Tfal
X’għandek tagħmel ma’ wliedek biex jegħlbu l-ansjetà li qed tqabbadhom il-Covid-19?

Il-professjonisti huma tal-fehma li l-ġenituri għandhom jitkellmu ma’ wliedhom dwar dak li hu għaddej biex jghinuhom jegħlbu l-ansjetà. Saħqu li fir-relazzjoni mat-tfal, il-ġentiuri jridu jkunu pożittivi u jispjegaw li dan hu għal żmien temporanju . . . li se jgħaddi.

It-tibdil fil-mod ta’ kif ngħixu minħabba l-imxija tal-Covis-19, qed jaffettwa lit-tfal u l-adolexxenti . . . il-Professur Carmel Cefai mill-Università ta’ Malta qal li f’din il-klima ta’ inċertezza, ir-rwol tal-familja sar importanti aktar minn qatt qabel.

Qal li bħall-adulti, it-tfal huma mbeżża’ li huma jew xi ħadd qrib tagħhom jiġi infettat b’dan il-virus. Żied jgħid li t-tfal jeħtieġu assigurazzjoni li l-affarijiet se jmorru għall-aħjar . . . u fuq kollox pożittività.

Il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali, Dr John Cachia qal li l-ġenituri għandhom jitkellmu ma’ wliedhom dwar dak li għaddej.

“Meta niġu biex nispjegaw it-tfal iridu ngħidu l-verità mingħajr ma ngħawġu l-fatti però rridu nitkellmu dwar il-mod u l-metodi kif it-tfal jistgħu jifhmuna aħjar. Jekk qed nitkellmu fuq tfal żgħar irridu nispjegaw affarijiet bażiċi bħal għalfejn m’aħniex immorru naraw lin-nanniet, għalfejn il-mummy u l-papa jridu joqogħdu d-dar minħabba din is-sitwazzjoni.”

Dr Cachia qal li mal-adolexxenti l-ġenituri għandhom ikunu ċari u diretti, skont il-livell ta’ maturità tal-ulied.

“L-ansjetajiet tagħna rridu nixxerjawhom magħhom ukoll u ma rridux nilagħbuha li aħna cool iżejjed u li lilna mhux jinkwetawna dawn l-affarijiet. Ma ngħaddux l-inkwiet tagħna fuqhom imma nitkellmu iktar b’mod frank u dirett.”

Saħaq li, bil-għan li tonqos l-ansjetà, il-ġenituri għandhom joħolqu skeda tal-attivitajiet għal matul il-jum . . . li ma tkunx tinkludi biss l-istudju… imma anke ħin biex bil-media soċjali jitkellmu ma’ sħabhom, man-nanniet u ħin ta’ divertiment.

“Ejja nużaw dan il-ħin biex filwaqt li nżidu f’dak li għandna nagħmlu bħala studju wkoll nużawh tajjeb biex ngħinu lil xulxin.”

Nadine Cuschieri – Art Psychotherapist, spjegat kif permezz tal-arti, it-tfal u l-adulti jistgħu jesprimu dak li jħossu u għandhom jitħallew fil-libertà li jpinġu dak li jridu.

”Jekk il-ġenituri jinuttaw li t-tfal f’daqqa waħda qed ipinġu b’mod li tinkwetahom – ħafna affarijiet dark u ċertu affarijiet sad qisu tajjeb li tinġibed attenzjoni u tinħoloq konverzazzjoni minnhom dawn ħa nifhmu għal xiex qed ipinġu b’dak il-mod imma m’għandniex ngħidu “le mhux suppost tagħmel hekk”.’

Il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali appella lill-ġenituri biex ifittxu għajnuna psikoloġika għal uliedhom jekk jinnutaw li l-ansjetà mhijiex tħallihom jorqdu, qed iqattgħu ħafna ħin waħedhom jew mhumiex jagħmlu dak li kienu jħobbu jagħmlu qabel. Widdeb li sintomi tramwatiċi jistgħu joħorġu anke meta jgħaddi kollox.

Aħbarijiet Oħra
Immigrazzjoni

It-68 immigrant salvati lbieraħ mill-vapur tal-għaqda Sea-Eye f’żona ta’ tfittix u salvataġġ Libjana mhux se jitħallew jiżbarkaw Malta. Kelliem għall-Gvern qal lil TVM r-responsabbiltà għal dawn l-immigranti għandha tinġarr mill-pajjiż…

COVID-19

F’dan iż-żmien fejn kulħadd jinsab fl-istess sitwazzjoni riżultat tal-pandemija Covid-19, il-Maltin mhux biss qed juru solidarjetà ma’ xulxin iżda saħansitra ma’ persuni li ma jafux li jinsabu mal-ħamest elef kilometru…

Barranin

Għalkemm l-Italja tibqa’ bl-ogħla numru ta’ mwiet bil-COVID19, in-numru ta’ nies mejta baqa’ nieżel ‘l isfel iżda fi Spanja, il-mewt reġgħet qajmet rasha. U fiċ-Ċina għall-ewwel darba minn meta faqqgħet…

COVID-19

Jekk ma ħasditx l-awtoritajiet tas-saħħa, l-aħħar ċifra ta’ 52 persuna infettati bil-virus, żiedet l-ansjeta fost ħafna fil-popolazzjoni. TVM staqsa l-istatistiku Dr Vincent Marmara jekk dan in-numru ta’ infezzjonijiet ġodda jbiddilx…

Aktar