Temp
X’għandek tagħmel biex tilqa’ għas-sħana?

Hekk kif is-sħana bdiet tagħmel tagħha, id-Direttorat tas-Saħħa qed javża biex wieħed jieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa minħabba s-sħana.

Id-Direttorat saħaq li huwa importanti li wieħed jixrob b’mod kontinwu minħabba li bis-sħana l-ġisem jitlef ħafna ilma. Is-sħana taf twassal ukoll għall-attakki tal-qalb. Għalkemm is-sħana taffettwa lil kulħadd, it-trabi, tfal żgħar, anzjani u persuni b’kundizzjoni kronika taffettwahom aktar.

Għaldaqstant id-Direttorat qed iħeġġeġ lill-pubbliku biex jevita li joħroġ fl-eqqel tax-xemx bejn il-11am u l-4pm, iżomm ruħu frisk, jagħlaq il-purtieri biex jilqa’ lix-xemx, jixrob ilma frisk u jiekol aktar ikel kiesaħ bħal salad. Wieħed għandu jevita li jixrob likwidi li jistgħu jnixxfuh bħal alkoħol, kafè u te. Wieħed għandu jilbes ħwejjeġ ħfif u mhux issikati, jimxi fid-dell, japplika l-krema tax-xemx u jilbes kappell. Wieħed m’għandux joqgħod magħluq f’xi karozza, speċjalment ma jħallix lit-tfal u l-annimali magħluqa f’karozza.

Id-Direttorat jagħti parir biex jekk wieħed iħoss il-ħtieġa jieħu anke parir mediku b’mod partikolari l-anzjani.

Ara wkoll:

Int qed tħossha? Kulħadd jgħid tiegħu fuq is-sħana

AĠĠORNAT: Illum l-iktar jum sħun f’Ġunju fl-aħħar 12-il sena

Aħbarijiet Oħra
Droga

L-Aġenziji li jaħdmu mal-vittmi tad-droga fosthom is-Sedqa u l-Caritas huma tal-fehma li l-użu rikreattiv tal-kannabis m’għandux ikun promoss għax ikattar il-kultura favur l-abbuż tad-droga. Din il-fehma intweriet waqt il-programm Dissett…

Partit Nazzjonalista

Il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Kristy Debono qalet fi stqarrija li sabet li 84 mill-200 firma fil-petizzjoni li titlob biex jitlaqqa’ l-Kunsill Ġenerali biex jiddiskuti l-ġejjieni tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista huma…

Lokali

Ta’ tnax-il sena sofriet diżabilità minħabba mard u wara ħafna snin ta’ żwieġ kellha tifel bil-kundizzjoni down syndrome. Minkejja l-isfidi, Lorraine Pellicano tgħid li Thomas berkilha ħajjitha u ħerqana li…

Lokali

Meqjusa fost l-ewwel tobba f’Malta li bdiet taħdem bla heda mal-vittmi tad-droga, ħidmet it-tabiba Maria Sciberras tfakkret f’konferenza f’għeluq il-25 sena mit-twaqqif tal-Aġenzija Sedqa u fil-jum internazzjonali kontra l-abbuż u…

Aktar