Festi
Wara nuqqas ta’ 30 sena, il-Madonna taċ-Ċintura mill-ġdid fit-toroq ta’ Ħal Luqa

It-300 sena mit-twaqqif tal-fratellanza tal-Madonna taċ-Ċintura f’Ħal Luqa qed jitfakkar fi tmiem din il-ġimgħa. Il-qofol jintlaħaq il-Ħadd filgħodu meta wara nuqqas ta’ 30 sena, ix-xbieha tal-Madonna taċ-Ċintura se tinħareġ mill-knisja għal pellegrinaġġ marjan fit-toroq tal-lokalità, fost sinjal ta’ għaqda.

Il-Ħadd filgħodu, Ħal Luqa, se jerġa’ jgħix dik li sa ftit aktar minn 30 sena ilu kienet festa li ma baqgħetx issir.

F’nofs il-Knisja Parrokjali, intramat l-istatwa tal-Madonna taċ-Ċintura, li ilha tħaddan devozzjoni għal mill-inqas 300 sena: kemm ilha li twaqqfet il-fratellanza li ġġib l-istess isem. Il-festa taċ-Ċintura kienet tinvolvi s-sehem ta’ waħda miż-żewġ għaqdiet mużikali ta’ Ħal Luqa, il-Banda Unjoni, li anke meta l-festa ma baqgħetx issir bħala soċjetà mużikali baqgħet tpoġġi bukkett ta’ fjuri quddiem din ix-xbieha tal-Madonna.

Il-Kappillan, il-Kanonku Michael Zammit, qal li b’differenza minn qabel, l-inizjattiva parrokkjali li qed tittieħed din is-sena għandha l-għan li tgħaqqad lir-raħal.

“Xtaqna li din intuha sinifikat ġdid u nħalluha purament devozzjonali. Il-purċissjoni se tkun devozzjonali fejn nitolbu r-rużarju u fl-aħħar tingħata l-barka sagramentali.”

Il-Kappillan qal li fil-pellegrinaġġ se jieħdu sehem il-fratellanzi kollha tal-parroċċa waqt li r-reffiegħa se jkunu ġejjin miż-żewġ għaqdiet mużikali tal-lokalità.

Il-Kanonku Zammit qal li filwaqt li l-fratellanza taċ-Ċintura għandha diversi oġġetti artistiċi, fosthom sett uniku ta’ statwi għal fuq l-artal iddedikat lill-Madonna, l-istess statwa tiġi meqjuma għal titli differenti li għandha l-Madonna: tar-Rużarju, taċ-Ċintura u fil-passat kienet meqjuma ukoll għall-festa tal-warda.

“Fil-knisja għandna statwa waħda tal-Madonna li matul is-sena kollha tkun bħala l-Madonna tar-Rużarju bil-kuruni tar-rużarju għax meta saret kienet tar-rużarju imma fix-xahar t’Awwissu tintlibes iċ-ċintorini flok il-kuruni. Storikament meta twaqqfet il-fratellanza taċ-Ċintura ftiehmu tar-rużarju li jaqsmu l-istatwa u meta jkun hemm l-ispejjeż, jaqsmuhom bejniethom.”

Il-pellegrinaġġ tal-Ħadd filgħodu se jkun purament devozzjonali, mingħajr is-sehem tal-baned u bla logħob tan-nar.

Aħbarijiet Oħra
Partit Nazzjonalista

Waqt żjara fix-xelter tal-YMCA li għandu mat-30 resident, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia qal li r-realtà tal-faqar f’Malta, qiegħda tiżdied minkejja t-tkabbir ekonomiku tal-pajjiż. Dr Delia qal li l-Gvern għandu…

Xogħol

Fit-tieni kwart tas-sena, bejn April u Ġunju li għadda, Malta kellha t-tielet l-ogħla rata ta’ sejħiet għal impjiegi fis-suq tax-xogħol. Skont ċifri tal-Eurostat, il-postijiet tax-xogħol li kienu qed ifittxu l-ħaddiema…

Aktar