Qorti
Wiegħed li se jħaffef il-proċess tal-ġustizzja

L-Imħallef il-ġdid Grazio Mercieca fis-seduta inawgurali tiegħu wiegħed li se jippjana n-numru, id-dati u l-ħin tas-seduti u l-provi li għandhom jinġiebu fihom, u meta hu possibbli anki jagħti data għall-għoti tas-sentenza. Qal li għalkemm din mhix se tinżel tajjeb mal-avukati difensuri, iħoss li dan għandu jħaffef il-proċess tal-ġustizzja fl-interess tal-partijiet u anki tal-avukati.

Fl-ewwel okkażjoni ta’ Dr Grazio Mercieca fuq is-siġġu ta’ Imħallef, hu tkellem dwar il-problema tad-dewmien fil-kawżi. Qal li beħsiebu jorganizza l-kawżi quddiemu b’mod li l-partijiet inaqqsu d-dewmien billi fost oħrajn il-kawżi jiġu appuntati bil-ħin.

Wiegħed li se jservi lill-pajjiż billi japplika l-liġijiet b’imparzjalità, ġustizzja u ekwità. L-Imħallef Mercieca qal li d-dewmien hu ksur tad-dritt fundamentali li litigant jingħata smiegħ xieraq fi żmien raġonevoli. Qal li minħabba f’hekk il-litigant isofri inġustizzja oħra mill-istess Qorti li qiegħda hemm biex ittemm it-tilwimiet li jinqalgħu fis-soċjetà.

L-Imħallef Mercieca qal li hemm tliet metodi kif tagħmel ġustizzja: ir-rettezza tas-sentenzi, il-kontroll tal-ispejjeż kemm għall-Istat kif ukoll għal-litigant, u ż-żmien li tieħu l-kawża. Qal li spejjeż għoljin iwasslu biex bosta nies ma jfittxux il-Qrati għall-ħarsien tad-drittijiet tagħhom u t-tul taż-żmien iwassal għal nuqqas ta’ memorja fix-xhieda.

Il-President tal-Kamra tal-Avukati, George Hyzler, qal li l-Imħallef Mercieca kien aktar maqtugħ biex isservi bħala Imħallef milli bħala Maġistrat. Qal li l-aktar kwalità li tispikka fih hi l-passjoni kbira li għandu għall-liġi, bl-aktar aspett għal qalbu hu d-dritt proċedurali ċivili. Żied jgħid li fis-sentejn li serva bħala Maġistrat qata’ sentenzi aktar milli daħlu każijiet kemm fil-kamp ċivili kif ukoll kriminali u dan ikkontribwixxa biex naqqas xi ftit il-lista tal-kawżi.

Huwa appella sabiex il-Kumitat dwar il-Ħatra tal-Ġudikanti jkun jista’ jibda jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu billi jagħmel gradwatorja ta’ persuni approvati u b’hekk jgħin lill-Ministru fl-għażla tiegħu. Qal li kif inhu llum, il-parir lill-Ministru qed jieħu l-forma ta’ ċertifikat li m’hemmx oġġezzjoni, aktar milli rakkomandazzjoni.

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

Mill-aħħar ta’ dax-xahar ser jibda l-ġbir separat tal-iskart organiku magħmul mil-fdalijiet tal-ikel li ser jibda jinġabar separat fil-borża l-bajda. Il-Ministru tal-Ambjent Jose’ Herrera qal li Gvern qed jipprovdi kontenituri apposta…

Parlament

L-Ispeaker Anġlu Farrugia ddikjara li kliem li ntqal fi tweet mid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi jikkostitwixxi prima facie ksur ta’ privileġġ fil-konfront tal-Ministru Chris Cardona u talab lid-Deputat Nazzjonalista jagħmel apoloġija….

Lokali

Rappreżentanti ta’ ħames organizzazzjonijiet internazzjonali tal-midja li fl-aħħar jiem kienu f’Malta f’dik li sejħu missjoni għal-libertà tal-espressjoni, qalu li l-Gvern għandu jassigura li qed issir investigazzjoni sħiħa dwar il-qtil ta’…

Aktar