Festi
Wara nuqqas ta’ 30 sena, il-Madonna taċ-Ċintura mill-ġdid fit-toroq ta’ Ħal Luqa

It-300 sena mit-twaqqif tal-fratellanza tal-Madonna taċ-Ċintura f’Ħal Luqa qed jitfakkar fi tmiem din il-ġimgħa. Il-qofol jintlaħaq il-Ħadd filgħodu meta wara nuqqas ta’ 30 sena, ix-xbieha tal-Madonna taċ-Ċintura se tinħareġ mill-knisja għal pellegrinaġġ marjan fit-toroq tal-lokalità, fost sinjal ta’ għaqda.

Il-Ħadd filgħodu, Ħal Luqa, se jerġa’ jgħix dik li sa ftit aktar minn 30 sena ilu kienet festa li ma baqgħetx issir.

F’nofs il-Knisja Parrokjali, intramat l-istatwa tal-Madonna taċ-Ċintura, li ilha tħaddan devozzjoni għal mill-inqas 300 sena: kemm ilha li twaqqfet il-fratellanza li ġġib l-istess isem. Il-festa taċ-Ċintura kienet tinvolvi s-sehem ta’ waħda miż-żewġ għaqdiet mużikali ta’ Ħal Luqa, il-Banda Unjoni, li anke meta l-festa ma baqgħetx issir bħala soċjetà mużikali baqgħet tpoġġi bukkett ta’ fjuri quddiem din ix-xbieha tal-Madonna.

Il-Kappillan, il-Kanonku Michael Zammit, qal li b’differenza minn qabel, l-inizjattiva parrokkjali li qed tittieħed din is-sena għandha l-għan li tgħaqqad lir-raħal.

“Xtaqna li din intuha sinifikat ġdid u nħalluha purament devozzjonali. Il-purċissjoni se tkun devozzjonali fejn nitolbu r-rużarju u fl-aħħar tingħata l-barka sagramentali.”

Il-Kappillan qal li fil-pellegrinaġġ se jieħdu sehem il-fratellanzi kollha tal-parroċċa waqt li r-reffiegħa se jkunu ġejjin miż-żewġ għaqdiet mużikali tal-lokalità.

Il-Kanonku Zammit qal li filwaqt li l-fratellanza taċ-Ċintura għandha diversi oġġetti artistiċi, fosthom sett uniku ta’ statwi għal fuq l-artal iddedikat lill-Madonna, l-istess statwa tiġi meqjuma għal titli differenti li għandha l-Madonna: tar-Rużarju, taċ-Ċintura u fil-passat kienet meqjuma ukoll għall-festa tal-warda.

“Fil-knisja għandna statwa waħda tal-Madonna li matul is-sena kollha tkun bħala l-Madonna tar-Rużarju bil-kuruni tar-rużarju għax meta saret kienet tar-rużarju imma fix-xahar t’Awwissu tintlibes iċ-ċintorini flok il-kuruni. Storikament meta twaqqfet il-fratellanza taċ-Ċintura ftiehmu tar-rużarju li jaqsmu l-istatwa u meta jkun hemm l-ispejjeż, jaqsmuhom bejniethom.”

Il-pellegrinaġġ tal-Ħadd filgħodu se jkun purament devozzjonali, mingħajr is-sehem tal-baned u bla logħob tan-nar.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Fl-aħħar sigħat il-President ta’ Malta George Vella ltaqa’ ma’ diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista fil-Palazz ta’ Sant’ Anton. Fost id-deputati li diġà kellhom laqgħa mal-President Vella kien hemm Beppe Fenech Adami,…

Politika

Il-vot ta’ sfiduċja f’Adrian Delia mid-deputati Nazzjonalisti ħoloq xenarji ġodda b’opinjonisti jgħidu li din is-sitwazzjoni kompletament ġdida fl-istorja politika ta’ Malta. Fil-programm Ras imb’ Ras fuq TVM, l-opinjonist Dr Mario…

COVID-19

Il-COVID-19 u x-xogħol ġew diskussi minn mexxejja minn madwar id-dinja f’summit virtwali organizzat mill-Għaqda Dinjija tax-Xogħol, l-ILO. Fil-fehma tal-kap tal-organizazzjoni, il-pandemija tefgħet id-dinja tax-xogħol fi kriżi bla preċedent. F’messaġġ waqt…

Qorti

Il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud ma laqgħetx it-talba tal-iżviluppaturi biex ikomplu bix-xogħol fis-sit biswit fejn kienet id-dar ta’ Miriam Pace fil-Ħamrun, li fit-2 ta’ Marzu iġġarfet u radmet lil Pace…

Aktar