ħeġġeġ ħaddiema f’entitajiet u dipartimenti oħra biex huma wkoll jagħtu d-demm. Qal l-ħaddiema tal-Minsiteru laqgħu din l-istedina u poġġew fil-prattika l-prinċipju tas-solidarjetà.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar