Kultura
X’fih imprezzabbli l-Kunvent tad-Dumnikani tal-Birgu?

L-armar li kien jintuża fil-festi esterni fil-festa ta’ San Duminku iktar minn mitt sena ilu jinsabu f’wirja fil-Kunvent tad-Dumnikani fil-Birgu. Jumejn bogħod minn edizzjoni oħra tal-Birgu by Candle Light, il-kunvent tad-Dumnikani qed jiftaħ il-bibien tiegħu għall-wirja li fiha hemm esebit l-armar li kien jintuża fil-festi esterni ta’ San Duminku iktar minn mitt sena ilu.

Il-Kumitat tal-Festa Esterna ta’ San Duminku fil-Birgu ħass li l-ħafna armar antik li kien jintuża kważi mitt sena u li kien ilu ħafna żmien ma jara d-dawl, jitgawda mill-pubbliku f’esebizzjoni b’oġġetti li jiddokumentaw l-istorja tal-armar tal-festa fil-Birgu.

Minbarra ritratti antiki tal-armar, l-istatwi ta’ San Duminku hemm esebit anke programm antik tal-festa fl-1921.

Matul iż-żmien il-Birgu matul iż-żmien kiseb fama għall-armar tal-festa esterna, anke minħabba li minn żmien għal żmien jikkummissjona statwi u pavaljuni ġodda. Il-wirja li tinsab fil-Kunvent tad-Dumnikani ser iddum miftuħa sa nhar is-Sibt għall-okkażjoni ta’ Birgu by Candle Light.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Statwa tal-Madonna li kellha tagħmel il-wisa’ għall-proġett tal-Kappara se tirritorna fl-inħawi f’niċċa ferm isbaħ. Ix-xogħol fil-ġebla miexi ġmielu bil-għan li fi żmien tliet xhur, fil-ġenb tal-pont ikun hemm niċċa monumentali…

Politika

Il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, allega li l-ħaddiema barranin qed jaħdmu b’kundizzjonijiet anqas mill-prekarjat. Waqt attività politika f’Tas-Sliema bħala parti mill-Kunsill Ġenerali, Dr Delia qal li l-Gvern qed…

Qorti

Raġel Malti talab lill-Qorti tal-Familja tagħtih il-kustodja ta’ bintu ta’ 4 snin li spiċċat tgħix fi sptar mentali fl-Iżvizzera flimkien m’ommha. Il-Qorti semgħet kif l-omm, li hija Ġermaniża, kellha problemi…

Unjoni Ewropea

Il-Gvern ħabbar li nnomina tliet kandidati għall-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, hekk kif it-terminu tal-Imħallef Vincent A. De Gaetano se jiġi fi tmiemu lejn l-aħħar ta’ Settembru ta’ din is-sena. Fi…

Aktar