Tfal
X’għandhom jieklu t-tfal sa 3 snin?

Is-saħħa tat-trabi u t-tfal, inkluż il-problemi tat-tħassir tas-snien u l-obeżità huma fil-qofol ta’ linji gwida li ġew ippubblikati md-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard li jagħtu direzzjoni dwar l-ikel u n-nutrimenti li għandhom jingħataw lit-trabi fl-ewwel snin tat-trobbija.

Il-linji gwida li nieda d-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard jindirizzaw it-tip ta’ ikel li għandhom jieħdu t-trabi ta’ sitt xhur sakemm ikollhom tliet snin.

Id-Direttur tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard, Dr Paula Vassallo, qalet “linji gwida biex iwasslu messaġġ konsistenti lil dawn il-ġenituri u tuturi, min ikun qed jieħu ħsieb lit-tfal, ibbażati dawn fuq l-aħħar evidenza u kif ukoll informazzjoni fuq in-nutirizzjoni importanti għat-trabi kif ukoll għat-tfal bejn is-sitt xhur u t-tliet snin.”

Dr Paula Vassallo, kompliet tispjega li fl-ewwel sitt xhur tal-ħajja, il-ħalib tal-omm huwa l-iżjed nutrittiv u li kemm jista’ jkun dan għandu jkun l-uniku ikel li jingħata lit-tarbija sakemm tagħlaq sitt xhur. Il-linji gwida jgħinnu dwar x’tip ta’ ikel għandu jingħata u b’liema porzjonijiet meta tarbija tkun għalqet is-sitt xhur.

Dr Vassallo saħqet li l-ewwel sena tat-tarbija hija l-iżjed kruċjali, għaliex id-drawwiet u t-togħmiet li jagħżel min jieħu ħsieb it-tarbija x’aktarx jibqgħu mat-tarbija tul ħajjitha. Il-linji gwida jinkoraġixxu biex it-trabi u t-tfal ma jidrawx jieklu quddiem televixin jew tablet. Dr Vassallo spjegat l-importanza tal-kura tas-snien minn età bikrija.

“Kif jitilgħu l-ewwel snien importanti li dawn jibdew jaħsluhom, jew b’xi biċċa ċarruta u hemm ukoll toothbrushes apposta, finger brushes. Huwa importanti wkoll li  jużaw toothpaste li dejjem fih il-fluoride minn età żgħira” qalet Dr Vassallo.

Is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci sostniet li jekk it-tfal ikollhom bidu tajjeb fl-ikel li jikkunsmaw, dan jibqa’ għaddej tul ħajjithom. Il-Professur Gauci qalet li s-saħħa tat-trabi tibda mill-konċepiment. Saħqet li huwa importanti li l-mara tieħu ħsieb saħħitha speċjalment waqt it-tqala.

Qalet li dawn il-linji gwida saru bil-kollaborazzjoni tal-assoċjazzjonijiet tal-pedjatri u mal-qwiebel u jistgħu jinkisbu miċ-ċentri tas-saħħa, il-breastfeeding clinic u mid-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa.

Aħbarijiet Oħra
Droga

L-Aġenziji li jaħdmu mal-vittmi tad-droga fosthom is-Sedqa u l-Caritas huma tal-fehma li l-użu rikreattiv tal-kannabis m’għandux ikun promoss għax ikattar il-kultura favur l-abbuż tad-droga. Din il-fehma intweriet waqt il-programm Dissett…

Partit Nazzjonalista

Il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Kristy Debono qalet fi stqarrija li sabet li 84 mill-200 firma fil-petizzjoni li titlob biex jitlaqqa’ l-Kunsill Ġenerali biex jiddiskuti l-ġejjieni tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista huma…

Lokali

Ta’ tnax-il sena sofriet diżabilità minħabba mard u wara ħafna snin ta’ żwieġ kellha tifel bil-kundizzjoni down syndrome. Minkejja l-isfidi, Lorraine Pellicano tgħid li Thomas berkilha ħajjitha u ħerqana li…

Lokali

Meqjusa fost l-ewwel tobba f’Malta li bdiet taħdem bla heda mal-vittmi tad-droga, ħidmet it-tabiba Maria Sciberras tfakkret f’konferenza f’għeluq il-25 sena mit-twaqqif tal-Aġenzija Sedqa u fil-jum internazzjonali kontra l-abbuż u…

Aktar