Kultura
Wiċċ ġdid għall-fortifikazzjoni ta’ żmien il-Kavallieri f’Birżebbuġa

Fortifikazzjoni ta’ żmien il-Kavallieri f’Birżebbuġa se tiġi restawrata bi skema mfassla mill-Gvern li biha qed jingħata appoġġ lill-Kunsilli Lokali jidħlu għal proġetti ta’ ħarsien ta’ wirt storiku. Il-fortifikazzjoni magħrufa bħala r-ridott ta’ San Ġorġ għandha forma differenti minn ridotti oħrajn li huma f’forma pentagonali.

Ir-ridott ta’ San Ġorġ f’Birżebbuġa hu wieħed minn sensiela ta’ fortifikazzjonijiet mal-kosta li nbnew mill-Ordni ta’ San Ġwann fil-bidu tas-seklu tmintax. Dan ir-ridott, b’forma nofs tond, se jiġi restawrat mid-Direttorat tar-Restawr fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali permezz tal-iskema ta’ xogħlijiet ta’ restawr għall-kunsilli.

Il-Perit, Amanda Degiovanni, spjegat li minħabba li jinsab qrib il-baħar, ħafna mill-ġebel tar-ridott ittiekel, tant li parti kbira minnu jeħtieġ li tinbidel.

“Hemm affarijiet oħrajn bħal mili ta’ fili minħabba li kwantità kbira ta’ fili ġew mitlufa u huma kompletament miftuħa. It-tindif tar-ridott mill-kwantità kbira ta’ melħ li qed jirċievi min-naħa tal-baħar u anke l-ħsieb huwa li titneħħa l-ħamrija li qed tmiss direttament mar-ridott. Dan billi nressquha qisu pied ‘il bogħod mir-ridott biex nagħtu ftit arja u ma nħallux il-melħ jitla’ minn ġol-ħamrija għal ġor-ridott.”

Ir-ridott ta’ San Ġorġ huwa mibni fuq is-sit ta’ ċimiterju u jinkludi l-kappella ta’ San Ġorġ, li minnu ħa ismu.

Il-Ministru għall-Kultura, Owen Bonnici qal li dan hu wieħed biss minn bosta xogħlijiet li qed isiru mid-Direttorat ta’ Restawr.

“B’deċiżjoni li ħadna flimkien mal-Kunsill Lokali ta’ Birżebbuġa ddeċidejna li dan jiġi restawrat biex sa nofs is-sena d-dieħla dan ikun lura għall-glorja li kellu lura fi żmien.”

L-applikazzjonijiet għall-ħames sejħa tal-iskema ta’ xogħlijiet ta’ restawr għall-kunsilli lokali jagħlqu fit-30 ta’ Awwissu.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Fi żmien l-adolexxenza u fl-ewwel snin taż-żgħożija, kienet tevita li tieħu ritratti, għax saret tobgħod id-dehra tagħha. Dorothy Scicluna rrakkontat ma’ TVM kif kienet konxja li hija rqiqa aktar milli…

Sigurtà

L-interventi tal-lifeguards, li huma stazzjonati fil-bajjiet Maltin, huma kruċjali u ġieli jagħmlu d-differenza bejn ħajja u mewt. Żorna wħud mill-bajjiet Maltin u tkellimna mal-lifeguards dwar is-servizz li jagħtu. Il-ġurnata tipika…

Festi

Ħadd wara l-festa ta’ Santa Marija, illum ġew iċċelebrati tliet festi li jħaddnu elementi uniċi. TVM żar il-purċissjoni ta’ Santa Liena li ssir filgħodu, l-offerta għall-irfiegħ tal-istatwa ta’ Santa Marija…

Kronaka

TVM jista’ jiżvela li t-testijiet tad-DNA fuq il-fdalijiet umani li kważi xahar ilu nstabu moħbija f’daħla f’sur tal-Belt huma ta’ Charlene Farrugia, it-tfajla ta’ 25 sena li kienet irrapportata nieqsa…

Aktar