Stejjer Umani
Wieħed minn kull għaxar anzjani f’San Vincenz ma jżurhom ħadd

Il-Kap Eżekuttiv ta’ San Vinċenz de Paul, Josianne Cutajar, qalet li wieħed minn kull għaxar anzjani fir-residenza ma jżurhom ħadd. Dr Cutajar qalet li s-soluzzjoni ma tinstabx fi żjara f’xi okkażjoni, bħal żmien il-Milied, jew fl-għoti ta’ xi rigal iżda f’servizzi strutturati ħalli professjonisti jgħinuhom joħorġu minn din ir-realtà. Kuntrarju għall-perċezzjoni li teżisti, is-solitudni mhix ġerħa f’ħajjet anzjani biss, iżda mifruxa fis-soċjetà fosthom f’żgħażagħ u tfal.

L-anzjani huma f’riskju ogħla li jispiċċaw jgħixu s-solitudni. Iħossuhom daqslikieku saru numru. Fl-akbar residenza għall-anzjani f’Malta, San Vinċenz de Paul, din ir-realtà teżisti sew.

Il-Kap Eżekuttiv – Residenza San Vinċenz de Paul, Josianne Cutajar qalet ”bħalissa f’San Vinċenz hemm mal-1,100 pazjent. Nafu biċ-ċar li hemm mal-120 li huma litteralment nies li m’għandhomx qraba u m’għandhomx nies li jiġu jżuruhom.”

Intervistata fil-programm DISSETT, il-Kap Eżekuttiv tar-residenza, Dr Josianne Cutajar, qalet li f’dawn il-każi l-amministrazzjoni u l-istaff jidħlu aktar biex jiżguraw li dawn l-anzjani ma jonqoshom xejn bħal fi bżonnijiet personali u jipparteċipaw fl-attivitajiet organizzati. Ikkwotat riċerka li turi li s-solitudni tista’ twassal għal mard fiżiku, iżżid ir-rata ta’ dimensja u twassal għall-mewt bikrija. F’dan l-isfond Dr Cutajar qalet li trid tara li s-soċjetà titratta s-solitudni daqslikieku qed titratta marda oħra: b’interventi ta’ prevenzjoni, kura u rijabilitazzjoni.

”Irid ikollok servizzi b’saħħithom biex tgħinhom joħorġu minnha kemm jista’ jkun. Mhux servizz li nibbażaw ruħna fuq li xi ħadd jiġi jżurna fil-Milied, ġablek cake u goodbye. Irid ikun hemm servizzi strutturati, b’nies ittrenjati li jintervjenu” qalet Dr Cutajar.

Għac-Chairman tas-Servizzi tas-Saħħa Mentali, Anton Grech, mill-esperjenza mal-klijenti, is-solitudni qed tiżdied fil-faxex kollha tas-soċjetà, inkluż fost iż-żgħażagħ.

“Meta ngħid qed tiżdied fis-sens li l-interaction reali, b’mod veru, u kif għandu jkun b’mod intensiv, qed jonqsu u naħseb li parti kbira minnha hi minħabba s-social media. Jiġifieri s-solitudni mhijiex illi jien m’iniex bin-nies madwari, imma li jien mentalment inħossni waħdi u dik tinbena maż-żmien, in-nuqqas tagħha. Mhux għax jien iltqajt ma’ xi ħadd u nitkellem miegħu jew għax tkellimna fuq il-futbol jew whatever, jiġifieri l-interaction kienet sinifikattiva” qal is-Sur Grech.

Wera l-fehma li biex ma tesperjenzax is-solitudni, hi meħtieġa komunikazzjoni ma’ nies li magħhom tħossok komdu tiftaħ qalbek u taqsam il-weġgħat, il-ferħ u l-ambizzjonijiet tal-ħajja. Dr Grech qal li fin-nuqqas tal-preżenza ta’ nies sinifikanti fil-ħajja tal-persuna, il-bniedem iħossu iżolat u jikber ir-riskju ta’ mard psikoloġiku u fiżiku.

Aħbarijiet Oħra
Turiżmu

Il-Maltin jivjaġġaw l-iżjed bl-ajru, u skont statistika tal-Eurostat, 63 fil-mija tal-vjaġġi tal-Maltin fl-2017 saru bl-ajru. Dan ipoġġi lil Malta fl-ewwel post, anke meta mqabbel ma’ gżejjer oħra. Fil-fatt, filwaqt li…

Qorti

Fil-Qorti llum ngħalqu l-provi kontra Liam Debono, li qed ikun akkużat bl-attentat ta’ qtil tas-Surġent Simon Schembri fil-15 ta’ Mejju 2018. Il-proċeduri issa mistennija jkomplu billi jinħareġ l-Att ta’ Akkuża…

Politika

L-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa li tirrappreżenta 47 pajjiż, approvat rapport kritiku dwar is-saltna tad-dritt f’Malta li tħejja mill-Parlamentari Olandiż Pieter Ormtzigt. Ir-rapport ġie approvat bit-72 vot favur, 18-il vot kontra…

Propjetà

Il-membru tal-Bord tal-Ippjanar tal-Awtorità tal-Ippjanar, Matthew Pace, mhuwiex preżenti għal-laqgħa tal-lum li fiha qed tkun diskussa l-applikazzjoni għall-proġett Townsquare t’Tas-Sliema. Il-ġimgħa li għaddiet il-Qorti tal-Appell sabet li s-Sur Pace kellu…

Aktar