Kultura
Wirja ta’ immaġinazzjoni kollettiva fi Spazju Kreattiv

Għat-tmint’ ijiem li ġejjin, żewġ artisti qed jesebixxu fi Spazju Kreattiv installazzjonijiet li bihom jistħarrġu r-rabtiet bejn kunċetti astratti u kif dawn qed ikunu riflessi fil-mod kif tinħema l-immaġinazzjoni kollettiva u universali.

“Collective Imagination” hija esebizzjoni fi Spazju Kreattiv li tesplora s-simboli, l-memorji u d-drawwiet universali u l-mod kif l-informazzjoni hija evalwata minn dawk li jassorbuha.

Stallazzjonijiet tal-multimedia ta’ żewġ artisti: l-Amerikana Chellcy Reitsma u l-Finlandiża Merja Brinon, għandhom l-għan li jistħarrġu l-kollaborazzjonijiet u l-konnessjonijiet li qed jitnebbħu b’mod awtomatiku permezz tat-teknoloġija u għodda oħrajn.

”We realized how similiar we thought and how similiar our artworks are… so we decided to do the collective imagination exhibition.”

Chellcy qalet li d-dinja kontemporanja għandha impatt fuq il-mod kif jiffunzjona l-moħħ, kemm fuq livell individwali u anki b’mod kollettiv. Tistieden lil dawk li jżuru l-esebizzjoni biex jikkontribwixxu attivament lejn it-tisħiħ tal-vjaġġ kreattiv li huwa wkoll universali.

”Its kind of like a dialogue between myself and the viewer even though I can’t be present at the gallery all the time… and some of the other pieces… everything is tangible evidence of collective imagination.”

Chellcy tesplora wkoll il-formazzjonijiet ġeografiċi li jispikkaw permezz tal-kaldeloskopju f’sensiela ta’ xbihat li għandhom iġeddu l-memorji tat-tfulija meta l-perċezzjonijiet tad-dinja ta’ madwarna kienu innoċenti u kreattivi, mingħajr s-sogħba u n-niket li jimmaterjalizzaw matul is-snin.

Tesplora wkoll l-kunċetti assoċjati ma’ prattiċi, tradizzjonijiet u drawwiet li għandhom l-għeruq tagħhom fl-imgħoddi u l-mod kif jirrappreżentaw l-katina fl-istadji tal-ħajja: mit-twelid sal-mewt u l-mod kif jgħaqqdu sensiela ta’ possibiltajiet infiniti li madankollu huma determinati mid-dinja immedjata ta’ madwarna.

Aħbarijiet Oħra
Festi

Hija t-tradizzjoni li għandha l-għeruq tagħha fil-bidu tal-ħamsinijiet u li tiċċelebra d-devozzjoni lill-Madonna tal-Grazzja permezz ta’ pellegrinaġġ bil-muturi u r-roti. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa tal-Madonna tal-Grazzja f’Ħaż Żabbar jikkonkludu l-istaġun tal-festi tas-Sajf….

Kronaka

Kenneth Cassar ta’ 38 sena mill-Isla ġie akkużat li fil-lejl ta’ bejn is-Sibt u l-Ħadd li għadda fl-Isla saq vettura b’manjiera perikoluża, laqat tliet karozzi u baqa’ sejjer. Cassar ġie…

Ambjent

Fl-għeluq tal-ħames konferenza annwali mis-Soċjetà MALTNUM, Malta Model United Nations Society, l-Ispeaker tal-Parlament Anġlu Farrugia qal li l-akbar sfida li qed taffaċċja d-dinja bħalissa hija t-tibdil fil-klima. Qal li d-dinja…

Kronaka

Ħidma mill-Pulizija tal-Iskwadra ta’ kontra d-Droga, ilbieraħ waranofsinhar, irriżultat fl-arrest ta’ ġuvni ta’ 17-il sena mill-Birgu u żewġ tfajliet, ta’ 21 u 26 sena minn Ħal Kirkop u l-Fgura rispettivament,…

Aktar