Qorti
Wiegħed li se jħaffef il-proċess tal-ġustizzja

L-Imħallef il-ġdid Grazio Mercieca fis-seduta inawgurali tiegħu wiegħed li se jippjana n-numru, id-dati u l-ħin tas-seduti u l-provi li għandhom jinġiebu fihom, u meta hu possibbli anki jagħti data għall-għoti tas-sentenza. Qal li għalkemm din mhix se tinżel tajjeb mal-avukati difensuri, iħoss li dan għandu jħaffef il-proċess tal-ġustizzja fl-interess tal-partijiet u anki tal-avukati.

Fl-ewwel okkażjoni ta’ Dr Grazio Mercieca fuq is-siġġu ta’ Imħallef, hu tkellem dwar il-problema tad-dewmien fil-kawżi. Qal li beħsiebu jorganizza l-kawżi quddiemu b’mod li l-partijiet inaqqsu d-dewmien billi fost oħrajn il-kawżi jiġu appuntati bil-ħin.

Wiegħed li se jservi lill-pajjiż billi japplika l-liġijiet b’imparzjalità, ġustizzja u ekwità. L-Imħallef Mercieca qal li d-dewmien hu ksur tad-dritt fundamentali li litigant jingħata smiegħ xieraq fi żmien raġonevoli. Qal li minħabba f’hekk il-litigant isofri inġustizzja oħra mill-istess Qorti li qiegħda hemm biex ittemm it-tilwimiet li jinqalgħu fis-soċjetà.

L-Imħallef Mercieca qal li hemm tliet metodi kif tagħmel ġustizzja: ir-rettezza tas-sentenzi, il-kontroll tal-ispejjeż kemm għall-Istat kif ukoll għal-litigant, u ż-żmien li tieħu l-kawża. Qal li spejjeż għoljin iwasslu biex bosta nies ma jfittxux il-Qrati għall-ħarsien tad-drittijiet tagħhom u t-tul taż-żmien iwassal għal nuqqas ta’ memorja fix-xhieda.

Il-President tal-Kamra tal-Avukati, George Hyzler, qal li l-Imħallef Mercieca kien aktar maqtugħ biex isservi bħala Imħallef milli bħala Maġistrat. Qal li l-aktar kwalità li tispikka fih hi l-passjoni kbira li għandu għall-liġi, bl-aktar aspett għal qalbu hu d-dritt proċedurali ċivili. Żied jgħid li fis-sentejn li serva bħala Maġistrat qata’ sentenzi aktar milli daħlu każijiet kemm fil-kamp ċivili kif ukoll kriminali u dan ikkontribwixxa biex naqqas xi ftit il-lista tal-kawżi.

Huwa appella sabiex il-Kumitat dwar il-Ħatra tal-Ġudikanti jkun jista’ jibda jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu billi jagħmel gradwatorja ta’ persuni approvati u b’hekk jgħin lill-Ministru fl-għażla tiegħu. Qal li kif inhu llum, il-parir lill-Ministru qed jieħu l-forma ta’ ċertifikat li m’hemmx oġġezzjoni, aktar milli rakkomandazzjoni.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Raġel ta’ 68 sena minn Birżebbuġa, Manweli Zahra nżamm arrestat wara li ġie akkużat b’abbuż sesswali fuq mara vulnerabbli ta’ madwar 30 sena. Fil-Qorti ġie spjegat li l-mara hija persuna…

Lokali

L-Għaqdiet ta’ Min iħaddem u unions tal-ħaddiema jaqblu li hemm bżonn riforma fit-tribunal industrijali li ilu mwaqqaf mill-1975. F’konferenza organizzata mill-Assoċjazzjoni ta’ Min Iħaddem, MEA, ġiet diskussa l-bżonn ta’ din…

Lokali

Żewġ żgħażagħ mill-Mellieħa, kmieni l-Erbgħa filgħodu kienu involuti f’inċident fuq il-baħar meta baqgħu deħlin bid-dgħajsa f’ħajt tal-lukanda fil-Marfa. Lejl jistadu bil-froxxna għal ftit ma ntemmitx fi traġedja għal żewġt iħbieb…

Lokali

Il-Fondazzjoni RISE ser tiftaħ it-tieni dar għall-priġunieri li waslu fl-aħħar sena biex jiskontaw is-sentenza. Il-Fondazzjoni għandha programm li jgħin b’ħiliet biex jintegraw fis-soċjetà meta jiskuntaw is-sentenza. Il-Ministru Michael Farrugia qal…

Aktar