Qorti
Wieħed minn żewġt irġiel ħati li stupra tfajla f’Pembroke

Raġel minn Burkina Faso nstab ħati li 3 snin ilu stupra tfajla Taljana f’Pembroke. Raġel ieħor min-Niġerja ma nstabx ħati ta’ din l-akkuża. Il-ġurati laħqu dan il-verdett wara sitt sigħat jiddeliberaw fi tmiem sebat ijiem jisimgħu x-xhieda fil-ġuri li sar b’bibien magħluqa. L-Imħallef Giovanni Grixti qed jippresjedi l-ġuri u mistenni jagħti s-sentenza għada.

Seydon Bandango minn Burkina Faso u Emmanuel Ngumezi min-Niġerja kienu akkużati li ħatfu lit-tfajla Taljana mill-bajja ta’ San Ġorġ f’Lulju tal-2016, daħluha f’karozza u stuprawha f’Pembroke.

Il-Pulizija kienu marru fuq il-post u fil-karozza sabu wieħed mill-akkużati għarwien minn qaddu ‘l isfel ħdejn il-vittma li kienet qed tibki għall-għajnuna. Ir-raġel l-ieħor kien barra l-karozza u ħarab malli ra l-pulizija u nqabad ftit wara.

Ara wkoll:

Jibda ġuri dwar stupru – jinstema’ bil-bibien magħluqa

FILMAT: jinżammu arrestati wara li ġew mixlija li ħatfu u stupraw Taljana f’Pembroke

Aħbarijiet Oħra
Għawdex

“In-nannu dejjem kien jgħidli li l-baħar tad-Dwejra hu l-isbaħ baħar li hawn fil-Mediterran u llum dan nista’ nikkonfermah” Annie Formosa hi l-kuratriċi ta’ ċentru ta’ edukazzjoni ambjentali dwar il-baħar li…

Lokali

Il-ġmiel ta’ pitturi li jiksu l-ħitan tal-kappella privata f’Palazzo De La Salle, li jinsab fil-parti t’isfel ta’ Triq ir-Repubblika, il-Belt, jistgħu jerġgħu jiġu apprezzati mill-pubbliku hekk kif tlesta r-restawr tagħhom….

Għawdex

Waqa’ fil-muta l-arloġġ taċ-Ċittadella f’Għawdex. Il-mekkaniżmu tal-arloġġ li għandu kważi mitejn u ħamsin sena żżarma minn postu u qed jiġi restawrat għand kumpanija ta’ arluġġara f’Għawdex stess. Il-mekkaniżmu mistenni jitreġġa’…

Kunsilli Lokali

Is-Sindki ltaqgħu madwar mejda biex jiddiskutu l-viżjoni tagħhom għall-erba’ snin li ġejjin. Matul il-laqgħa, diversi sindki qajmu kwistjonijiet li qed jiffaċċjaw li qalu qed ixekkluhom milli jħarsu fit-tul. Il-viżjoni, li…

Aktar