Kultura
Wirja ta’ pitturi dwar temi soċjali

L-artist Ray Piscopo se jesebixxi xogħlijiet tiegħu din il-ġimgħa fil-Ħamrun. Bi stil partikulari tiegħu, l-artist tratta diversi temi soċjali li fl-aħħar snin ħassbuh ħafna.

Wara karriera fid-dinja tax-xogħol l-Inġinier Ray Piscopo sab aktar ħin x’jiddedika biex ikompli jiżviluppa t-talent fil-pittura. Din id-darba għall-esebizzjoni tiegħu l-artist għażel temi soċjali li fl-aħħar snin ħakmu l-kuxjenza tiegħu u ħolqu fih preokkupazzjoni kbira bit-tama li tinstab soluzzjoni mhux biss fuq livell nazzjonali iżda anke internazzjonali. Il-kwadri fl-esebizzjoni jitrattaw il-vjolenza domestika, l-immigrazzjoni, persuni li ma għandhomx saqaf fuq rashom u b’hekk jispiċċaw jorqdu barra, il-mewt ta’ persuni għeżież, il-gwerra u anke l-pjaga lit-tfal flok jistudjaw jingħataw xogħol ta’ produzzjoni. Jitrattaw ukoll il-faqar u l-konsegwenzi li jirriżultaw minn deċiżjonijiet ħżiena tal-bniedem.

Minkejja li Piscopo fil-kwadri tiegħu jesponi n-negattiv li taf toffri l-ħajja fil-kwadri tiegħu joħloq ukoll tama għax juri li hemm dawl li wieħed jista’ ifittex u meta jimxi warajh jirnexxielu jegħleb il-problemi u d-diffikultajiet tal-ħajja.

Il-pittura magħmula mill-acrylic u ż-żejt hija komposta minn kuluri qawwija iżda mingħajr defenizzjoni preċiża. Dan l-istil pjuttost uniku joħloq sensazzjoni astratta mħallta mar-realiżmu fejn il-persuna umana tidher qed tbati l-konsegwenzi taċ-ċirkustanzi li ssib ruħha fihom għax bħal donnu ma tistax tbiddel id-destin tagħha.

Il-wirja ser tkun miftuħa l-Ħamis u l-Ġimgħa filgħaxija u s-Sibt filgħodu f’Dar Qalb ta’ Ġesù fil-Ħamrun.